in

FABRIKA SJAJNIH KADROVA

PIŠE: ANIMA MUNDI
FOTOGRAFIJE: IZ PRIVATNE ARHIVE ALEKSANDRE POPOVIĆ

ALEKSANDRA POPOVIĆ, FOTOGRAF, VLAS­NICA I IDEJNI TVORAC FABRIKE FOTOGRAFA U BEOGRADU, KOJA JE PROSLAVILA SVOJIH ČETIRI GODINE POSTOJANJA. ALEKSANDRA PRENOSI ZNANJE NA SVOJE POLAZNIKE TE­MELJNO I SA LJUBAVLJU PODUČAVAJUĆI KAKO SE PIŠE SVETLOŠĆU. NJEN VELIKI FO­TOGRAFSKI PROJEKAT „WOMEN“ ŽIVI I DAN­AS SVOJU IZLOŽBENU PRIČU.

FABRIKA FOTOGRAFA PROSLAVILA JE SVOJ ČETVRTI ROĐENDAN 16. OKTOBRA 2017. GO­DINE. TO JE FABRIKA U KOJOJ SE OBRAZUJU ZALJUBLJENICI U FOTOGRAFIJU, U SJAJAN KADAR, U PRIČE KOJIMA ZAUSTAVLJAJU TRENUTAK.

Fabrika fotografa je, u neku ruku, svet za sebe. Maksimalno se trudim da stvorim pozi­tivnu atmosferu i mislim da ljudi sa osmehom dolaze svaki vikend, praktično im to dođe kao bežanje od stvarnosti na par sati, opuštanje i, često kažu, najbolja terapija.

PISANJE SVETLOŠĆU JE TVOJA STRAST I LJUBAV KOJOJ SI SE USMERILA KROZ STUDI­JE I SADA KAO DOCENT NA AKADEMIJI.

Lakše je emocije zabeležiti svetlošću nego rečima, makar u mom slučaju.

SVOJOM IZLOŽBOM WOMEN IZAZVALA SI PAŽNJU JAVNOSTI KROZ ŽENU U MUŠKIM GAĆAMA. KAKO SADA SA DISTANCE, NAKON DVE GODINE, GLEDAŠ NA TAJ PROJEKAT?

Ta izložba i dalje putuje i raste, pa će 14. no­vembra Žene osvanuti na zidovima SKC u Kragujevcu.

Smatram da tek sada počinjem da postajem svesna veličine tog projekta i reakcije ljudi. Tada sam se samo plašila da li će otići ka fem­inizmu, kako će reagovati muškarci… Srećom, reakcije su bile odlične.

IDEJE KOJIMA SE PREPUŠTAŠ U FOTOGRAFI­JI?

Kad su ideje u pitanju, puštam da me vodi os­ećaj. Uglavnom mi se neka ideja godinama vrzma po glavi, pa lupam glavom u kom smeru da ide, a kada zagrizem, jako brzo je realizu­jem.

Uglavnom mi se ideje rađaju u sasvim običnim razgovorima sa prijateljima, neke teme koje se ponavljaju u svakodnevnom ćaskanju (takoz­vane ženske priče).

Bojim se samo da sam previše omatorila, s obzirom na to koja ideja me zadnjih meseci proganja 😉

KOLIKO SU LJUDI HRABRI I SMELI DA ISKO­RISTE SVOJ POTENCIJAL U STVARANJU I PRONALAŽENJU NAJBOLJE VERZIJE SEBE?

Ljudi su sve hrabriji u pronalaženju najbolje verzije sebe, i iskreno me to raduje. Sve češće izlazimo iz zone komfora, prepuštamo se nepoznatom i otkrivamo nove dimenzije.

NA ŠTA STAVLJAŠ AKCENAT U FOTOGRAFI­JI?

Fotografija mora da ima dušu, da priča, da iza­zove reakciju u nama. Da li će autor fotografije da stavi akcenat na svetlo ili kadar, ili oba, sve­jedno je, važno je da ne budemo ravnodušni.

KOJI SU TVOJI NAREDNI PROJEKTI?

Vreme je da krene da se sprema peti rođendan Fabrike 😉

Šalim se.

Uvodim nove kurseve, dosta ljudi van Beogra­da želi da uči u Fabrici, pa ćemo im to omo­gućiti. Planiram novu izložbu (tema mi je ogro­man izazov, ali o tome ćemo naredne godine).

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

ODREDIŠTE ZAVISI OD POLAZIŠTA

SIMFONIJA POKRETA®