in

SRPSKI KULTURNI CENTAR TARABA

PIŠE: MIA MEDAKOVIĆ
INTERVJU: ALEKSANDRA BRANKOVIĆ
FOTOGRAFIJE: IZ PRIVATNE ARHIVE

„IDEJA O KULTURNOM CENTRU JE ZAPOČE­TA PRE TRI GODINE. U PRETHODNIH GODI­NU I PO DANA SMO SE TRUDILI DA RAZVIJE­MO BREND I PRIČU KOJA STOJI IZA NJEGA. OD PROŠLE GODINE, CENTAR JE REGISTRO­VAN I ZAVRŠENE SU SVE NEOPHODNE FOR­MALNOSTI U DRŽAVI. KULTURNI CENTAR TARABA NASTAO JE IZ ŽELJE I POTREBE DA NA JEDNOM MESTU OKUPIMO I POVEŽEMO LJUDE SA NAŠEG PODNEBLJA KOJIH JE SVE VIŠE U UJEDINJENIM ARAPSKIM EMI­RATIMA.

SKC TARABA ĆE NEGOVATI TRADICIJU I DUH NAŠE MATICE, ČUVATI I ŠIRITI DALJE NAJ­VAŽNIJE VREDNOSTI NAŠEG STVARALAŠ­TVA, PODRŽAVATI EMOTIVNE I NASLEDNE VEZE S KORENIMA, ALI I KREIRATI SIGURNO MESTO NA KOM SVI NAŠI LJUDI MOGU DO­BITI PRIJATELJSKU I POSLOVNU PODRŠKU I KOJE ĆE POMOĆI NOVIM GENERACIJAMA DA NE ZABORAVE SVOJE POREKLO. TAKO­ĐE, NAŠ CENTAR ĆE BITI PLATFORMA ZA KULTURNU RAZMENU SA 202 NACIONAL­NOSTI KOJE ŽIVE I RADE U UJEDINJENIM ARAPSKIM EMIRATIMA PODRŽAVAJUĆI TOLERANCIJU I SUŽIVOT RAZLIČITIH KUL­TURA.” KAŽE ALEKSANDRA BRANKOVIĆ SA KOJOM RAZGOVARAM ZA RYL MAGAZIN.

ALEKSANDROM BRANKOVIĆ, OSNIVAČEM „SKC TARABA” I IZVRŠNO OPERATIVNOM DI­REKTORKOM U EVANS MEDIA GRUPI ŽIVI I RADI U DUBAJIU, UJEDINJENIM ARAPSKIM EMIRATIMA.

KAKO STE DOŠLI NA IDEJU DA OSNUJETE PRVI KUL­TURNI CENTAR U UJEDINJENIM ARAPSKIM EMIRA­TIMA?

Pored redovnog zaposlenja, ja sam i student doktorskih studija na SP Jain School of Global Management sa tezom “Tolerancija kao način života u multikulturnom i multijezičkom okruže­nju“, a moja studija slučaja je Ministarstvo to­lerancije UAE s obzirom na to da je ovo jedin­stvena institucija tog tipa na svetu. Radeći na svojoj tezi, shvatila sam koliko je podjednako važno održavanje sopstvene kulture i tradicije, kao i edukacija i razmena sa drugima. Takođe sam saznala da na prostorima UAE, kao i na celom Srednjem istoku, ne postoji naš kulturni centar koji bi bio platforma za edukovanje mla­dih koji ovde žive i mesto gde možemo druge da upoznamo sa našom kulturom i tradicijom. Tada sam se obratila ambasadi Republike Sr­bije i tadašnjem ambasadoru Stanimiru Vukiće­viću za pismo podrške i odobrenje da osnujem takav centar, a ujedno i našoj zajednici koja živi u UAE tražeći istomišljenike za razvijanje pro­jekta i tako je sve počelo.

ZAŠTO IME „TARABA“?

Taraba je ograda, simbol doma, porodice i si­gurnosti, mesto na kom se okupljaju komšije da ćaskaju i da se druže. Sa novim tehnologi­jama, taraba je dobila i novo značenje – to je drugo ime za #hashtag, simbol nečeg što je ak­tuelno i u trendu, znak koji povezuje zajedničke doživljaje i priče. Tako i naša Taraba neguje tra­diciju i stare vrednosti, ali je uvek otvorena i za nova iskustva koja će nas jače povezati. Zato naš slogan i jeste – Mesto gde tradicija sreće budućnost.

KOJE SU AKTIVNOSTI I MISIJA SRPSKOG KULTUR­NOG CENTRA TARABA?

Srpski kulturni centar Taraba nastao iz želje i potrebe za okupljanjem i povezivanjem ljudi iz naših krajeva na jednom mestu, kojih je u UAE sve više. Taraba će njegovati tradiciju i duh naše domovine, čuvati i širiti najvažnije vri­jednosti našeg rada, podržavati emocionalne i nasledne veze s korenima, ali i stvoriti sigurno mesto gde svi naši ljudi mogu dobiti prijatelj­sku i poslovnu podršku i koji će pomoći novim generacijama da ne zaborave svoje poreklo. Centar trenutno ima kao redovne aktivnosti: časove folklora za odrasle i decu, školicu srp­skog jezika gde se osim samog jezika sa de­com radi i na temama kulture i tradicije, časove baleta. Od povremenih aktivnosti, centar je do sada organizovao tri umetničke izložbe, kao i pozorišna gostovanja.

ZA DAN DRŽAVNOSTI SRBIJE ORGANIZOVALI STE PROGRAM ZA NAŠE LJUDE.

Na nacionalni dan Srbije, simbolično smo orga­nizovali zvanično otvaranje centra. Ideja je bila da se predstavimo ne samo našim ljudima, već i ostalim kulturnim zajednicama koje žive i rade u UAE. Program se sastojao od himne UAE i Srbije (izveden u a kapela stilu, Isidora Kadić), zatim videa TOS-a o Srbiji, nastupa folklornog ansambla Taraba (umetnički direktori Miroslav Mirković i Andrea Mikulandra), kratkog prilago­đenog kviza koji je vodio Ivan Zeljković (voditelj Ko želi biti milioner), kao i muzičkog nastupa i izvođenja etno pesama iz Srbije uz pratnju harmonike. Otvaranje je propraćeno izložbom Bobe Ivanovića na temu “U čast velikih šeika“, gde su prikazani vladari i njihove porodice iz svih sedam Emirata.

KOLIKO JE TRENUTNO SRBA ILI NAŠIH LJUDI SA PRO­STORA BALKANA U UJEDINJENIM ARAPSKIM EMI­RATIMA?

Nezvanično oko 15000 ljudi sa prostora bivše Jugoslavije živi i radi ovde.

ŠTA IMATE U PLANU DA ORGANIZUJETE?

Planiramo sa organizujemo sve vrste kulturnih, umetničkih, sportskih, ali i poslovnih dešava­nja. Centar je licenciran i od strane lokalnih vla­sti (Ministarstvo za edukaciju i razvoj) u oblasti srpskog jezika, folklora i umetničkih radionica. Nastojaćemo da u saradnji sa našim Ministar­stvom prosvete oformimo i prvu školu srpskog jezika i kulture koja bi radila po programu na­šeg ministarstva. Takođe, u planu su radioni­ce vezane za predstojeće praznike kao što je Uskrs sa farbanjem jaja, ali i edukacija o isto­riji. Koncerti, pozorišne predstave, poslovna platforma za naše umetnike, ali i sve one koji žele da sarađuju sa nama – sve je to u planu za 2023. i prvu polovinu 2024. godine.

DA LI POSTOJI NEKA KULTURNA SARADNJA SA DRU­GIM KULTURNIM CENTRIMA?

Sada kada centar ima sve neophodne dozvole, započeli smo razgovore sa ostalim kulturnim institucijama, prvenstveno da se predstavimo lokalnim entitetima i da vidimo na koji način možemo da sarađujemo u budućnosti.

KAKVA JE SARADNJA SA MATICOM?

Saradnja sa maticom je divna i nailazimo na podršku i otvorenost ljudi ka našem projektu.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

EXPECTATIONS AND THE ILLUSION OF HOPE

SUEÑO – UMETNIČKA REČ DIJASPORE U BOLIVIJI