in

STVORENI LJUBAVLJU

PIŠE: SLAVICA POPARA JOVANOVIĆ, SERTIFIKOVANI INSTRUKTOR JOGE

Kada dođemo u neke go­dine, mnoge stvari nam posta­ju jasnije i jednostavnije. Hteli ili ne, nekada se stvori potreba da iskažemo svoje viđenje, da prenesemo svoja iskustva, da zainteresujemo i objasnimo la­koću života i sve njegove prave vrednosti, da u tome zablista­mo punim sjajem, da zablistamo životom iza nas.

Sama reč LJUBAV budi na­jlepše. Ona počinje rađanjem, jer iz ljubavi smo stvoreni.

Kao dete, nisam mogla da razumem zašto je neko ljubo­moran, kako se uopšte može nekom pomisliti zlo ili pakost, kad je to strašno, najpre meni. Radovala sam se svakoj dobroj oceni mojih prijatelja, svakom tuđem uspehu, jer je donosio svima sreću.

Osobine kao što su pakost, zloba, posesivnost, ljubomo­ra, zavist, jednostavno mi nisu “date”. Nažalost, to ne znači da ih nisam iskusila, ali od drugih. I zaista, na tome se baš i uči. Na svaku od tih osobina odgova­rala sam ćutanjem, jer postoje deca koja se od toga i uplaše, ne od ljudi, već od ružnih reči. Kroz odrastanje, život mi je postajao sve jasniji. Kroz lično iskustvo i saznanje o jogi, sav moj unu­trašnji potencijal se razvio u ono najlepše, najplemenitije i naj­važnije, iskonsko u životu. LJU­BAV.

Osvestite je u sebi i pus­tite neka živi i neka se širi. Ako je najvažnija stvar u životu čo­veka, pažnja, onda je usmerite na lepe stvari. Osmehujte se lju­dima pri susretu na ulici, u banci, na poslu, svuda, i dobićete isti za uzvrat. Budite prema svi­ma ljubazni i prijatni i neće vam trebati nikakav novac da biste „završili posao“. Darujte ljudima, deci posebno, lepe reči, pa ćete dobiti iste. Probudite u sebi sve ono lepo što ste negde “sklonili” i zaboravili.

Radost. Nežnost. Pažnja. Strpljenje. Poštovanje. Učtivost. Ljubaznost. Smirenost. Odme­renost. Hrabrost. Divljenje. Vera. Ljubav prema svemu. Ponavl­jajte svakog dana te reči u sebi, negujte ih, sve polazi od emocija, našeg ličnog događaja i osećaja. Ne mogu se opipati, duboko su u nama. Ono što možemo je da usmerimo pažnju prema svemu lepom u sebi. Pokušajte, neka to bude odmah, sad. Svima će biti bolje.

Pustite principe i stavove. Oni su promenljivi, isto kao što je i svaki dan nov. Svakoga dana mogu se otvoriti beskrajne mo­gućnosti koje će promeniti vaše mišljenje. Ja nisam osoba koja je živela, živi i koja će živeti po pravilima i principima koje je neko drugi za mene smislio. Ja sam otvorena jednako i pre­ma Suncu, Mesecu, Zemlji, svim zvezdama. Tako sam nekako os­etljivija i prema ljudima i prema sebi. Tako stičem SVOJA iskust­va, pomeram SVOJE granice i rušim SVOJE barijere.

Kada osetite da neči­ja pažnja ispunjava vaše srce, nečija reč bude vaša podrška, kad vas neko upozna i ipak voli, čuvajte TO. Ime joj je LJUBAV i nema je mnogo danas.

Volite kad vas neko voli, volite i kad vas neko ne voli. Iz­ražavajte svoje emocije, one lepe, najlepše, jer naše telo ima urođenu potrebu za tim. Ne bri­nite nikad šta će drugi misliti o vama ako znate ko ste i šta ste.

Logo mog centra već dugi niz godina glasi: “Sebi budite važni, a drugima lepi i privlačni.”

Sve u svemu, život je za­nimljiva igra, sve nam je tu, i ne zaboravite, već ste u njoj.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

NJENO VELIČANSTVO – LJUBAV

LJUBAV NA PRVI POKRET