in

KUP SPARTANAC 2019. – Takmičenje u funkcionalnom fitnesu

PIŠE: ALEKSANDAR PETROVIĆ
FOTOGRAFIJE: IZ PRIVATNE ARHIVE SPARTANAC

Od samog početka, osnovni cilj funkcionalne me­tode treninga je da se za muškarce i žene kreira konkretan, svestran i raznolik fitnes program, koji će povećati individualne sposobnosti za bolje su­očavanje sa izazovima u svakodnevnom života. U moru raznih vidova vežbanja koja su u posled­njoj deceniji preplavila inostrano i domaće trži­šte, funkcionalni fitnes se izdvaja kao sport koji je uspeo da okupi i učvrsti najširu i najrazličitiju zajednicu ljudi i to prvenstveno u njihovoj želji za redovnom fizičkom aktivnošću.

Funkcionalni trening je zapravo bazična i osnov­na visoko intezivna fizička aktivnost. Organizu­je se po metodi krugova ili stanica, gde svaki vežbač prolazi kroz niz osnovnih vežbi kao što su: vežbe olimpijskih dizanja (mrtvo dizanje, na­bačaj, izbačaj), više vrsta zgibova, propadanja i sklekova, vežbi sa medicinkom, raznih skokova, vežbi na vijači, okretanje guma, udaranja maljem u gume, vučenja guma, vežbi sa kuglom, vežbi sa različitim simulatorima, i sve to uz rekvizite kao što su: veslački ergometer, bicikl ergometer, ski ergometer, lanci i konopci raznih obima i masa, kamionske i traktorske gume, kugle, olimpijske šipke i tegovi, medicinke, bućice, vijače, džakovi za trčanje, prsluci sa opterećenjem, vratilo, gi­mnastičke karike, pliometrijske kutije, razboj, zid za preskakanje, rampa za trčanje i mnogi drugi.

Pomeranjem sopstvenih granica, postepeno su se izdvajali takmičari koji su izrazitom mental­nom i fizičkom snagom dolazili do nivoa fizičke spremnosti za koju nema granica. Masovna ta­kmičenja se u poslednjih desetak godina uveliko održavaju u celom svetu i dobar su pokazatelj da ovaj sport pretenduje da postane olimpijski sport u ne tako dalekoj budućnosti.

Kup Spartanac je prvo međunarodno takmičenje u funskionalnom fitnesu koje se održalo u Srbiji davne 2012. godine na terenima Vojne akademi­je na Banjici. Još od tada, broj takmičara i publi­ke je u konstantnom porastu, što samo potvrđu­je da je funkcionalni fitnes iz godine u godinu sve popularniji sport u svetu i kod nas. Zato je naša misija od samog početka da kroz promociju i po­pularizaciju ovog sporta podstaknemo poveća­nje znanja i svesti o sportu i fizičkoj aktivnosti, povećanje svesti o ulozi sporta u promovisanju socijalne uključenosti, jednakih mogućnosti i fi­zičke aktivnosti koja poboljšava zdravlje. Zato nam je jako važno da jačamo saradnju između institucija i organizacija aktivnih u oblasti spor­ta i fizičke aktivnosti, kao i van njega, kako bi se kroz organizovanje sportskih manifestacija poboljšala razmena dobrih iskustava, kao što je promocija volonterskih aktivnosti. Prošlo takmi­čenje. koje je održano u decembru 2017. godine, okupilo je 150 takmičara širom regiona. Ove go­dine cilj nam je da se u finalu nađe više od 200 takmičara širom Evrope.

Jubilarno, peto po redu, takmičenje u funkcio­nalnom fitnesu Kup Spartanac 2019 održaće se 4, 5. i 6. oktobra u Sportskom centru „Padinska skela“ nadomak Beograda. Ove godine takmiče­nje je podeljeno u šest kategorija parova:

  1. 20 Pairs Elite Men Team – 2 muškarca
  2. 10 Pairs Elite Women Team – 2 devojke
  3. 10 Pairs Elite Masters Men 75+ Team – 2 muškarca čiji je zbir godina veći od 75 (prvi muš­karac minimum 40 godina, drugi muškarac mini­mum 35 godina)
  4. 10 Pairs Elite Masters Women 70+ Team – 2 žene čiji je zbir godina veći od 70 (obe žene mo­raju da imaju miminum 35 godina)
  5. 30 Pairs Scaled Men Team – 2 muškarca
  6. 20 Pairs Scaled Women Team – 2 devojke

*Elite – profesionalna kategorija; Scaled – ama­terska kategorija

Takmičenje će se održavati istovremeno u tri are­ne tokom sva tri dana. Dve arene će se nalaziti unutar Sportskog centra „Padinska skela“, dok će treća arena biti na otvorenom, u šumi udaljenoj stotinak metara.

Pozivamo sve čitaoce da nas posete u što ve­ćem broju i možda pronađu motivaciju da pome­re sopstvene granice.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

PIŠTALJKA I JA – FUDBALSKI SUDIJA

PLETEM JER VOLIM DA PLETEM