in

LEPA I USPEŠNA

PIŠE: MIA MEDAKOVIĆ-TOPALOVIĆ
INTERVJU: DR JASMINA LALOŠEVIĆ

FOTOGRAFIJE: IZ PRIVATNE ARHIVE

DR JASMINA LALOŠEVIĆ, ŽENA KOJA PLENI LEPOTOM, ZNANJEM I STRUČNOŠĆU, SPECIJALISTA EVROPSKOG INSTITUTA ZA NAUČNI ANTIEJDŽING U PARIZU, ZA­VRŠILA JE MEDICINSKI FAKULTET U BEOGRADU, GDE JE UPISALA I POSLEDIPLOM­SKE STUDIJE. SPECIJALIZACIJU IZ FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE ZAVR­ŠILA JE NA VOJNO-MEDICINSKOJ AKADEMIJI U BEOGRADU. NAKON STRUČNOG BORAVKA U BRAZILU, VIŠE OD DVADESET GODINA PRATI NAJNOVIJE TRENDOVE ANTIEJDŽING MEDICINE U SVETU, NAROČITO METODE PODMLAĐIVANJA, I INTER­NACIONALNI JE PREDAVAČ I STRUČNI KONSULTANT ZA REVITACARE, VODEĆU FRANCUSKU LABORATORIJU ZA MEZOTERAPIJU.

KAO PRVA SA OVIH PROSTORA, 2006. GODINE POČELA JE DA PRIMENJUJE METO­DU BIOSTIMULACIJE GF “GROWTH FACTORS” FAKTORIMA RASTA ĆELIJA IZ PRP, A NA POZIV ORGANIZATORA PRISUSTVOVALA JE U ŽENEVI PRVOM VELIKOM STRUČ­NOM SKUPU POD POKROVITELJSTVOM UJEDINJENIH NACIJA, NA KOJEM SU SE OKUPILI SVETSKI STRUČNJACI IZ OBLASTI REGENERATIVNE MEDICINE.

DR JASMINA LALOŠEVIĆ JE VLASNICA SPECIJALISTIČKE ORDINACIJE REGENERA­TIVNA MEDICINA DR LALOŠEVIĆ I AUTOR KONCEPTA FIS KULTURA – VEŽBAJTE U ART GALERIJI (GIMNASTIKA UMA I KULTURA TELA).

VREDNA, POSVEĆENA POSLU I SVOJOJ PORODICI, U KOSMOSU BEZ GRANICA, DR JASMINA LALOŠEVIĆ PAŽLJIVO IGRA IGRU LEPOTE KOJA ĆE SPASITI SVET.

KAKO ZAPOČINJEŠ SVOJ RADNI DAN I KAKO GA ISPRAĆAŠ?

Jutro je deo dana koji posvećujem sebi. Ostatak delim sa drugima. Dan započinjem vežbanjem u Art galeriji moga centra. Koncept Fis kultura: gimnastika uma i kultura tela osmislila sam iz želje da vežbanje među slikama i sklupturama unese potpuno novu dimenziju u kvalitet života. Inspiriše me i ispunjava. Baš kao i mnoge druge žene koje su taj koncept prepoznale i dolaze u moj centar da bi vežbale. Nakon toga radni dan može da počne. Završava se različito.

ŠTA SE NE PRAŠTA U SRBIJI – LEPOTA ILI USPEH?

Uvek sam volela pobednike, lepe i uspešne. Čovek je lep kada je srećan, a srećan je kad je zadovoljan i uspešan u onome što želi. Srbija je moja zemlja, Zemlja je moja planeta, Univerzum ne zna za granice. You are what you want to be. Ponosna sam što sam u Parizu postala član in­ternacionalnog ekspertskog tima za rad sa hi­jaluronima nove generacije i predavač na prvoj Q-med akademiji za hijaluronske filere u svetu.

DVADESET GODINA RADA JE IZA TEBE. PREĐENI PUT NI MALO LAK, VRLUDAV. IGRALA SI NAJBOLJE ŠTO SI UMELA. KADA SE OKRENEŠ UNAZAD, ŠTA VIDIŠ? KADA POGLE­DAŠ UNAPRED, ŠTA JE U ZENICI OKA?

Vidim svoj život kao dobar film. Scenario je in­teresantan, baš kao u onim filmovima kada se dobro i nasmeješ i rasplačeš, a takvi su samo re­alni. Spadam u one generacije koje smatraju us­pehom i zasluženim samo ono do čega su došli velikim trudom i zalaganjem. Ako je nešto olako stiglo, prosto me uplaši. Vidim godine učenja i rada, putovanja po svetu i razmene znanja. Radu­jem se da vidim šta će budućnost doneti. Prihva­tam život kao večitu igru i nadigravanje sebe…

NAJVEĆA PODRŠKA U ŽIVOTU I RADU?

Ono što smo naučili od malena i poneli iz porod­ice, zajedno sa genima koje nosimo, čini nas in­dividuama. Od malena su me naučili da moram biti samostalna. To je ono što želim da prene­sem svojoj deci. Volim ljude od kojih mogu neš­to da naučim i volim da učim, radoznala sam, ali isto tako volim da prenosim znanje, jer je znanje moć. Odgovornost prema sebi i drugima.

VIŠE OD 20 GODINA PRATIŠ NAJNOVIJE TRENDOVE AN­TIEJDŽINGA. DA LI POSTOJI FORMULA ZA VEČNU MLA­DOST?

Pristalica sam metoda kojima se postižu evid­entni estetski rezultati, ali su istovremeno u funkciji poboljšanja kvaliteta kože i zdravog iz­gleda u celini. Hijaluron kao supstanca mladosti prirodno je prisutna u našem telu i daje jedar i zdrav izgled kože, ali se sa godinama prirodno gubi. Hijaluronski fileri ispunjavaju bore i čine usne senzualnim, francuski mezoterapijski kokteli podmlađuju kožu. Ali i sa hijaluronom ne treba preterivati. Samo sofisticirano i pravil­no popunjavanje bora (ne baš svih!!!) pružiće prirodan mladolik izgled. Umetnost je naći pravu meru. Manje je više, a puno je previše! Redovna, pravilna i dozirana nega čuvaju lep izgled i ml­adolikost ravnopravno sa mentalnom i fizičkom aktivnošću.

KADA JE ŽENA NAJLEPŠA?

Kada je srećna. Zadovoljna sobom i zrači ljubav. Ipak, fizički izgled treba negovati isto kao i men­talno i fizičko zdravlje, jer odraz u ogledalu daje povratnu informaciju, a ona treba da je u korel­aciji. Lepota je u skladu, unutrašnjem i spoljašn­jem. Lična lepota je neponovljivo delo, tu auten­tičnost treba sačuvati, odupreti se trendu po­trošačkog društva koje teži uniformnom izgledu.

KAKO IZGLEDA PODMLAĐIVANJE STEM ĆELIJAMA?

Podmlađivanje stem ćelijama, tj biostimulacija matičnim ćelijama je najprirodnija metoda pod­mlađivanja. Uzima se graft vlastitog masnog tkiva i posebnom procedurom (nanotehnologija) izdvajaju se matične, stem ćelije. To su mlade ćelije koje su još nerazvijene, a masno tkivo nji­ma obiluje. Zatim se one aplikuju ubrizgavanjem u regiju koju želimo da podmladimo zajedno sa faktorima rasta iz krvne plazme (prp). S obzirom na to da se starenjem gubi jedrina lica i potkož­no masno tkivo se opušta i slabi, moguće je pod­mladiti ga mladim ćelijama koje ga reizgrade. Tako se može dobiti potpora u predelu podočn­jaka, kontura lica, opuštenog donjeg dela lica i vrata. Metoda daje prirodan izgled, jer organi­zam ne može da prihvati više nego što je njegov fiziološki optimum, pa nema overkorekcije, već samo vraćanje na prirodni oblik. To je metoda podmlađivanja po pravilima regeneracije živog tkiva. Veliki sam zagovornik regenerativne medi­cine i veliki protivnik sintetičkih materijala, siliko­na, metakrila i sličnih, pa čak i onih bioidentičnih koji se koriste danas u preteranoj količini.

U KOM PRAVCU ĆE SE DALJE RAZVIJATI TVOJA IS­TRAŽIVANJA NA POLJU PODMLAĐIVANJA?

Moj pristup je holistički. Kao lekar, uvek posma­tram čoveka u celini. Želja za otkrivanjem novih metoda lečenja i podmlađivanja odvela me je na neke veoma bitne stručne skupove i medicinske ustanove od Kube, Brazila, Majamija i Njujorka, preko Evrope i Rusije, do Dalekog istoka i Jap­ana. Kvantna medicina, medicina informativnih tehnologija i zakoni prirode i energije implemen­tirani na ćeliju su mi u fokusu. Različite vrste detoksa, intravenski kokteli podmlađivan­ja, terapija kiseonikom i slično, vraćanje čoveka prirodi i onom što je u brzini savre­menog života izgubio. Potreban je dugov­ečan, a pre svega zdrav i vitalan čovek.

KOJA JE TVOJA FORMULA USPEHA?

Biti iskren i imati viziju. Sve je tako jednos­tavno i sve se može. Iskrenost se prepoz­naje i u poslu i radu. Taj žar se uvek oseti i neminovno vodi ka uspehu, ja volim svoj posao i uživam u njemu. Trudim se da bu­dem još bolja u svemu.

TEMA OKTOBARSKOG BROJA RYL MAGAZINA NOSI NAZIV „TIME TO SHINE“ – VREME JE DA SIJAŠ. KAKO SE SIJA NAJJAČE? KOJI JE TVOJ SJAJ?

Pozitivan stav. Ljubav. Lepota. Unutrašnji balans. Trud. Mašta. Kosmos bez grani­ca.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

ZABLISTAJ

У ПАРТНЕРСТВУ СА ТЕХНОЛОГИЈОМ