in

SLIKE U RASLOJAVANJU, U SABIRANJU SVETA

PIŠE: VERA BLAGOJEVIĆ UGRINOV
NASLOVNA FOTOGRAFIJA: MIA MEDAKOVIĆ

Zoran Tairovic, multimedijalni umetnik
TAROT, VELIKA ARKANA
Izložba u Galeriji ULUS – mart 2022.

Kada govorimo o UMETNOSTI postoje dve emotivne odrednice. Prva je – ŽUDNJA autora. Druga – UTEHA posmatrača.

Multimedijalni umetnik Zoran Tairović poseduje izrazitu stvaralaćku individualnosti. U izvanrednoj nadarenosti, u sublimisanoj datosti viziju sveta preobraća u magičnu umetnost. Uspešno slikarsko delo potvrdjuje mesto u vrhu Srpske moderne umetnosti.

Tairović je istovremeno daroviti mislilac, ozbiljni studiozni kritičar u sferi umetničkih, socioloških i političkih kretanja. Odlikuje se nadarenim književnim i muzičkm ostvarenjima: poezija, oratorijumi i solističke kompozicije. Dramske predstave i opere izvodjene su na pozornicama Evrope. Autor je nagradjenih opera, dokumentarnih i umetničkih filmova. Potom, izuzetno važan segment zauzimju godineTairovićeve posvećenosti istraživačkom radu u formaciji nacionalnih manjina. Kao vrsni analitičar percepirao je egzistencijalnu problematiku Roma na nivou Evropskog diskursa.

Kada je reč o Tairovićevom slikarstvu, najnoviji ciklus „TAROT, VELIKA ARKANA“ konstruisan je u sadržajno romanesknu priču. Pratimo putanju koja gradi novi inspirativni rad koji odredjuje vizuelnu vrednost ličnog dijapazona. Prepoznajemo umetničku misao koja je pretopljena u likovnu inspiraciju. Otvara traganje za odnosom prirode i čovekove postojanosti. Slika krhko ljudko biće u uzletima i lomovima, u osetljivom doživljaju sveta. Umetnik pronalazi tajnu šifru u odjeku nemira čovekovog duha, u gradjenju životnih staza, u glasovima sopstvene mitologije. Preko raznorodnih ideja Tairović postiže sadržajni značaj u odnodsu na filozofski princip slike. Stvara umetnost iz najdublje osećajnosti koju nosi u sebi.

U estetskom vrednovanju Tairović je prihvaćen kao izraziti kolorista. Novom izložbom predstavlja najmerodavniju ličnost u domenu upotrebe boje. Paletom koja oblikuje suštinu smisla vizuelne umetnosti..

Slikarstvo Zorana Tairovića poseduje konstruktivnu sigurnost. Zvučni potezi praćeni snažnim kolornim pretapanjem, u pastuoznom nanosu, otvaraju živi prostor. Uz svetlost, koja izbija iz toplih slojeva game, gradjen je puni smisao i lepota slike. ALEGORIJA A. SILZ XIV karta. Postupak prodiranja svetla u naglašenom sjaju, čini sadržajnu prču koja je praćena snažnim tonovima. Umetnički rezonator izraženog temperamenta oštro otvara centralnu osu na platnu. Bljesakom boje pojačava intenzitet figura i lica kada na površinu prodiru životne pulsacije glavnih nosioca priče. U talasima, maestralno potvrdjuje značaj kolorne energije koja prati sadržajne tokove. Prati sjaj diptiha i triptiha velikih dimenzija, (osam ili 12 kvadratnih metara). RITUALNI KOD. MAK I karta.

U Tairovićevom radu crtež poseduje izuzetno značenje u vizuelnoj gradji slike. Ima ulogu u postepenoj transformaciji autorove vizije, u metodu realizacije. Linija je ćesto podsetnik, beleška u rasporedu kolornog prostora, u osmišljavanju motiva. Ima odredjenu ulogu u obrisima predela pejzaža i ljudi. Čini vizuelni zid i graničnu mogućnost palete, fiksiranje boje u planu vertikale i horizontale slike. Znak u dubini doživljaja. Linija nestaje u zatvaranju koncepcije, gubi ulogu, ne ostavlja otisak. U finalnoj ideji vlada prefinjeni lirizam izražen punoćom boje.Vlada jedinstven utisak emocionalnog i racionalnog poimanja života i sveta u kome pulsira umetnički nerv.

Poetska upotreba palete naglašava kreativni balans crteža i kolora. Odnos prema površini rezultat je autorovog integralnog doživljaja univerzuma. Boja je čnilac koji realizuje neraskidivu vezu čoveka i prirode. U estetskom dijapazonu, u načinu islikavanja i postizanja bogatog sjaja, autor u prostor crteža uključuje blagost nijansi i belinu koja razara snopove linija. Sliku pretapa u prozirnu, jasnu kreaciju. Ekspresija se radja uz uzajamna upotrebom crtežu i palete. Potvrdjuje da je oblast novog Tairovićevog ciklusa kristalna, vrhunski osmišljena i zaslužuje posebnu pažnju.

Slika se javlja u širokim, čistim nanosima, u pretapanju boje u osetljiv sugestivan potezu. Lišavajući platno jakog efekta grafizma umetnik koristi stopljene nanose akrila uz uljimane boje, koje odredjuju suptilnost prostora i jasnu fizionomiju lica. U slobodnoj transpozicij, u odnosu figura u pejzaža, izražena je virtuozna umetnička koncepciji. Svetlo koje pulsira kolorom otvara sliku koja diše.

Platno u tamnoj gami, u slojevima guste boje, odaju ugasli sjaj. Mukli ton je vešto eliminisan postupkom otvaranja izvorišne svetlosti, koja u slapovima pada sa okvira platna. Lije iz kristalnog plašta neba, razbija tamu i čini prosor mekim i senovitim. Čoveka, predstavljenog kao jedinku, izdvojenog na kompoziciji koju čini grupa, u rasvetljenoj paleti prepoznajemo u tami ljudske usamljenosti. U pojedinim likovima vidno je naslagana nostalgična patnja, obrise lica potapa mukli bojeni tok. SUMRAK ILI SVITANJE EVROPE, KULA XVI karta TOČAK SREĆE X karta.

Dugi vertikalni potrezi govore o izraženom koncentrisanju likova centralnog značaja u naglašenu ritualnu formu slike. HOLOKAUST. UNUTRAŠNJA EMIGRACIJA. CARICA III IZGUBLKNI RAJ, PUSTINJAK IX karta. Čini se da ljudska figura lavira uronjena u podlogu, neprozirno prekrivena gubi se u dubini slike. Transformacija tame, likova u ambijentu, izvedena je upotrebom gotovo strastveno zlatne koja pokreće maglene tonove. Razlivena boja u bljesku otvara jasan i razigran prostor. Gradi dostojanstven izraz slike. Taj naglašeni izgled budi nostalgičnu atmosferu srednjovekovnih bogomolja. Čini se da dozivamo likove sa oreolom, sa azurnog neba manastira Manasije i Kalenića.

Posebno je uočivljiva minucioznost u suptilnom kolorisanju delova odeće. TRANSMISIJA NEBA I ZEMLJE, PAPA V karta. ARHE METAFIZIKA. SUNCE XIX karta. Primenom gotovo kristalne modulacije, nežnom harmonijom plave, ružičaste ili zelene, istaknut je izrazit značej u obradi tkanine, ukrasa i nakita. I zlatnih kopči utkanih u svilene velove i ogrtače. Precizno naglašenim pokretima, sjajnog oka, mekotom lica, uokvirenog srebrnim oreolom, likovi i figure primaju svetački izgled. Dobijaju značajnu ulogu u konceptu dubljeg smisla celokupne priče. Na taj način arhitektura predela se pretapa u krug, u božansku predstavu. Vodi nas ka prapočetku sveta. Javlja se razdvojeno cepanja u svetovno i božansko, u dvojnost života.Veštim unutrašnjim nijansama, jarko crvene i kobalt plave, umetnik zasipa prostor zlatnim prahom. Sav taj svet poprima drugu dimenziju. Putem kolornog sjaja prikazano je jedno manje savršeno biće koje se pretapa u nešto više. Umetnik vešto preoblikuje sadržaj u nešto sveto. Predstavljena je emanacija božanskog, te se čini da ječi daleki zvuk sa zidova Moravske škole. Otvaraju se dveri kroz koje grće svetlost božanski likova, javlja se senovito sećanja i privid fresaka Djota (Giotto di Bondone) iz Padovi ili eterični likovi napuljskg majstor Antonia Solaria Zingara. SUMRAK ILI SVITANJE EVROPE. KULA XVI karta. TOČAK SREĆE. X karta.

Vegetacija, kao tanana bojena plima ukazuju na razudjenost prirode. U lepoti stabala koja govore prepoznatljivm bojenim stilom, melodična paleta tumači lirske pasaže koji se naslanjaju na osećajnost prostora ranijih ciklusa: Šangajska zima, Bahovu trpezu, Crni sneg. Znaci cvetnih grana, drvo raskošne krošnje, kao sveti znak predstavljaju beleg i putokaz izronio iz detinjstva. DRVO ZA MUZIKU GOSPODINA GUSTAVA K. SUD XX karta, ČETIRI DRVETA ZA BOJSA, JASPERSA, HAJDEGERA I ŽIVOG JIRGENA Razgranato stablo preuzima ulogu sećanja na šumu stabala sa kojima je umetnik odrastao.

Poput iskislog čoveka, magleno oko posmatra pejzaž u zimskoj noći u kojoj se obrušava sneg i lomi srebrne zvezde. Sipaju sa neba crveni plodovi oživljenih uspomena. Veje modra nostalgija Šangaja koji obavija tama. (Šangaj, gradski kvart u Novom Sadu). Otvara se konglomerat uspomena u kojima HVATAČ SVETIH PTICA traga za jatom rasutim kroz nebeske dveri. Likovi predaka, bilje i životinje, zagubljeni predmeti iskazani u snažnoj koherenciji sečanja i boje, definišu mitske nemire duha ugradjenog u kretanja u život slike. Ugradjene u umetnost.

Na Tairovićevom platnu najčešče je u prvi plan postavljen čovek. Čini se da unutaršnja čvrstna slike istražuje ne samo ljudka svojstva već i bitne karakteristike egistencije. I bitne karakteristike sveta u raslojavanju i kidanju u kome čovek bolno opstaje. Kada život pluta u prostoru, u tragičnom kodu poput tamnih snovidjenja.

Paleta otkriva dubinu senzibilnih lica. U elegičnoj atmosferi likovni jezik otvara ružičasti raj po kome šepa život emotivno ranjenih. Gotovo svetačka devojačka tela u tamnim odeždama nestaju u ružičastoj pustoši koja vodi u raj Artemidinih vrtova. Stabljike bilja i grmovi cvetova se bolno lome. U svojoj usamljenost čovek sliči krhkom rastinju, bez svetlosti. U prividu, rajski predeli otvaraju stazu u pakleni jaz. HOLOKAUS UNUTRAŠNJA EMIGRACIJA. CARICA III slika.

Predstave govore o sudbinskoj ulozi umetnika koji prikuplja i objedinjuje ljudska bića po slojevima narušenog univerzuma, traga po noćnom nebu da ih vtati u prapostojbinu života. Hoda za pogubiljenim licima, zaboravljenim, dok borave u hodnicima života, na smetlištu, rasuti kao poljske vlati.

Sve te raširene oči, krhke ruke i sablasti koje lebde kosmosom,Tairović vraća tajnim putem iz tunela, iz životnog podzemlja. Bez busole i dvogleda doziva ih iz podele sveta u novo stanište. Na iscrtanu mapu da govore svojim zaboravljenim jezikom. Da sastave i grade svoj život. Da pod crnim plaštom pronadju sve zaboravljene boje. Da se prepoznaju u strasnoj Tairovićevoj umetnost. Da na platnu nasele vizuelni ‚‘sabirni centar‘‘…

Uz pomoć kolornih uzleta autor znalački predstavlja sistem vrednosti, isčitava sadržaj raslojavanja i sabiranja sveta. Na monumentalnom platnu pokreće predstavu o životu koji dospeva do magične tačke sublimirane energije. Iz nadahnutog bića, iz centalnog jezgra, iz inspirativnih ideja rasplamsava žar u kome započinje i pokreće sadržajna priča. Umetnik plete u isto vreme snažnu i suptilnu mrežu u koju beleži likove, u prostoru diptiha i triptiha. Iz kojih izsijava preplavljena paleta i preuzima centralnu ulogu. Kada sliku zauzima ljudki život.

Posebno jasno naglašena emocija se javlja u pojedinim detaljima, ističuči individualni diskurs slike. Kada minuciozno označava lirski karakter lica i skladne pokrete ruku. I još više u živom oku koje nas gleda i prati, koje karakteriše blagost. Veoma jasan vid, bogato prefinjene gradje, javlja se kao emotivno talasanje, gotovo kao strujni udari izmedju dva bića, koja prepoznajemo na diprtihu ADAM I EVA POBEGLI OD DIRERA, UMERENOST XIV karta ĐAVO XV karta. U strasnom stavu, jedno naspram drugog, u odredjenoj nežnosti fludnog zračenja, njihova tela povezuju stostruke strune kolora. Visoki sjaj na licu, kostimu i vegetaciji govori o preplavljenoj ljubavnoj ćežnji. Kada u prvom planu umetnik ukazuje na snažnu čulnost svoje umetnosti…

U odnosu na umetnički rad, posmatrač se prepušta subjektivnoj sposobnosti da slikarstvo doživi u vizuelnom konceptu. I da o njemu razmišlja. Lični doživljaj je lomljive osećajnosti znajući da stvaralačko delo poseduje jedinstvenu ulogu. Obavijeno je tajnom. U svakom smislu ono nas ispunjava duhovnom radošću. Slikarstvo Zorana Tairovića govori o uzletu kada je umetnost stvarnija od života. Kada je uteha.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

KOD VEČITE SLAVINE

UMETNOST KAO SREDTSVO LIČNE SPOZNAJE