in

FOLLOW YOUR BLISS

PIŠE: ANIMA MUNDI
FOTO: DAJANA ŠVRAKA MILUTINOVIĆ

Moje srce udara brže. Impuls mi ide preko svih dozvoljenih granica, krvotok se ubrzava, misao ne staje. Sjaj, svetlost, blagoslov. Vatra koja gori iznutra i oslikava se kroz oči, energiju bića. Kako su samo lepi ti naši bljeskovi. Tre­ba videti gde će duša zasijati najviše. Da li ste spoznali svoje moći, svoju misiju, svoju sudbi­nu? Da li živite iskonsku sebe kroz rad, ljubav, bivstvovanje? Koliko je samo lepo da u 21. veku čovek ima najveću slobodu da bude svoj i kreacija svojih htenja, intuicije, snage i volje. Samo se zapitajte šta želite, čemu se nadate, gde hodite, gde vam um luta? Tu sigurno leži odgovor da je put onaj koji je u srcu. Strast će vas odati.

U mojim uvodnicima često spominjem reč strast, nekako je presudna u mom radu i stva­ranju. Strast vas čini da ste uvek otvorenog uma, vidite više, osetite jače. Ona vas čini senzibilnijim i pokretljivijim. Ja volim posao koji radim. Ja volim ljude sa kojima sarađujem. Vo­lim sve slučajne i namerne susrete, poglede, kafe. Ta razmena misli je jako uzbudljiva jer se ljudi spajaju kroz dobro, kreaciju, ono najbolje u sebi, kako bi svoje ideje i znanja kroz pisanje podelili sa drugima.

Shvatila sam da je moja svetlost i moja misija u radu sa ljudima. Da su mi ljudi darovani, moji, lepi, pametni, od akcije, sa velikim znanjem, empatijom, vizijom. Majstori svojih zanata koji osvetljavaju put svojim rečima, slikama, mu­zikom, dobrotom, perom, snagom, kreacijom. To je moja armija koja korača nebeskim svo­dovima sveta. Gledam ih i divim im se. Oni su deo mene, ja sam deo njih. To je moj bliss, sjaj, svetlost, blagoslov. Biti i raditi sa njima na putu istine, nauke, prakse, ličnog razvoja, du­hovnih spoznaja, umetničkih nagoveštaja.

Gradili su me različiti intervjui, istraživanja, energije ljudi i njihovi umovi. Ja sam blagoslo­vena svim tim dotaknutim u svakom smislu jer bez svih njih nikada ne bih bila ovo što da­nas jesam, ono što prepoznajem da je istinski moje, da je utkano u mom kodu. Kada shvati­mo i otkrijemo da živimo u sopstvenoj svetlo­sti, obično otkrijemo da možemo da idemo na­pred. Zato pratite svetlost, poštujte blagoslov i sledite put srca.

Volim ljude, oni su moja svetlost na putu. Sle­dim svoj blagoslov i znam da će mi se sva vrata otvoriti, znam da je staza stvorena samo za mene još na početku vremena. Moje kra­ljevstvo nebesko dolazi kroz svetlost, sjaj i dar, uzdiže me među oblake, donosi mir, rasplam­sava moje strasti i donosi radost. A šta je ra­dost? Radost je život sa neslućenim moguć­nostima. Verujem da će me život iznenaditi, podariti, pokazati, prosvetliti jer sam blagoslo­vena, darovana ljudima koje upoznajem na ra­zličitim stranama sveta, na različitim jezicima, u različitim okolnostima, prepoznavajući se po srcu mom, tvom, kosmičkom.

Follow your bliss jer nema života bez svetlosti i sjaja. Odnosno cela ova priča je da ne odu­stanete od sebe i svoje autentičnosti. Budi­te ispred svog vremena jer ste blagosloveni. Iskoristite to kao prednosti, vrlinu.

Ja ću se samo osvrnuti na reči Opre Vinfri: “KADA POGLEDAM U BUDUĆNOST, TOLIKO JE MOĆNA DA ME PEKU OČI.”

Gledajte slobodno tamo daleko.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

OKTOBAR 2022: IZAŠAO JE NOVI BROJ E-MAGAZINA RYL

FOLLOW YOUR BLISS