in

„WORK SPACE ONE“

CO-WORKING PROSTOR SVETSKIH STANDARDA

PIŠE: MIA MEDAKOVIĆ
INTERVJU: MARICA BOŠKOVIĆ
FOTO: CORD I IZ PRIVATNE ARHIVE

MARICA BOŠKOVIĆ PETRONIJEVIĆ, VLASNI­CA I DIREKTORKA WORK SPACE ONE PRO­STORA NA NOVOM BEOGRADU. ŽENA KOJA JE NAKON 29 GODINA RADA NA POLJU UR­BANIZMA I PROSTORNOG PLANIRANJA OD­LUČILA DA PREDUZETNIČKI DUH USMERI KA SVOM PROJEKTU.

DETINJSTVO I MLADOST PROVELA JE U BE­OGRADU KOJI JE TIH GODINA PRUŽAO MO­GUĆNOST DRUŽENJA, DOBRIH ŽURKI I PU­TOVANJA KOJA SU ŠIRILA VIDIKE I DONO­SILA DUH EVROPSKIH GRADOVA. ZAVRŠILA JE OSNOVNU ŠKOLU KARAĐORĐE NA VOŽ­DOVCU I XII BEOGRADSKU GIMNAZIJU, A ZA­TIM PROSTORNO PLANIRANJE NA PRIROD­NO-MATEMATIČKOM FAKULTETU.

NAKON FAKULTETA SE ZAPOSLILA U ENER­GOPROJEKTU I BAVILA PROSTORNIM PLANI­RANJEM I URBANIZACIJOM GRADOVA SRBI­JE. ZATIM JE IMALA PRIVILEGIJU DA, ŽIVEĆI U BOCVANI, RADI NA IZRADI GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA PRESTONICE – GRA­DA GABORONEA I DRUGIH MANJIH GRADO­VA. NAKON PET GODINA AFRIČKOG ŽIVOTA I SPECIFIČNOG PROFESIONALNOG ISKUSTVA, NASTAVLJA RAD U ENERGOPROJEKTU NA MENADŽERSKOJ POZICIJI OKRENUTOJ UGO­VARANJU NOVIH POSLOVA, KAO I PREGOVA­RANJU SA NAJVEĆIM DOMAĆIM I STRANIM INVESTITORIMA, OD AFRIKE, PREKO BLISKOG ISTOKA, DO RUSIJE, KINE I JAPANA. KROZ IZAZOVE LOKALNE SREDINE I KONTAKT SA SVETOM, GRADILA JE KARIJERU KOJU MOŽE DA PONUDI SAMO VELIKA KORPORACIJA.

A ONDA, NAKON OZBILJNOG POSLOVNOG SISTEMA, ZNAČAJNIH PROJEKATA I RADA U VELIKOM KOLEKTIVU, ODLUČUJE DA NAPRA­VI NAJVAŽNIJI KORAK U KARIJERI – POKRE­NE SVOJ BIZNIS – WORK SPACE ONE KOJI SE NALAZI U MILUTINA MILANOKOVIĆA 11G NA NOVOM BEOGRADU.

Puno si putovala, živela nekoliko godina u Bocvani, svoje znanje primenjivala na različi­tim tržištima. Tvoj životni stil inkorporirala si i u svoj projekat. Koliko hrabrosti treba da se iskorači i napravi zaokret u poslovnom živo­tu?

Svaki iskorak iziskuje mnogo hrabrosti, i u pri­vatnom i u poslovnom segmentu života. Be­ogradski vibe, kvalitetno klasično obrazovanje koje je porodica podsticala i kontakt sa svetom dali su mi širinu u razmišljanju, samopouzdan­je i otvorenost ka novim iskustvima, posebno u komunikaciji sa ljudima različitih kultura, navika i poslovnih principa. Promena, naročito u poslu je dobra. Dobijaju se nova iskustva i saznanja, stvaraju nove navike. Jedino se kroz promenu istinski napreduje.

Koja je strana tvoje ličnosti bila slobodna da iskorači u preduzetničke vode nakon 29 go­dina rada u oblasti urbanizma i prostornog planiranja?

Sigurnost u sebe kroz godine ozbiljne posvećen­osti poslu kojim sam se bavila i veština dobre ko­munikacije koju sam dnevno vežbala u velikom poslovnom sistemu u kome sam stasala. Ener­gija koju sam nesebično davala poslu i ljudima je najčešće bila vraćana kroz odlične poslovne rezultate, a privatno kroz porodicu i stabilna pri­jateljstva. Neuspesi, problemi i razočarenja su me jačali i terali da izvlačim maksimum iz sebe, ali sa istim očekivanjima od drugih. Prelomni tre­nutak i pitanja da li posao mora da izgleda ovako i da li sam dovoljno „porasla“ da izađem iz siste­ma, podstakli su me da lansiram sopstvenu biz­nis priču. Negativan odgovor bi bio prvenstveno sopstveno razočarenje.

Koja je tvoja formula uspeha u radu?

Mnogo rada, motivacija tima sa kojim zajedno stvaram, ali sa jasno podeljenim zadacima, uz uvažavanje tuđih mišljenja, poštovanje različi­tosti, strpljivo razvijana socijalna komponenta i komunikacija, odsustvo arogancije, čak i kada bi dobro došla.

Koliko si svoje autentičnosti i načina rada pri­menila u uspehu jednog savremenog prosto­ra koji prati trendove 21. veka? Sa kakvim si se teškoćama suočavala na putu do cilja?

Work Space One je razvijan saglasno mojim uverenjima i poslovnoj etici kojoj sam naučena, ali sam se potrudila da prostor dodatno „obojim“ najboljim delom sebe, svojim raznim životnim is­kustvima i afinitetima. Urađena je dobra pripre­ma kroz ozbiljan biznis plan i analizu prestižnih prostora u Londonu i New Yorku. WSO je i dalje najbolji prostor slične namene u Beogradu. Is­kustvo iz Energoprojekta je pomoglo u saradnji sa projektantima i izvođačima. Što se najvećih teškoća tiče, izvođenje radova i otvaranje WSO prostora se dešavalo u prvoj polovini 2020. godi­ne, uz neočekivani razvoj epidemije kovida. To je bilo vrlo zahtevno i izazovno vreme za realizaciju čitave ideje.

Co-working prostori su postali popularni ra­dom frilensera koji su želeli da prekinu da sami rade kod svojih kuća. Ko su vaši klijenti i kome su prostori namenjeni?

Co-working koncept rada je počeo kao idealan za frilensere i startapove još 2010. godine, ali je u međuvremenu evoluirao. Sada je to pros­tor koji je mnogo fleksibilniji u smislu ugovornih uslova, prilagodljiviji za želje korisnika, tako da su u našim kancelarijama i predstavništva svet­skih kompanija koja žele reprezentativan prostor, advokatske kancelarije, revizorske kuće, konsul­tantske, izvođačke, IT firme.

Mazda, Toyo Tires, Mazars, Coca Cola, Gomex, Next Silicon, Elementor samo su deo našeg poslovnog potencijala.

Veliki je kapacitet prostora za rad koji nudite: 53 kancelarije (2–10 radnih mesta) moderno dizajnirane, opremljene brzim internetom i ergonomskim stolovima i stolicama. Sve su prirodno osvetljene i imaju kontrolisan pri­stup.

Razvijali smo se i postepeno širili od 2020. do danas. Analizirali smo potrebe klijenata, unap­ređivali uslugu, rasli kroz posao. I dalje smo ok­renuti napretku prateći svetske trendove.

Po čemu se Work Space One co-working prostor razlikuje od svih ostalih u Beogradu?

Onog trenutka kada zakoračite u prostor, razlika se oseti. Prevashodno duh prostora i komunika­cija. Svaki od klijenata, bilo da je u kancelariji ili co-working prostoru, tačno dobija ono što mu je potrebno na mnogo višem nivou.

Organizujemo različite vidove okupljanja i druženja, degustacije, prezentacije. Imamo dve udobno opremljene bašte, ljudi vole kontakt sa zelenilom i mnogo vremena provode u njima radeći uz kafu i kolače. Sve to čini WSO najbol­jim na tržištu.

Radimo u kompleksu koji je po meri ljudi i koji je stecište dobrih i uspešnih kompanija. U poslov­nom svetu je važno imati i dobar komšiluk. Kod nas su kućni ljubimci dobrodošli i svi im se radu­jemo dok se vrzmaju u lobiju ili bašti. U maju smo organizovali „Dan krznene zabave“ kroz mažen­je i igru sa mini šnaucerima, jer znamo da takva aktivnost smanjuje stres i povećava produktivnost. Pravimo nove planove i to naši klijenti znaju i očekuju.

Danas kada se sve menja, a brzina života donosi nov način rada i poslovanja, koliko uspevaš da se svemu prilagodiš?

Volim da radim i napredujem, a sopstvene baterije punim uz porodicu, druženje sa prijateljima i putovanja. Dani si mi ispunjeni, ponekad je i previše obaveza, nervoze. Uspeh i zadovoljstvo postignutim, pohvala, osećaj da si dobar u tome što radiš, vraćaju snagu i pokreću dalje.

Koliko ti je važna podrška supruga i ćerke? Majka i sup­ruga u biznisu je, srećom, danas sve češća pojava na srpskoj poslovnoj sceni.

Imala sam veliku sreću da sam odrasla u skladnoj i har­moničnoj porodici, i to je ozbiljno nasleđe. Danas, suprug i ćerka čine moju porodicu, oni su moj oslonac, podrška, energija koja pokreće. Bilo bi mi teže da gradim poslovni uspeh i budem srećna, a da porodica nije uz mene.

Tema junskog izdanja RYL magazina nosi naziv „Moć energije“. Koliko je energije, entuzijazma, trebalo da ostvariš i oživiš svoj projekat Work Space One?

Jasno definisan cilj, lični uspeh kao motiv i želja za potvr­dom u poslovnom svetu iziskuju mnogo energije i entuzi­jazma. Pitanje želje i opredeljenja je u osnovi svega, a to se razvija u mladim godinama. A onda stiže iskustvo koje svemu daje drugačiju dimenziju. Sa otvorenim pogledom na svet, izazovi su oko nas, stalno i uvek. Work Space One je projekat koji je došao u trenutku kada sam bila spremna za takav izazov.

ŠTA MISLITE?

HARMONIJA LINIJA

ENERGIJA JE MOĆ