in

DŽEZTETIKA

PIŠE: MIA MEDAKOVIĆ-TOPALOVIĆ
INTERVJU: TATJANA RENTAŠA

FOTOGRAFIJE: IZ PRIVATNE AHIVE

U CENTRALNOM HOLU DOMA OMLADINE U BEOGRADU, OD 24. NOVEMBRA DO 6. DE­CEMBRA, BILA JE POSTAVLJENA IZLOŽBA “DŽEZTETIKA” TATJANE RANTAŠE, FOTO­GRAFKINJE IZ SEVERNE MAKEDONIJE. IZLOŽBU SU ČINILE FOTOGRAFIJE RAZLIČI­TIH GENERACIJA MAKEDONSKIH DŽEZ MU­ZIČARA SA KOJIMA JE RANTAŠA RADILA POSLEDNJIH 15 GODINA, MEĐU KOJIMA SU: VLATKO STEFANOVSKI, VASIL HADŽIMA­NOV, MARTIN ĐAKONOVSKI, EMIN DŽIJAN, GOCE STEVKOVSKI, TONI KITANOVSKI, SET­HSTAT, SAŠE POPOVSKI, BODAN POPOVSKI, KOKAN DIMUŠEVSKI I DRUGI. “DŽEZTETIKA” JE PRVA SAMOSTALNA IZLOŽBA FOTOGRA­FIJA RANTAŠE U SRBIJI U ORGANIZACIJI UDRUŽENJA GRAĐANA NOMAD-ART SKO­PLJE U SARADNJI SA DOMOM OMLADINE.

TATJANA RANTAŠA JE MEĐU PRVIM FOTO­GRAFIMA KOJI SU PRE 20 GODINA POČELI POSVEĆENO I PROFESIONALNO DA DOKU­MENTUJU KULTURNA DEŠAVANJA U SKO­PLJU.

Inače, “Džeztetika” je prvi put bila postavljena 2018. godine u sklopu filmskog festivala Sko­pje Cinema City, kada je džez muzika bila tema festivala (uz pratnju kvinteta Goce Stevkovskog i džez filmova). Izložba u Beogradu je dopun­jena fotografijama sa nastupa makedonskih muzičara na nedavno završenom džez festiva­lu u Skoplju, Skopskom džez festivalu i Today It’s All About Jazz.

Organizator iz Udruženja Nomad-Art Nenad Georgijevski ističe važnost i značaj ove izložbe koja je organizovana za vreme pandemije koro­na virusa.

ŠTA ZA VAS ZNAČI POSTAVKA TATJANINE IZLOŽBE U BEOGRADU?

Znači mnogo. Kao prvo, uspeli smo da uz po­moć Doma omladine uspešno postavimo izlo­žbu u jeku pandemije tako da smo pobedili okolnosti. To je mala pobeda za kulturu kako bi opstala u ova teška vremena. Sa druge strane, imali smo priliku da preko izložbe uradimo pre­zentaciju nekih generacija makedonskih džez muzičara koji su poznati u Srbiji ili se uopšte nije čulo za njih. Beograd važi za važan džez centar i u regionu i u svetu. Kako je on bitna stanica za mnoge džez muzičare, slušaoce i novinare, zašto ne bi bila i za druge umetnosti koje su povezane sa džezom. Radi se i o us­postavljanju mostova i otvaranju vrata i mislim da će posle ove izložbe da se dese novi projekti i povezivanja. Lep je osećaj kada ljudima prez­entujete nešto što ima dobar sadržaj.

GDE JE SVE IZLOŽBA BILA POSTAVLJENA I KAKVE SU REAKCIJE PUBLIKE U MAKEDONIJI I U SRBIJI?

Do sada je izložba bila postavljena u Skoplju 2018. u sklopu Skopje Cinema City filmskog festivala. Tada smo u programu imali puno džez filmova i otud ideja o organizaciji ovakve izlo­žbe na otvaranju. Efekat je bio dobar i odlučili smo da je postavimo i van zemlje. Reakcije na izložbu u Beogradu su bile odlične. Medijski su obe izložbe dobro propraćene. Beskrajno smo zahvalni Domu omladine što su nam izašli u susret i pomogli u organizaciji postavke.

DA LI ĆE IZLOŽBA I DALJE DA ŽIVI?

Nadam se tome, pošto su se zainteresovali lokalni džez festivali, a postoji interesovanje i u Zagrebu. Nadam se da će ono ostati kada prođe pandemija, jer će ekonomske posledice u 2021. biti teške. Iskreno se nadam da ćemo Tatjanine fotografije moći da objavimo i kao monografiju, kao i da će se sam izbor fotografi­ja proširiti, jer je ovo živa materija. Tatjanina ar­hiva je ogromna.

Kao organizator izložbe i zaljubljenik u džez, šta bi podvukao kao hajlajt priča na fotografijama?

Džez i umetnička fotografija idu zajedno. Post­oji neka tajna veza između fotografije i muzike, taj spoj je moćan, jer daje nešto što se ne može opisati rečima. Muzika kao medij uvek traži da se poveže sa vizuelnim medijima, posebno sa fotografijom. Fotografije mogu da artikulišu mnogo bolje jednu priču ili više njih i da prene­su više značenja. Ako su fotografije vrhunske, imamo direktan uvid u emocije glavnih prota­gonista koji personifikuju muziku. Oni postaju muzika. Fotografije prenose i tajanstvenost tog sveta.

Džez fotografija je posebna kategorija u sav­remenoj fotografiji. Sa jedne strane, radi se o džez muzici čija je DNK kosmopolitski, ali način izražavanja je individualistički, poseban, originalan. Najbolja izdanja u džez muzici u sebi sadrže elemente ekspanzije, širine i različitih kultura. Džez je komunikacija. Istorija pokazuje da su džez muzičari uvek bili prvi koji su rušili barijere i uspostavljali mostove. Džez i ove foto­grafije predstavljaju – komunikaciju, spajanje, otkrivanje, emotivnost.

KOJA JE IDEJA UDRUŽENJA NOMAD-ART?

Početna ideja je unošenje novina i zanimljivih projekata kulture u Makedoniji. Prvi i najveći projekat je festival Skopje Cinema City – fes­tival muzičkih dokumentarnih filmova. Pošto muzika ima centralno mesto, uz priče i teme iz filmova možemo da uključimo fotografe sa iz­ložbama, autore knjiga, koncerte, da sve bude bogatije i zanimljivije. Postoji jedna krilatica koja kaže – ako nije zanimljivo piscu, onda neće biti zanimljivo ni čitaocu. Tokom vremena se to proširilo i počeli smo da se umrežavamo sa organizacijama i ustanovama u regionu što je rezultiralo da izložba “Džeztetika” bude postav­ljena u Beogradu. Mislim da će sledeća faza da bude ekspanzija, odnosno produciranje proje­kata koje ćemo moći da realizujemo van naših granica.

KAKVE PROJEKTE PLANIRATE?

Kako da nasmejete Boga? Samo mu ispričajte kakve planove imate. Iskreno se nadam da će se pandemija zauzdati do leta kada želim da realizujemo sedmo izdanje festivala Skopje Cinema City i da će ono biti opuštenije. Puno vremena odlazi na to da tokom projekcija gos­ti budu bezbedni i da sve bude normalno i si­gurno. Planovi su uvek ambiciozni kada ih za­mišljate i nadam se da ću uspeti da ih realizu­jem do kraja. Vreme će sve pokazati.

TEMA JANUARSKOG IZDANJA RYL MAGAZINA NOSI NAZIV „VAŽNO JE BITI ODVAŽAN“. DA LI JE UDRUŽENJE NOMAD-ART ODVAŽNO U SVOJIM IDEJAMA I NJIHOVOJ REALIZACIJI?

Ako se uzme u obzir da živimo u turbulentnim vremenima i da je rizik organizacije događaja sve veći, rekao bih da. Tokom jeseni, organizo­vali smo šesto izdanje filmskog festivala Skopje Cinema City, gde smo nagradu za životno delo dali bendu New Order. To je bio među prvim događajima koji je odobren da se organizuje sa novim zdravstvenim protokolima. Važno je biti odvažan u realizaciji svojih ideja i želja posebno ako se radi o passion projektu, jer se trudite da pobedite okolnosti koje vam nisu naklonjene i idu protiv vas. Ali u ovakvom vremenu pande­mije, to znači i veću odgovornost za ljude koje dolaze na vaš događaj. Odgovorna odvažnost je bolji opis onoga šta nam treba.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

ŽENA PUTA I SVETA

BIĆU TVOJA SVETLOST