in

VODIČ KA BOLJEM ŽIVOTU

PIŠE: ANIMA MUNDI
FOTOGRAFIJE: ŽELJKO SINOBAD, MARTA ROJNIČ

Ivana Kuzmanović, književnica, savetnik za lični razvoj, reiki majstor i učiteljica meditacije. Po klasičnom obrazovanju je diplomirani pravnik, a skoro dve decenije bavila se muzikom kao voka­lini solista bendova i dueta.

Njena književna karijera obuhvata četiri romana: „Lemurova ljubav“, “Manje od tri”, “Amor porten­jo” i “U ime Ljubavi”, kao i dve studije o ljubavi: “Od kada sam se zavolela – VOLIM” i ”Ljubav bez iluzija”. Knjiga “Od kada sam se zavolela – VOLIM” ima 21 izdanje i tiraž od 50.000 primeraka, što je čini najprodavanijom knjigom u oblasti popularne psihologije u poslednjih 25 godina.

Kao savetnik za lični razvoj, održava radionice i radi individualne sesije od 2010. godine. Od svoje dvadesete godine, posvećena je radu na sebi kroz lični rad i edukacije. Njeno znanje bogato je u različitim psihoterapeutskim metodama: geštalt, transakciona analiza, psihodrama. Praktičar je NLP-a i hipnoze. Osnivač je metode Emocionalna energo terapija i transformacija (EETT), koja predstavlja sintezu svih stečenih znanja, ličnog iskustva, kreativne empatije, reikija i meditacije, i čija akreditacija od strane EMCC (European Mentoring and Coaching Council) iz Velike Britanije je u procesu.

Nova knjiga „Knjiga ličnih promena“ – Vodič ka boljem životu imaće promociju 06.12.2016. godine u 18 časova u Delfi cafe-u SKC, gosti će biti: prim. dr Anđelka Kolarević, psihijatar i psihoterapeut, Slađana Milošević – međunarodno akreditovan coach/mentor EMCC, EIA, Jasmina Stojanović, glavna i odgovorna urednica magazina SENSA, Žaklina Kiš – književnica, Hemnalina Mirešković – violina.

„KNJIGA LIČNIH PROMENA“ – VODIČ KA BOLJEM ŽIVOTU, NA NEKI NAČIN PREDSTAVLJA NASTAVAK STUDIJE O LJUBAVI “OD KADA SAM SE ZAVOLELA – VOLIM”, KOJA JE NAJPRODAVANIJA KNJIGA U OBLASTI POPULARNE PSIHOLOGIJE KOD NAS. ŠTA NAM DONOSI OVAJ PSIHOTERAPIJSKI, DUHOVNI I ISKUSTVENI VODIČ?

I u noj se, kao i u prethodnoj, dodiruju tri pravca: psihoterapijski, duhovni i iskustveni. Ona poka­zuje da su promene moguće i da rešenja postoje, svedoči o univerzalnosti iskustva, podstiče du­boko razumevanje empatije, važnosti opraštanja i neophodnosti upoznavanja sopstvenih i tuđih strahova. Što je najvažnije, ona daje impuls is­koraku, ona je vodič ka novim, funkcionalnijim modelima ponašanja, uz eksplicitne lične prim­ere, koji su najbolja podrška promenama.

A evo i jednog stručnog, nepristrasnog mišljenja o njoj:

“Ova knjiga je odličan vodič svakome ko traži odgovore kako da se usklade uverenja i ponašanja sa osećanjima, u svim onim situ­acijama koje nas zbunjuju. Stručno, utemelje­no na znanjima integrativog pristupa, povezuje kognitivne, bihejvioralne i emotivne pristupe sa njenim ličnim iskustveno duboko proživljenim istinama. Put do tih istina jeste uvek put proc­esa i integracija ličnosti kroz prihvatanja sopst­va, upoznavanjem senke i pozadine naših ličnih konflikata. Ivana je uspela u tome. Dala nam je pravi vodič!” (prim. dr Anđelka Kolarević, psihi­jatar i psihoterapeut).

FOTO: ŽELJKO SINOBAD

UZ SAMU KNJIGU, IDE I OSAMDESET KARTICA, KOJE OMOGUĆUJU DUBOKU INTERAKCIJU S KNJIGOM, ODNOSNO SA OSAMDESET TEMA OBRAĐENIH U NJOJ. KAKO PRAKTIČNO IDE PRIMENA I KOMBINACIJA KNJIGE I KARTICA? OVO JE PRVA KNJIGA U SVETU I KOD NAS SA KARTICAMA.

Knjigu i kartice možete koristiti onoliko čes­to koliko želite, izbor je na vama: svakodnevno, nekoliko puta na dan ili periodično, potaknuti osećanjem, situacijom, dilemom ili događajem. Ja je koristim ritualno svakodnevno, i to pre­poručujem, naravno, ukoliko je vaša želja za promenom aktivna. U suprotnom, znaćete da je tu, pri ruci, kad vam bude zatrebala.

Kartica ličnih promena ima osamdeset, a podel­jene su u četiri oblasti: Prepreke, Uvidi, Zadaci i Podrška, u svakoj po dvadeset. Izaberite način na koji ćete ih izvlačiti: možete postaviti pitanje i u kartici pronaći odgovor. Možete zatražiti puto­kaz, poruku, savet ili, bez prethodnog razmišlja­nja, pustiti da vas vaš unutrašnji znalac povede prema kartici lične promene. Takođe, vi birate da li ćete je izvući iz jedne grupe (dvadeset kartica), ili ih spojiti i promešati i izvući iz špila od osam­deset kartica.

Vi pravite kombinacije, vi birate učestalost, vi kreirate pitanja, vi dajete značenja, vi prepoz­najete sebe u onome što Nesvesno bira za vas. Zbog toga je ova knjiga lična. Moja preporuka je da svaki put, pre nego što pristupite izvlačen­ju, uvedete sebe u stanje kada je vaša intuicija najprisutnija, a vaše Nesvesno najraspoloženije za saradnju: umirite se na trenutak, udahnite i izdahnite nekoliko puta duboko (možete uraditi vašu omiljenu vežbu disanja), osetite svoju priustnost, opustite telo i usmerite svu svoju pažnju na komunikaciju sa vašim vodičem i Knjigom ličnih promena.

U knjizi su obrađena četiri velika poglavlja, ali prepreke zauzimaju ipak najviše mesta.

Osvestiti prepreku, sagledati izazov je prvi i na­jvažniji korak u svemu, bilo da je reč o putu ka cilju, o procesu sazrevanja ili o samospoznaji. Otuda je poglavlje Prepreke najobimnije – dato je teorijsko objašnjenje za svaku prepreku po­sebno, zatim moj lični primer, vežbe, pitanja i preporuke za njihovo prevazilaženje. Sve to pod­seća na dinamiku jedne (ili više) sesija sa klijen­tima, koji zatraže moju pomoć kao savetnika za lični razvoj i autora metode Emocionalna energo terapija i transformacija.

Unutrašnje prepreke, kojih smo uglavnom nes­vesni, veći su ometači na putu do cilja od spol­jašnjih prepreka, kojima se, često, pridaje veća pažnja, a na koje, pak, najčešće ne možemo uti­cati.

Za razliku od toga, unutrašnje prepreke može­mo prevazilaziti, i naša moć u tome je velika. To donosi ne samo veću verovatnoću ostvarenja ciljeva, već i poboljšanje kvaliteta života u svakom smislu, kao i emocionalno i duhovno sazrevanje, koje je jedini put ka istinskoj sreći, harmoniji i spokoju.

Krećite se svojim tempom, slušajte svoje srce i znajte da je sve u šta poverujete moguće uz vašu posvećenost, pažnju i volju.

Da li se Vodič za bolji život čita na klasičan način kao klasična knjiga, ili na je on samo sredstvo ka zaista boljem i ispunjenijem životu?

Knjiga se može čitati klasično, ali njena misija i korisnost su daleko više od pročitane knjige. Ona se koristi, ona je živa, vibrirajuća i zajed­no s karticama predstavlja čarobni ćilim koji će čitaoca odvesti onoliko daleko koliko on želi da stigne. Takođe, može se napraviti pauza i knjiga odložiti. Ali, ako ste se s njom zaista povezali, sigurna sam da ćete joj se mnogo puta iznova, i novi, drugačiji, vraćati.

Da li se osećaš kao spisateljica bestselera? Sva­ki tvoj roman postane bestseler.

Kako će se knjiga prodavati, nikada ne može da se predvidi. Ponekad to ne zavisi samo od njenog sadržaja, već i od trenutka objavljivanja, od marketinga, pa i od cene… Ali ono što znam jeste da je moja publika velika, da mi veruje, da smo povezani i da s radošću dočekuju svako novo delo, unapred sigurni da ono nije pisano u komercijalne svrhe, da je duboko utemeljeno na znanju i uvek proživljeno lično, što mu daje neopisivu vrednost i vibraciju.

Nikada neću odustati od postulata u mom pisanju: istina, iskrenost, ljubav, znanje, iskust­vo, jednostavnost, korisnost i veoma važno – poštovanje svakog čitaoca ponaosob, bilo koje dobi, pola, obrazovanja i interesovanja. Verujem da je to razlog zašto su moje knjige bestseleri i zašto se jasno izdvajaju iz mora sličnih naslova.

ŠTA JE U SREDIŠTU ŽIVOTA? LJUBAV, DUŠA, IDEJA, ŽIVOT, ČOVEK?

U središtu života je život. Čuli ste onu divnu rečenicu Ekarta Tola – Život je plesač, vi ste ples. Život traje, evoluira, postojanje je bezvremeno.

A što se tiče smisla, zadatak je svakoga pojedinačno da ga otkrije. Međutim, pored smisla života, postoji smisao u svakoj situaciji, smisao trenutka. To je centralna tema Logoterapije ili terapije smislom čiji je tvorac Viktor Frenklin.

U središtu mog života je moje dete, uzrastanje u Ljubavi i individuacija (oboženje).

KUDA NAS TVOJ VODIČ VODI?

Kao što sam već pomenula, vi birate: možete stići tu iza ćoška, ili negde sasvim novo i daleko. U svakom slučaju, vodi ka boljem i kvalitetnijem životu, ukoliko su mir u duši, radost u srcu, vera u život, kretanje ka cilju, ostvarivanje snova, raz­vijanje ljubavi, upoznavanje sebe, prepuštenost i prihvatanje, i mnogo drugog, za vas karakteris­tike boljeg života

KADA POGLEDAŠ IVANU KUZMANOVIĆ U BUDUĆNOSTI, KAKVU ŽENU VIDIŠ?

Od zaokupljenosti sadašnjicom retko mislim o budućnosti. Znam da Ivana budućnosti, baš kao i ova sada, živi u skladu sa svojim osećanjima, da je autentična i energična, da se ne plaši is­poljavanja, da se nosi sa izazovima i da je sves­na da je svako ko osvaja vrhove planina nekada bio u podnožju. Pored toga što slika, znam da gaji i začinsko bilje u bašti svoje kuće, dok njen sin uživa u kućici na drvetu koju je tata napravio. Znam da se njene knjige prodaju širom sveta i da je mnogo onih kojima su njena metoda (EETT), njene knjige i njena ljubav i empatija donele bolji život.

Ivana Kuzmanović
FOTO: MARTA ROJNIČ

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

IZAŠAO JE DECEMBARSKI BROJ E-MAGAZINA RYL

„DAN TI BOGAT U NARUČJU NOSIM“