in

IZLEČENJE I ZACELJENJE POVREDE U REALNOM VREMESNKOM OKVIRU

PIŠE: MIA MEDAKOVIĆ
INTERVJU: EMILIJA DUBLJANIN RASPOPOVIĆ
FOTOGRAFIJE: IZ PRIVATNE ARHIVE

PROF. DR SCI MED. EMILIJA DUBLJANIN RASPOPOVIĆ, SPECIJALISTA FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE, SUPSPECIJALISTA MEDICINE BOLA I REDOVNI PROFESOR NA MEDICIN­SKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U BEOGRADU.

POMOĆNIK JE DIREKTORA I NAČELNIK ODELJENJA ZA STACIONARNU REHABILITACIJU SLUŽBE ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU UNIVERZITETSKOG KLINIČKOG CENTRA SRBIJE NA KLINICI ZA ORTOPEDSKU HIRURGIJU I TRAUMATOLOGIJU. DR DUBLJANIN RAS­POPOVIĆ JE IZABRANI PREDSEDNIK UDRUŽENJA ZA FIZIKALNU I REHABILITACIONU MEDI­CINU SRBIJE.

DEO OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLU ZAVRŠILA JE U BEOGRADU I BERLINU. DIPLOMIRALA JE NA MEDICINSKOM FAKULTETU U BEOGRADU 1999. GODINE. BILA JE STIPENDISTA REPUBLIČKE FONDACIJE ZA RAZVOJ NAUČNOG PODMLATKA. SPECIJALISTA JE FIZIKALNE I REHABILITA­CIONE MEDICINE OD 2005. GODINE. POD MENTORSTVOM PROF. DR MARKA BUMBAŠIREVIĆA MAGISTRIRALA JE NA MEDICINSKOM FAKULTETU U BEOGRADU 2004. GODINE IZ OBLASTI REHABILITACIJE POVREDE NAKON REKONSTRUKCIJE PREDNJEG UKRŠTENOG LIGAMENTA, A ZATIM I DOKTORIRALA 2011. GODINE SA TEMOM „PROCENA REHABILITACIONOG ISHODA KOD PACIJENATA SA PRELOMOM KUKA“. SUPSPECIJALISTIČKI RAD IZ MEDICINE BOLA OD­BRANILA JE NA MEDICINSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U BEOGRADU 2019. GODINE.

U ORDINACIJI TENDO VAŠ FIZIJATAR PROF. DR EMILIJA DUBLJANIN RASPOPOVIĆ OBAVLJA PREGLEDE PACIJENATA SA MIŠIĆNO-SKELETNIM OBOLJENJIMA I POVREDAMA, SPORTSKIM POVREDAMA, OSTEOPOROZOM I BOLNIM STANJIMA. TAKOĐE OBAVLJA ULTRAZVUČNE PRE­GLEDE KOLENA, SKOČNOG ZGLOBA, RAMENA, LAKTA I ŠAKE.

ORDINACIJA TENDO VAŠ FIZIJATAR NALAZI SE NA NOVOJ ADRESI JOVE ILIĆA 51.

Danas u 21. veku kada je tehnologija na naj­višem mogućem nivou, pacijenti očekuju da im ona brzo i efikasno pomogne u najkraćem roku. A da li je to moguće?

Savremena tehnologija dovela je do značajnog unapređenja lečenja pacijenata u svim segmentima medicine. Definitivno se mnoge bolesti i povrede mogu izlečiti brže i efikasnije nego što je to ranije bio slučaj. Ipak, medicina i dalje nije svemoguća. Sam proces zarastanja naših tkiva i dalje je biološki determinisan i ne može se mnogo ubrzati. Pacijenti i dalje moraju nositi gips kada polome nogu i ništa ga ne može zameniti. Volim da govorim o optimizaciji procesa lečenja, čemu su savremene tehnologije značajno doprinele.

Proces izlečenja i zaceljenja ima svoj prirodan tok koji je neretko u suprotnosti sa strpljenjem pacijenta.

Svet u kome živimo obeležen je brzim promena, instant zadovoljstvima i trenutnim rezulatima. Mnogi pacijenti spremni su da plate za svoje zdravlje, ponekad ne postavljajući pitanje cene, ali očekujući vrlo često izlečenje u nerealnim vremenskim okvirima. Ovakav stav pacijenta diktiran je ne samo činjenicom da ljudi imaju sve manje vremena, već i uverenjem da uvek postoje brza rešenja i da su ona neophodna. Takva nerealna očekivanja i nestrpljenje koje pacijenti donose sa sobom na pregled stvara pritisak na lekara da obezbedi ono što je ponekad nemoguće i dovodi do njihovog razočarenja. Sa druge strane, potraga za brzim rešenjima otvara vrata za razne alternativne metode lečenja, koje neretko nude osobe koje nemaju ni formalno medicinsko obrazovanje. Takve metode lečenja ne samo što nisu medicinski utemeljene, nego mogu biti i opasne.

Zbog toga je veoma važno da razumemo da je sve u životu proces, pa tako i izlečenje od povreda i bolesti koje nas ponekad zadese. Zbog toga moramo imati strpljenja da taj proces na pravi način ispratimo.

Ako imamo određeni nivo kulture življenja, tako isto moramo da imamo određeni nivo kulture kada smo povređeni i da posvetimo ozbiljnu pažnju našoj povredi.

Povrede i bolesti ponekad predstavljaju i odraz našeg načina življenja. Dešava se da se povredimo ili razbolimo zato što nedovoljno spavamo, ne hranimo se adekvatno, nismo fizički dovoljno spremni i slično. Kada nam se dese, vreme je da udahnemo i malo zastanemo. Pacijenti koji ne mogu u sebi da nađu mir i strpljenje u takvim situacijama, često otežavaju i produžavaju proces lečenja, a veoma često ga ni ne dovedu do kraja.

Sa kakvim se povredama susrećeš u svojoj praksi?

Sve je više ljudi koji posvećuju pažnju zdravom životu, što je dovelo i do toga da se sve više ljudi bavi sportom. U moju ordinaciju sve više dolaze pacijenti sa različitim povredama preop­terećenja koje nastaju u sportu, kao što su npr. bol u peti, kolenu i slično. U zimskoj sezoni ima puno skijaških povreda, koje su često i veoma ozbiljne, zahtevaju hirurško lečenje i kod kojih oporavak može trajati dugo. Ipak, bolovi u vra­tu i leđima i dalje predstavljaju najčešći razlog zašto se pacijenti obraćaju fizijatru.

Koliko doktor mora biti intuitivan u lečenju svog pacijenta?

Savremena medicina nametnula je potrebu da se lekari u okviru svoje specijalizacije usa­vršavaju za usko polje rada. Veliki je izazov za takve visokospecijalizovane stručnjake da sačuvaju medicinski širinu, kao i sposobnost da pacijenta sagledaju u celini. Takav celovit pristup pacijentu podrazumeva mnogo više od medicine. Nisam sigurna da li se to zove intui­cija, talenat, iskustvo, emocionalna inteligenci­ja ili kombinacija svega toga. Sigurna sam da su najbolji lekari oni koji pored tehničkih znanja imaju i moć da se sa pacijentom razumeju i sa njim povežu i na emocionalnom nivou.

U Beogradu je sve popularnije trčanje i mnogi učestvuju u maratonu sa velikim za­dovoljstvom. Kako se trkači povređuju?

Pre svega moram da kažem da sam veoma srećna što našim ulicama sve više ljudi trči. Trčanje je veoma zdravo. Naravno, kao i u svim sportovima, tako i u trčanju može doći do povreda. U trčanju su najčešće povrede pre­opterećenja. One nastaju u najvećem broju slučajeva zbog naglog povećanja opterećenja. Najčešće nastaju povrede tetiva, patelarne i Ahilove i bol u peti. U trčanju su česti i stres pre­lomi kostiju. Zbog toga je veoma važno poste­peno povećavati opterećenje i stalno osluškiv­ati svoje telo. Takođe, preduslov za trčanje su jaki mišići. Trening snage u teretani mora da prati trčanje, a često se zanemaruje.

Koliko trkač maratonac ili polumaratonac mora biti svestan svoje povrede i nekada propustiti trku i maraton zarad svog zdra­vlja?

Uvek se trudim da svoje pacijente podržim u tome da ostanu aktivni. Kada se trkač povre­di, a reč je o povredi preopterećenja, prvi ko­rak je uvek da se smanji opterećenje tako da trčanje ne provocira bol. Ukoliko se takav pri­stup uvede na prve znake povrede, vrlo često omogućava povređenim tkivima da se opora­ve, a trkačima da ne prekidaju trenažni pro­ces. Međutim, ako trkači ne reaguju na vreme, mogu nastati ozbiljnije povrede, koje nekada znače i propuštanje trke.

U Tendu se mogu izraditi ulošci po meri. Da li to stvarno pomaže, za koga su i kako se izrađuju ulošci?

U našoj ordinaciji koristimo MyFootBalance® 3D tehnologiju za analizu stopala na poseb­nom uređaju, koji omogućava skeniranje sto­pala, nakon čega kreira 3D model oblika sto­pala, njegove veličine i funkcije, koji se posle toga analiziraju. Svako stopalo je specifično, a često postoji razlika i između levog i desnog stopala. Nakon analize stopala, na licu mesta izrađuju se ulošci po meri koji dovode stopalo u optimalnu poziciju. Komercijalni ulošci koji se inače kupuju mogu pružiti određeni nivo amor­tizacije i podrške, ali nisu prilagođeni jedinstve­nom obliku stopala. Ulošci napravljeni po meri mogu ublažiti tačke pritiska i sprečiti pritisak i trenje koji mogu izazvati plikove i žuljeve. Po­red toga, oni mogu poboljšati držanje našeg tela. Ovo može biti posebno važno za osobe sa problemima kao što su npr. ravna stopala, koji mogu dovesti do bola u leđima. Ulošci po meri, pružajući adekvatan nivo amortizacije, sportskoj populaciji mogu pomoći u sprečav­anju povreda i poboljšanju ukupnih atletskih performansi. Ovo može biti posebno važno za sportiste i pojedince koji se bave zahtevnim aktivnostima kao što su trčanje i planinarenje.

U Tendu od nedavno imate i pilates refor­mer – spravu koja je potekla iz rehabilitacije i pruža bezbedan način vežbanja.

Pilates je način vežbanja koji je dvadesetih go­dina prošlog veka kreirao Džozef Pilates. Re­former pilates predstavlja vežbanje na speci­fičnoj spravi sa oprugama. Može se koristiti za poboljšanje snage, koordinacije ili sticanje flek­sibilnosti. Reformer pilates je bezbedniji način vežbanja od klasičnog vežbanja sa tegovima. Najveći akcenat ovog treninga je na jačanju du­bokih unutrašnjih mišića našeg trupa (tzv. core muskulatura). Reformer pilates je pogodan kao način vežbanja u zdravoj populaciji, koji može dopunjavati druge oblike vežbanja poput kar­diotreninga i vežbi u teretani, kao i u rehabilita­ciji. Naročito veliku korist mogu imati pacijenti koji imaju probleme sa bolom u leđima. Paci­jenti u našoj ordinaciji imaju priliku da vežbe na pilates reformeru rade sa edukovanim fiziote­rapeutom.

Tema junskog izdanja RYL magazina nosi naziv „Moć energijȃ“. Koliko energije treba da ulože i lekar i pacijent kako bi proces iz­lečenja bio što efikasniji?

Ništa se u životu ne može pokrenuti bez ener­gije i bez ljubavi. Sigurna sam da trud i istinska posvećenost procesu izlečenja i lekara i paci­jenta dovode do pravog uspeha.

ŠTA MISLITE?

OAZA FRUŠKOGORSKIH UKUSA

РАНЕ ГОВОРЕ О НАШОЈ ЛОГИЦИ, ВАСКРСЕЊЕ О БОЖИЈОЈ НАМЕРИ