in

Mi pokrećemo vašu nekretninu – FENIKS NEKRETNINE

PIŠE/FOTOGRAFIJE: ANIMA MUNDI

NEBOJŠA RAPAJIĆ, OSNIVAČ I DIREKTOR AGENCIJE ZA PROMET NEPOKRETNOSTI „FENIKS NEKRETNINE“, OSNOVANE 15. JUNA 1993. GODINE U BEOGRADU. TE 1993. GODI­NE, „FENIKS” JE BIO JEDNA OD MNOGOBROJ­NIH AGENCIJA KOJE SU SE OSNOVALE, ALI VREDNIM RADOM, POSVEĆENOŠĆU „FENIKS“ JE OVE GODINE PROSLAVIO ČETVRT VEKA POSTOJANJA I USPEŠNOG RADA. AGENCIJA FENIKS NEKRETNINE JE ČLAN KLASTER NE­KRETNINE SRBIJE.

„FENIKS NEKRETNINE” SU 25 GODINA PRISUTNE NA TRŽIŠTU. ŠTA VAS IZDVAJA OD DRUGIH AGENCIJA ZA NEKRETNINE?

Izdvaja nas pošten odnos prema klijentima, dobra organizacija i permanentno usavrša­vanje i napredovanje u svim segmentima.

KOJA JE VAŠA FORMULA USPEHA?

Biti uspešan u ovom poslu nije ni malo jednos­tavno. Uspeh dolazi kroz rad i posvećenost!

U vašem timu nalaze se mladi, obrazovani, licencirani agenti za nekretnine, koji svojim znanjem i sposobnošću lako i brzo realizuju ideje kupca i prodavca.

Naši agenti su obučeni tako da im je u fokusu i na prvom mestu interes klijenata, odnosno kako da taj interes prepoznaju i na adekvatan način reaguju.

NAKON DUGOGODIŠNJEG RADA U PORESKOJ UPRAVI, PRE 25 GODINA POČELI STE SVOJE KORAKE KAO AGENT, PRODAVAC NEKRETNINA U „FENIKSU”. ŠTA VAS JE ODREDILO DA TAKO DUGO BUDETE POSVEĆENI POSLU? LJUBAV? FOKUS? STRAST?

Mislim da je to sve zajedno. Jednostavno, pronašao sam sebe u ovom poslu, koji je vrlo zanimljiv i dinamičan, a što odgovara mom senzibilitetu – dobra komunikacija sa klijen­tima, brzina razmišljanja, ali iznad svega si­gurnost.

ŠTA JE ZA VAS DOBRA ILI LUX NEKRETNINA?

Tržište nekretnina je napredovalo zadnjih go­dina, tako da se lux nekretninom sada smatra ona koja ostvaruje vaše snove u pogledu kva­liteta života, a to nije samo prostor u kojem boravite, već i ostali sadržaji i okruženje.

KADA VAM U POSLU PRORADI ADRENALIN?

Kada je pred nama izazov, odnosno kada tre­ba uraditi nešto što je vrlo teško.

U KOM PRAVCU ĆE SE RAZVIJATI „FENIKS AGENCIJA ZA NEKRETNINE”?

Trend je na novim tehnologijama marketinga i prodaje, a pogotovu preko društvenih mreža i elektronskih medija, pa ćemo tome posvetiti maksimalnu pažnju.

KO SU DANAS KUPCI STANOVA U BEOGRADU?

Beograd je veliko i dinamično tržište, pa su i kupci šaroliki, ali izdvajaju se mladi ljudi sa dobrim novčanim primanjima.

KAKAV JE ODNOS CENE I KVALITETA NEKRETNINA?

S obzirom na to da je naše tržište nemono­polističko, tako je i odnos cene i kvaliteta for­miralo tržište, odnos ponude i tražnje, pa je to zato realan odnos.

KAKVO JE STANJE NA TRŽIŠTU PONUDE I POTRAŽNJE STANOVA?

Ponuda novoizgrađenih stanova je velika i dobra, međutim ti stanovi su skuplji i po 30 % od starih stanova, a u ponudi starih stanova nedostaje dobrih stanova.

VI STE UČESTOVALI U PISANJU ZAKONA O POSREDOVANJU I PROMETU NEKRETNINA. DA LI STE ZADOVOLJNI ZAKONSKOM REGULATIVOM U OVOJ OBLASTI?

Mislim da je Zakon mnoge stvari rešio u ko­rist svih učesnika u poslu, pa i u korist države. Mnoge stvari moramo i mi u struci da rešimo, a sve u cilju stvaranja što boljeg ambijenta na tržištu nekretnina i što boljih usluga za naše klijente. Videli smo za 5 godina i šta bi se još moglo uraditi i popraviti, pa ćemo pokušati to da regulišemo kroz izmene i dopune zakona, koji slede iduće godine.

TEMA DECEMBARSKOG BROJA MAGAZINA RYL JE „JEDINO SNOVI NE MOGU NIKAD DA BANKROTIRAJU“. ŠTA MISLITE O TOME?

Snovi i ljubav su pokretači svega.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

JEDINO SNOVI NE MOGU NIKAD DA BANKROTIRAJU

TA ČUDESNA PETRA