in

IZRAZI SEBE

PIŠE: ILINA VEDRAN, MENTOR, GOVORNIK, TRENER LIČNOG RAZVOJA, AUTOR PROGRAMA “KREIRAJ SEBE”, PISAC
NASLOVNA FOTOGRAFIJA: PIXABAY.COM

Kada pogledamo svoj život i svoja iskustva videćemo da sve ono što smo nekada proživeli i sve što smo nekada bili, ima svoju boju koja nas podseća na neko odredjeno stanje. Gle­dajući u prošlost možda ćemo se setiti nekih teških vremena, bilo je tu i lepih trenutaka, ali ono što nam može dati najveću snagu danas je upravo taj kontrast, koji nam daje mogućnost da preko negativnih iskustva izrazimo sebe u svom punom potencijalu. Naš život je jedno veliko slikarsko platno, a mi smo oni koji bira­mo boje da bi naslikali to platno. Međutim, na tom platnu biće boje koje nas čine srećnim, ali i boje koje doprinose da se ne osećamo najbolje. Te boje su naše misli I naše emocije. Zahvaljujući mislima i emocijama mi imamo mogućnost da osećamo život, da doživaljava­mo iskustva, da kreiramo budućnost, da uži­vamo u sadašnjom trenutku, da kreativno iz­razimo sebe.

Šta kada se suočavamo sa negativnim mis­lovnim konceptom i neprijatnim emocijama? Kada obojimo svoj život negativnim mislima mi blokiramo sebe i zatvaramo se za sve mo­gućnosti koje su nam date. Nekad ljudi ispred sebe imaju rešenje za svoj problem, ali ne vide ga jer njihov stav je negativizam. Mogu godi­nama da žive sa tim mislima i ako pogleda­mo sa njihove strane, sve je to istina, jer oni zapravo i ne vide ništa drugo osim ono u šta su odlučili da veruju. Radi se o verovanju koje kreira taj životni stav, to je najčešće nesves­no verovanje.Kada imamo određeno verovanje koliko god se trudili da promenimo svoje misli neće nam biti lako, jer verovanje nastaje kada se spoji misao i emocija.To se zove osećanje koje nam se provlači kroz naša iskustva. Ta osećanja imaju pozitivne i negativne kvalitete i oni imaju svoje boje. Negativne kvalitete ne daju nam da izrazimo sebe i svoj puni poten­cijal. Kada izražavamo negativne kvalitete mi smo zapravo na tuđem identitetu, identitet svoje majke, oca, predaka, okoline. Da bi se vratili sebi potrebno je da osvestimo pozitivne kvalitete koje nam pomažu da izrazimo naše biće na autentičan način. Svako od nas kada u svoj život izražava negativne kvalitete u isto vreme ima i pozitivne, ali ih ne može videti jer je preokupiran negativnom realnošću. Ali is­tina je da koliko god izgleda da nije moguće, ipak je moguće je da izađemo iz tog stanja ako proširimo svoju svest i shvatimo da naša tre­nutna iskustva ne definišu nas kao ličnost, da je sve promenljivo i prolazno. To znači da uvek imamo izbor da ponovo kreiramo sebe novim bojama. Ako pogledamo ono što izražavamo pomoću boje, videćemo da nesvesno imamo sklonost prema određenoj boji.

Ljudi koji se suočavaju sa besom i ljutnjom u isto vreme imaju mogućnost da tu energiju iz­raze pozitivnim kvalitetima, tako što će doneti odluku za akciju. Te kvalitete izražava crvena boja koja označava uzemljenost i prihvatanje materijalnog sveta. Tuga, depresija i pesimiz­am označava nedostatak optimizna, iskrenos­ti, kreativnosti i radost života. Boja koja oz­načava te kvalitete je žuta boja. Osećaj neor­ganizovanosti, haosa i obeshrabljenosti je ne­dostatak dobrog nadziranja sebe, svog života i osećaj prave vrednosti, ti kvaliteti pripradaju narandžastoj boji.

Ako smo povučeni i imamo problem sa ko­munikacijom tada je potrebno da napravimo balans između davanja i primanja i da otvor­imo svoje srce za ovaj svet, da izrazimo svo­ju zelenu boju. Kada imamo negativnu sliku o sebi tada i u drugima gledamo na isti način i zbog toga se može desiti da naša komunikaci­ja bude uvredama i osudama, to znači da nam je potrebno da prvo poštujemo sebe a zatim i druge i na taj način sebi i drugima dajemo pravo izražavanja. Taj pozitivan kvalitet pošto­vanja označava ljubičastu boju. Ponekad se suočavamo sa osećajem ljubomore, straho­vima i sumnjamo u ceo proces života, ali to stanje možemo promeniti ako se prepustimo i razvijemo veru u život, u sebe i prihvatiti da smo svi mi voljena deca Univerzuma. Osećaj prihvaćenosti, Univerzalne ljubavi označava plava boja neba, kao najlepši sunčani dan.

Svi smo mi duhovna bića koja su došla na ovaj svet da bi ostvarili svoju misiju i da bi se ste­kla iskustvima koje su potrebni našoj duši, ali nekad materijalni svet toliko zna da ponese da ljudi zaborave na svoje istinsko JA i negiraju taj deo sebe. Tada je potrebno da se otpuste te blokade koje nas razdvajaju od Univerzuma i duhovnosti. Povezanost sa Univerzumom i našim duhovnim postojanjem može se izraziti preko indigo plave boje. Boja neba letnje noći.

Da bi izrazili sebe, moramo prvo da upozna­mo sebe, možda smo godinama živeli na je­dan način koji nam je prerastao u navici, ali navike se menjaju, menjaju se i stavovi i onda život postaje lepši i ispunjeniji. Svako od nas ima pravo da ponovo kreira sebe i da svoj život oboji pozitivnim bojama koji mu daju snagu da ide dalje, da živi ono što jeste i da izrazi svoj puni potencijal. Naš život je najveći dar koji smo ikad dobili, zato budimo zahvalni zbog te privilegiranosti i iskoristimo svoje talente da bi napravili predivno i jedinstveno umetničko delo.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

IDEM I ŽIVIM PO SVOM

KUNDALINI YOGA AND PROSPERITY