in

MUSICOLOGY = LJUBAV

PIŠE: ANIMA MUNDI
INTERVJU: MI
ŠA RELIĆ
FOTOGRAFIJE: IZ PRIVATNE ARHIVE MIŠE RELIĆA

MIŠA RELIĆ, OSNIVAČ JE JEDINSTVENOG KONCERTNOG SERIJALA, MUSICOLOGY SESSIONS, KOJI JE U SRBIJU I REGION DO­VEO NEKE OD NAJVIRTUOZNIJIH SVETSKI PRIZNATIH PREDSTAVNIKA JAZZ, FUNK, BLUES, SOUL, WORLDMUSIC I R’N’B SCE­NE. VLASNIK JE KULTNOG BEOGRADSKOG KLUBA BITEFARTCAFE, KOJI VEĆ 18 GO­DINA ČUVA SVOJE MESTO KAO NAJBOLJI KLUPSKI PROSTOR SA KVALITETNOM ŽI­VOM MUZIKOM I FENOMENALNIM KON­CERTNIM PROGRAMOM. KONCERT KOJI NAS OČEKUJE 23. JUNA NA KALEMEGDA­NU BIĆE SPEKTAKL GODINE – BEND SNAR­KI PAPI POKLONIĆE SE BEOGRADSKOJ PU­BLICI.

O LAKOĆI RADA I ORGANIZACIJI MUSICO­LOGY BARCAFFE SESSIONS FESTIVALA, NASTUPIMA, IDEJAMA, RAZGOVARALI SMO SA MIŠOM RELIĆEM.

U KOM PRAVCU SE RAZVIJA I KAKAV JE KONCEPT MUSICOLOGY BARCAFFE SESSIONS FESTIVALA?

Musicology je prvobitno osmišljen kao festi­val, ali smo posle dve godine promenili kon­cept. Radije bih ga danas nazvao koncertnim serijalom, nego festivalom, koji se sastoji iz dva aspekta: koncertnog i edukativnog. Ovi koncerti održavaju se u intimnijoj atmosferi i omogućavaju ličniji odnos publike i izvođača, što znači da je svaki koncert jedinstveno i ne­zaboravno iskustvo. Često se takve večeri kod nas završe druženjem publike i izvođača, a ovaj pristup omogućava nam da akcenat vra­timo na muziku i umetnika, umesto na šou i vizuelni doživljaj performansa. U edukativnom smislu, Musicology se posvetio i organizaciji kreativnih i interaktivnih radionica koje vode naši izvođači, čime domaćoj publici omoguća­vamo da na svom terenu uče od najboljih, kao što su Endži Stoun, Robert Glasper, Nik Vest i mnogi drugi. Moja ideja je da našoj publici, koja je sve brojnija, pružimo nešto kvalitetno, a da u mladim izvođačima probudimo želju da sopstvenim angažovanjem stvore u svojoj dr­žavi nešto što izlazi iz okvira i kalupa muzike sa naših prostora. Mogu ponosno da kažem da se u tom pravcu i razvija ovaj serijal.

Od četvorodnevnog festivala sa masovnom posetom, okrenuli smo se intimnom muzič­kom uživanju 14 dana u sezoni. Time smo publici dali priliku da vidi sve izvođače, jer jednom mesečno svi mogu da se organizuju i dođu na koncert.

NASTUP KOJI JE OBELEŽIO MUSICOLOGY KONCERTNI SERIJAL?

Jako mi je teško da odaberem jedan koncert, ali ako bih baš morao da biram, rekao bih da je svaku sezonu obeležio po jedan nastup, i da su se određeni koncerti po nečemu izdvo­jili. Prve godine to je bio Mario Biondi, sledeće Gregori Porter, zatim Hindi Zara, Robert Glas­per, a ove godine ćemo imati tešku bitku iz­među Rišarda Bone i koncerta koji će održati Snarki Papi.

KAKO IZGLEDA KOVANJE PLANA KO ĆE BITI GOSTI?

Napeto. Moramo da balansiramo između ono­ga što publika želi i onoga što je moguće, a da pritom ostanemo verni našem konceptu i pružimo najbolje moguće iskustvo. Imamo veliku bazu naših regularnih fanova na druš­tvenim mrežama, koji često pomažu prilikom odlučivanja koga ćemo ovaj put dovesti, a da toga nisu u potpunosti svesni. Oni nam pišu svoje želje, a mi se trudimo da ih ispunimo i uvažimo svačije mišljenje. Konkretno, kada pomislim da bukiram nekog izvođača, dosta se oslanjam na reakciju publike, ali i na svoj osećaj. Postoje rizični bukinzi, a postoje i oni koji su manje rizični. Nekad godinama jurim jednog izvođača, kao što je slučaj sa Snarki Papijem, a nekada to sve ide jako brzo. Nema ustaljene procedure. Vidim priliku da nekoga bukiram i iskoristim je. Nisam zažalio nijedan buking i veoma sam ponosan na sve izvođače koje smo do sada doveli. U stvari, više nego ponosan, jer znam da mi je prevashodno mo­tiv dobar koncert, pa tek onda eventualna za­rada. Zvuči suludo, ali svi koji nas prate i znaju šta radimo, znaju da je zaista tako.

VIŠESTRUKI DOBITNICI GREMI NAGRADE PO PRVI PUT NASTUPIĆE U OVOM DELU EVROPE, U OKVIRU MUSICOLOGY BARCAFFE SESSIONS KONCERTNOG SERIJALA, 23. JUNA, NA KALEMEGDANU. BEND SNARKI PAPI PREŠAO JE VELIKI PUT O D P OTPUNO N EPOZNATOG, D O JEDNOG OD NAJCENJENIJIH MUZIČKIH DŽEZ KOLEKTIVA, OVENČAN BROJNIM NAGRADAMA KOJE SU IH POZICIONIRALE VISOKO U M UZIČKOM S VETU. Š TA MOŽEMO DA OČEKUJEMO TE JUNSKE VEČERI? I DA LI JE TEŠKO BILO UGOVORITI NJIHOV DOLAZAK?

Za mene lično i ljude koji slušaju ovu ili sličnu muziku, Snarki Papi će biti koncert godine, ne samo za Musicology, već za čitav Beograd, Sr­biju i region. Izuzetno sam ponosan na činje­nicu da smo jedina organizacija u ovom delu Evrope koja je dobila ne jedan, nego dva kon­certa benda Snarki Papi, koji će, osim u Beo­gradu, nastupiti i u Ljubljani u okviru našeg se­rijala i u partnerstvu sa ljubljanskim Džez fe­stivalom. Snarki Papi pokušavam da bukiram već četiri godine. Reč je o zaista izvanrednim muzičarima koji imaju i samostalne karijere, pored njihovog angažmana u okviru ovog pro­jekta, pa ih je jako teško bukirati – što zbog njihovog rasporeda, što zbog velikog broja lju­di, i na kraju, prevelikog broja gradova i festi­vala koji žele da ih vide i spremni su da plate više od nas. Na kraju sam se odlučio za jedno malo lukavstvo i uspeo sam da ih privučem Beogradom i publikom koja čini Musicology. Organizovali smo koncert benda Bokante, čiji je osnivač zapravo Majkl Lig, koji je ujedno i osnivač kolektiva Snarki Papi. Uz pomoć dru­gara muzičara, napravili smo interesantnu kampanju. Koncert je bio izuzetno uspešan, Majkl i ekipa su se oduševili Beogradom, pu­blikom, lokacijom i ljudima, i on je lično insisti­rao da moja ponuda ovaj put mora da prođe. Snarki Papi dolaze u Beograd u okviru svoje „Immigrance“ turneje i svi koji su ih ikada slu­šali znaju da ih čeka neponovljivo iskustvo.

KAKAV VAM JE PROGRAM DO KRAJA GODINE?

Kad je Musicology Barcaffe Sessions u pi­tanju, završavamo sa koncertom Snarkija, a novu sezonu počinjemo krajem septembra. Neću da odajem šta nas sve čeka, ali obeća­vam da ćemo uskoro objaviti naše izvođače i da vas, kao ni do sada, nećemo razočarati.

DA LI JE TEŠKO I ISCRPLJUJUĆE ORGNIZOVATI CELU GODINU SA DOBRIM I AKTUELNIM MUZIČARIMA?

Veoma je iscrpljujuće. Mislim da o tome nisam baš razmišljao kada sam odlučio da promenim koncept serijala umesto festivala. A rekao bih da sam sebi život posebno iskomplikovao na­šim izdanjima Musicology Barcaffe Sessions u Zagrebu i Ljubljani. Organizacija jedne sezo­ne u jednom gradu je komplikovana, ali u tri grada? Sami zaključite. Sve to podrazumeva svakodnevni rad ekipe na marketingu, izmeni planova, organizaciji najsitnijih detalja, ispu­njavaju uslova koje postavljaju izvođači, dovo­đenju višečlanih bendova i bezbroj drugih pro­blema. Naravno, i pored toga što pokušavamo da pokrijemo sve baze, uvek se nešto dogodi neplanirano, ali se sa tim izborimo i nikada ni­smo dozvolili da nas to obeshrabri, naprotiv. U trenutku kada koncert počne, više ništa od toga nije važno. Momenat u kom posmatram još jedan uspešan koncert u sezoni, znajući da sam omogućio svim pojedinim članovima publike da uživaju na način na koji se uživa samo na Musicology Barcaffe Sessions, to je nešto neprocenjivo. U tom trenutku, znam da je bilo vredno truditi se.

TEMA JUNSKOG IZDANJA RYL MAGAZINA JE „OD LJUBAVI SVE RASTE“. ŠTA RASTE NAJVIŠE U T VOM Ž IVOTU? G DE S E USMERAVA LJUBAV?

Moj posao i porodica su neraskidivo povezani. To je nešto u šta ulažem svu energiju i na šta sam posebno ponosan. Bitefartcafe ne bi bio to što je danas, posle 18 godina, da ne samo ja, nego svi mi koji tu radimo, ne radimo sa puno ljubavi. To je naša druga kuća, a ljudi sa kojima radim su druga porodica.

Musicology je pre svega ljubav, pa onda sve drugo. Proizašao je iz moje želje da nešto kva­litetno i vredno pružim svom gradu i državi, smatrajući da nam je to svima potrebno. Ako mene pitate, jedini način da bude bolje jeste ako svako pruži svoj maksimum u svojoj sferi. To ne radimo samo u sopstvenu korist i korist svoje porodice, već smatram to društvenom odgovornošću. Ako nešto možeš da pružiš, to i uradi.

Ono što sam ja uradio, ogleda se kroz Musi­cology i Bitefartcafe. Dokle god to bude bilo moguće, trudiću se da Musicology bude sveti­onik za sve one koji vole dobru muziku, a koje nažalost na ovim prostorima nema puno, ili je stavljena u maglu. Ako se mi ne potrudimo to da promenimo, ko će?!

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

OD LJUBAVI LJUBAV RASTE

NAJAPSTRAKTNIJA UMETNOST – MUZIKA