in

MOĆ ENERGIJA

PIŠE: ANIMA MUNDI
FOTO: STEFAN SOKOLOVSKI

Na putu kojim hodim, hodam već dugo. Sus­rećem razne ljude, raznih znanja i različitih energija. Hod je spor i traje. Hod će trajati. Moje kretanje nije pravolinijsko. Ono je vulkansko, neslućeno, planirano, ishitreno, nekada sas­vim slučajno, intuitivno. Hod je srca i energ­ije. Putujem po tuđem i svom nebu, dalekim rekama, planinama, zelenim krošnjama. Kada si putnik, znaš jedino da moraš da hodaš, da smeš da zastaneš na trenutak kako bi se od­morio, sakupio snagu, zagledao se duboko u sebe i nastavio baš u onom pravcu kakvom put koji se otvara nameće, a ti mu se prepus­tiš i ploviš. Verujem u mudrost toka. A tok je savršeno usklađivanje s energijom većom od sebe, koja nas nosi kroz život. Tok našeg ži­vota tera nas u određenim pravcima. Dozvol­javam univerzumu da odradi svoju čaroliju. Ja sam tu da pratim.

Kretanje je energetski izvor koji me nadahnju­je, ubrzava rad srca, čini poletnom i srećnom. Moje destinacije su na različitim stranama sveta i ti gradovi, ti kontinenti me nadahnjuju, inspirišu i imaju upliva u moj energetski, čak i genetski kod. Tu dolazi do prepoznavnja, otkri­vanja, zaljubljivanja u dine, pustinje, zvezde, zamkove. Energiju grada osetite kroz arhitek­turu, ljude, ubrzane ili uspavane ulice. Vidite kako se kreće sunce i gde padaju zvezde. Tak­ve scene stvaraju određenu senzaciju u vašoj duši. Dok se krećete u nepoznatom kraju, vaša energija je budna, van zone ste komfora. I uvek dišite duboko i svesno kako biste obno­vili svoju životnu silu.

A kako je sa ljudima?

Ljudi imaju energetski puls koji odmah osetite. Energija se saopštava očima. Energija ljudi je ista kao i energija gradova i predela. Radim sa ljudima na najlepši način. Imam tu privilegiju da ih biram i oni biraju mene. Nekako nam se energije poklapaju, slične su. Odgovorni su, smeli, pametni, šarmantni, zdravog duha. Oni su kreatori, stvaraoci, preduzetnici, mislioci, naučnici, pesnici, slikari, pisci. Ideje nam se sažimaju, poklapaju, nose nas do nebeskih vi­sina, a onda ih svojim energijama materijalizu­jemo. Znam puno njih koji kažu kako im je teš­ko da rade sa ljudima, a ljudi su meni sve. Moj motor, snaga, ljubav, lepota, misao, ponos.

Negde sam pročitala da su pozitivne intuitiv­ne spoznaje u vezi sa međuljudskim odnosima sledeće:

  • imate osećaj prijatne bliskosti ili vedrine,
  • lakše dišete, grudni koš i ramena su vam opuštena,
  • uhvatite sebe kako se naginjete ka toj osobi,
  • vaše srce se otvara i osećate se bezbed­no, smireno, energizovano,
  • prija vam dodir te osobe bilo da se radi o rukovanju ili zagrljaju.

I kada ste laki u komunikaciji, kada ste otvo­reni, sve teče i energije se poklapaju. Lakoća komunikacije uvek donese rezultat, energet­ski se međusobno osnažite. Energije se raz­menjuju očima, rečima i vibracijom. Koliko li je samo lepote u poverenju i radu, a ono što pružate drugima, to i dobijate na isti način. Ne­kada više, nekada manje, ali je ishod uvek u balansu.

Celog života imam snažnu energetsku ličnost i svetlost oko sebe. Prepoznajem ljude sa sja­jem u očima, lako im prilazim i dopuštam da za trenutak budu deo moje životne priče kako bi ispričali svoju. Odavno sam otkrila svoju misiju, a ona se ogleda u činjenici da koristim energiju koja mi je data u svrhu dobrih i pleme­nitih namera u radu sa ljudima. Biti im kanal na putu osvetljenja. Biti im podrška, nevidljiva sila kojoj će se prepustiti i potvrditi.

A ja biram svoj put zbog narednih koraka, za trenutak se okrepim tišinom, prirodom, umet­nošću, koloritom. Osnažim se i puštam se u svet koji živi u svetu energija. Koja je vaša su­permoć? Moja leži upravo u energiji koja mi je data.

ŠTA MISLITE?

JUN 2024: IZAŠAO JE NOVI BROJ E-MAGAZINA RYL

DIZAJN BUDUĆNOSTI