in

ARTLINK FESTIVAL – GRADOVI, FESTIVALI, UMETNICI ZA PRIRODU

PIŠE: MIA MEDAKOVIĆ
INTERVJU: JOVANKA VIŠEKRUNA JANKOVIĆ
FOTOGRAFIJE: IZ PRIVATNE ARHIVE

JOVANKA VIŠEKRUNA JANKOVIĆ, PIJANIST­KINJA IZ BEOGRADA, OSNIVAČ I UMETNIČKI DIREKTOR ARTLINKA I ARTLINK FESTIVALA, ČLAN BORDA EVROPSKE ASOCIJACIJE FE­STIVALA, ŠKOLOVALA SE U BEOGRADU, GDE JE ZAVRŠILA DIPLOMSKE I MAGISTARSKE STUDIJE KLAVIRA NA FAKULTETU MUZIČKE UMETNOSTI. POSTDIPLOMSKI PROGRAM ZAVRŠILA JE NA MUZIČKOJ AKADAMIJI FE­RENC LIST U BUDIMPEŠTI, KOD PROFESORA LASLA BORONJIJA (LASZLO BARANYAY). DOBITNICA ORDENA UMETNOSTI I KNJIŽEV­NOSTI U RANGU VITEZA MINISTARSTVA KUL­TURE REPUBLIKE FRANCUSKE.

OVE GODINE ODRŽAVA SE 10. REGIONALNO IZDA­NJE ARTLINK FESTIVALA KOJE DONOSI JEDINSTVENU PLATFORMU KOJA KROZ MUZIKU PREDSTAVLJA KUL­TURNO NASLEĐE, PRIRODU, TURIZAM POD SLOGA­NOM „GRADOVI FESTIVALI, UMETNICI ZA PRIRODU“, NA NAJLEPŠIM DESTINACIJAMA U SRBIJI I REGIONU ZAPADNOG BALKANA – BEOGRADSKA TVRĐAVA, GOLUBAC, PETROVARADIN, TVRĐAVA RAM, ALI I LU­ŠTICA, PERAST, TIRANA…

ArtLink festival je u godini Betovena podržao svojim programom proslavu godišnjice velikog kompozitora i sa festivalskim ansamblom izveo njegovu Pastoralnu simfoniju 2020. godine, što je bila ideja inicirana i podržana od strane Uje­dinjenih nacija. Pastoralna simfonija posvećena prirodi, insipirisala je i pokrenula novi umetnički koncept festivala – Umetnici za prirodu.

Uz to, ArtLink festival je i jedan od inicijatora nove platforme Evropske asocijacije festivala – Grado­vi festivali, koja na festivalsku scenu stavlja Be­ograd i kulturno jezgro Beograda – Beogradsku tvrđavu.

Grad festival smo kao koncept pokrenuli i u sa­radnji sa nekoliko tvrđava u Srbiji – Golubac, Pi­rot, Petrovaradin, a ove godine i Ram, progra­mom Muzika na tvrđavama.

Sve to zajedno pruža mnogo mogućnosti za pro­mociju celog regiona kroz inovativne umetničke i festivalske programe u svoj njegovoj lepoti – le­poti prirode i lepoti kulturnog nasleđa. Zbog toga ove godine ArtLink festival ima svoj program i na Luštici, u Perastu, Tirani, Skoplju.

OVE GODINE, VODA JE IZVOR INSPIRACIJE U MUZI­CI. KAKO STE DOŠLI NA TU IDEJU?

Voda kao izvor života i energije i kao neiscrpna inspiracija u muzici, tema je ovogodišnjeg festivala.

Voda, kao i ljudski talenat, prirodni su resursi koje je neophodno sačuvati i zaštititi i koji traže pažnju, negu i ulaganje.

Osim toga što su neophodni i nezamenjivi, i voda i muzika poseduju neverovatnu snagu i lepotu.

Voda može da pokrene sve pred sobom, da menja tok, da bude brza, zvučna, moćna, ili mirna, tiha, smirujuća, isto kao i muzika. Ali uvek u sebi ima tu snagu i tu moć i beskrajnu lepotu. Kao i muzika.

Ono što je važno je da umemo da primetimo tu lepotu, da joj se okrenemo, da je čujemo, vidimo i osetimo. I da joj se divimo i čuvamo je.

PO PRVI PUT ĆE NA ARTLINK FESTIVALU UČESTVOVA­TI I UMETNICA IZ MAROKA. ODLIČNA SARADNJA SA AMBASADOM KRALJEVINE MAROKA SAMO POTVR­ĐUJE KAKO JE ZAJEDNIČKOM VIZIJOM LAKO BRANITI IDEJU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE – VODI.

Veliko mi je zadovoljstvo što ove godine imamo prvi put saradnju sa Kraljevinom Maroko, koja predsedava Skupštinom Ujedinjenih nacija za životnu sredinu i što ta zemlja izuzetno mnogo pažnje posvećuje zaštiti prirode, pogotovo vode.

Maroko i Republika Srbija ove godine obeleža­vaju 65. godišnjicu uspostavljanja diplomatskih odnosa, pa je 2022. proglašena godinom Maro­ka u Srbiji i godinom Srbije u Maroku, kako nam je rekao ambasador Maroka u Srbiji, Mohamed Amin Belhaj.

Umetnica iz Maroka Dina Bensaid je takođe vrlo posebna, jer dolazi iz poznate muzičke porodice, čiji je otac osnivač filharmonije u Maroku, kao i fondacije Tenor, koja muziku i umetnost stavlja u mnogo širi kontekst kroz podršku i edukaciju dece iz ugroženih grupa.

To je uvek plemenita misija – omogućiti muzič­ko obrazovanje i podeliti muziku sa najmlađima, kako bi im muzika pomogla da bolje i lepše odra­staju.

Dina Bensaid je vrlo svestrana umetnica, ali i di­rektor najvažnijeg muzičkog festivala u Maroku.

KOLIKO UMETNIKA SE OČEKUJE U PROGRAMU I KA­KAV JE OSEĆAJ ŽIVETI MUZIKU?

Ovogodišnji program predstaviće umetnike iz nekoliko zemalja, umetnike koji se ističu svojim zanimljivim idejama i sjajnim umetničkim aktiv­nostima.

Na svečanom otvaranju nastupiće ansambl Ja­noška, koji svojim prepoznatiljivim Janoška sti­lom postaje sinonim za originalnu muzičku imro­vizaciju. Zatim plejada pijanista mlađe genera­cije koji su vodeći predstavnici zemalja iz kojih dolaze – Vaško Dantaš iz Portugala, Mohamed Šams iz Egipta, Pablo Rossi iz Brazila, Dina Bensaid iz Portugala, Adik Nojhaus iz Izraela, Luis Ahius iz Španije, kao i violinista Fedor Ru­din, Jan Vogler, regionalni kamerni orkestar Ka­merata Balkanika, naš trio Agatos, mladi umet­nici Nemanja Adamović, Irina Pejoska, Strahinja Radojičić i mnogi talentovani muzičari iz regiona.

NA ŠTA SI NAJVIŠE PONOSNA U SVOM RADU?

Najviše sam ponosna na uspehe mladih umet­nika koji su bili deo programa ArtLink –za mlade talente. ArtLink je od svog osnivanja bio usred­sređen na programe za mlade talente, na po­dršku njihovom profesionalnom razvoju. ArtLink godišnja nagrada za najperspektivnijeg mladog umetnika u Srbiji otišla je od 2005. godine u ruke sjajnih mladih umetnika, na čije sam uspehe be­skrajno ponosna. Mnogi su postigli neverovatno visoke rezultate u svojim profesionalnim karijera­ma i sada su u poziciji da svoje iskustvo mogu da ugrade u buduće generacije.

KOLIKO JE POTREBNO ULOŽITI LJUBAVI I NAPORA U ORGANIZACIJU OVAKVOG FESTIVALA KOJI OVE GODI­NE SLAVI SVOJ JUBILEJ – DECENIJU POSTOJANJA?

Mislim da je potrebno uložiti sebe i ja jesam ve­liki deo sebe uložila u sve što je ArtLink do sada uradio i dalje radi.

Pri tom mislim na ideje, ljubav, vreme, energiju, mnogo razmišljanja, mnogo rada, mnogo napora koji na kraju dobije svoju satisfakciju kroz taj tre­nutak ushićenja nad prezentovanim umetničkim delom.

Veliko bogatstvo i inspiracija su ljudi, umetnici koji su svoju muziku i svoju umetnost podelili na sceni festivala svih ovih godina, donoseći neza­boravne interpretacije.

TEMA JUNSKOG IZDANJA RYL MAGAZINA NOSI NA­ZIV „SAN IMA MENE“. KOLIKO ARTLINK FESTIVAL IMA TEBE?

Muzika jeste deo mog sna i kad spavam i kad sam budna, a posebno tada, jer uz muziku se najlepše sanja.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

ANTIKVARNICA VASILION

SAN ZA UVEK I ZAUVEK