in

RESTARTUJ SVOJ ŽIVOT

PIŠE: MIA MEDAKOVIĆ
INTERVJU: BORIS ŠTRBAC
FOTOGRAFIJE: IZ PRIVATNE ARHIVE

BORIS ŠTRBAC, PREDSEDNIK UDRUŽENJA „RESTART“ IZ NOVOG SADA, KOJE JE OSNO­VANO 2011. GODINE KAO ORGANIZACIJA SA MISIJOM SPAŠAVANJA LJUDSKIH ŽIVOTA U VIDU PRUŽANJA POMOĆI ZAVISNICIMA DA PRONAĐU PUT I MESTO DO SVOG OPORAV­KA I IZLEČENJA. RESTART NUDI PODRŠKU BIVŠIM, OPORAVLJENIM I REHABILITOVA­NIM ZAVISNICIMA U PONOVNOM UKLJUČI­VANJU U ZDRAVE DRUŠTVENE TOKOVE.

ISPRIČAJ NAM TVOJU USPEŠNU PRIČU. BIO SI SA „ONE“ STRANE PAKLA, KAO BIVŠI ZAVISNIK OD DROGE USPEŠNO SI IZLEČEN I DANAS SA „OVE“ STRANE REALNOSTI POMAŽEŠ SVIMA KOJI SVOJU SLABOST MORAJU DA OJAČAJU DO POBEDE I PO­STANU ZDRAVI I KORISNI ČLANOVI SVOJIH ZAJEDNI­CA I DRUŠTVA U CELINI.

Moja uspešna priča počinje 2008. godine u re­hab centru kada sam započeo svoj oporavak, svoju promenu i svoju rehabilitaciju. Pre toga sam se pakleno ozbiljno napatio kroz zavisnost i sve što ona donosi čoveku u život, a to su ropstvo, gubitak slobode i širok spektar bola i problema. Skupio sam hrabrost, doneo odluku i uz podršku porodice započeo svoj novi put u promenu i svoj novi život koji sam posvećeno gradio. Duboko verujem da se u moj život ume­šao Bog koji je uz moje „DA ŽIVOTU“ uspeo da okrene bolest u zdravlje, ropstvo u slobodu, strahove u ljubav i svemu tome da svrhu da me je preoblikovao, opremio i osposobio kao alat za druge ljude kojima je trebalo pružiti ono što sam ja dobio, osnažiti ih i pokazati im mesto za izlečenje i novi start. Svojim primerom podižem glas da je netačna izreka: „Jednom zavisnik – uvek zavisnik!“

KOJA JE TVOJA FORMULA USPEHA U RADU SA ZAVI­SNICIMA? NA VAŠEM SAJTU PIŠE: „TVOJ IZLAZAK IZ PAKLA POČINJE JEDNIM KLIKOM.“ KOLIKO VAS ZAVISNIKA KONTAKTIRA NA GODIŠNJEM NIVOU?

Formula za uspeh je ljubav i razumevanje, pri­hvatanje čoveka onakav kakav je bez osude i optužbe, sa motivacijom da „SLOBODA BOLJE RADI OD SVAKE DROGE“, sloboda ima svo­je delovanje i to najčistije i najlepše. Uspeh se krije da čoveka gledam kroz veru da će uspeti da se oslobodi, oporavi i postane nov, slobo­dan i ispunjen čovek. Vidim ga kao slobodnog i nasmejanog, iako ispred mene stoji neko ko je pun problema, ruiniran i destruktivan na ra­zličite načine. Najviše nam se javljaju zavisnici od narkotika i alkohola, a poslednjih godina sve više i od kocke i klađenja. Godišnje, kroz sve varijante, javi nam se blizu 1000 ljudi – malolet­nici, mladi i odrasli, porodice zavisnika, osuđe­na lica koja se nalaze u zatvorima i koji izlaze sa izdržavanja kazne, žene.

RESTART JE MESTO NADE. OD NADE DO ZDRA­VOG ŽIVOTA. OPORAVAK OD POSLEDICA ZLOUPO­TREBE NARKOTIKA JE PROCES KOJI OD ZAVISNIKA TRAŽI ODLUKU DA ZAPOČNE PROCES LEČENJA I ODVIKAVANJA. BOLEST ZAVISNOSTI OD DROGA JE IZLEČIVA BOLEST, A REŠENJE ZA OPORAVAK JE LIČ­NI IZBOR.

Ne mali deo zavisničke populacije ima uvere­nje da će zauvek ostati zavisni od narkotika i ostalih psihoaktivnih supstanci, svojih hemij­skih štaka i da im je sudbina zapečaćena.

U većini slučajeva zavisnost je rezultat neke traume, obrazac disfunkcionalnih porodica ili vaspitne zapuštenosti, uticaj okoline i trendo­va, razloga i uzroka ima još. Onom ko je zavi­snik, NADA je preko potrebna! NADA da može da se oslobodi te sile koja te stalno vuče da nastavljaš dalje da održavaš zavisnost, NADA da se oporavi i započne novi stil življenja. Mi hrabrimo, osnažujemo i motivišemo na tu odlu­ku za novi početak, za novi start. RESTART je mesto koje podiže lični entuzijazam zavisnika za lečenje i proces odvikavanja. Naravno da postoje primeri onih koji odustaju i kojima je po­trebno pružiti novu šansu, čekati na vreme koje je najpovoljnije, biti strpljiv, ali znati da nažalost ima i onih koji nikad neće hteti da izađu iz rop­stva. Pored mog slučaja, postoje mnogobrojni primeri sa svih strana sveta da postoji rešenje za svaki problem, mnogo uspešnih i srećnih slučajeva koji su nekad bili razoreni u svakom smislu kao ljudi, a sada su potpuno slobodni, zdravi, funkcionalni i doprinose zajednici i druš­tvu na više različitih načina. RESTART u tome učestvuje, mi se trudimo da stvaramo bolji svet za život čoveka i smatramo da nam je to duž­nost, poziv i odgovornost. Dobro je znati da REŠENJE postoji i da “jednom zavisnik – uvek zavisnik” NIJE TAČNO!

NA VAŠEM SAJTU WWW.RESTART.ORG.RS IMAMO SVEDOČANSTVA LJUDI KOJI SU ZAHVALNI NA TOME ŠTO SU VEĆ PAR GODINA „SLOBODNI I ČISTI OD SVIH DROGA“.

Na sajtu su samo neka od svedočanstava i ži­votnih priča, ali postoji još mnogo njih koji su iza sebe ostavili zavisnost. Uvek se trudim da budem zahvalan i krenuću od sebe. Zahvalnost je moćna vrlina i osobina u ljudskom karakteru, to je alatka koja pomaže čoveku u mnogim ne­daćama, takođe i oni kojima je RESTART po­mogao da uspeju u svojoj borbi dele sa nama i našom organizacijom svoju zahvalnost. Prime­ra ima mnogo, potrudićemo se da objavimo još primera koji hrabre i motivišu. Postoje ljudi koji imaju iza sebe i više decenija slobode i onih koji su na početku svoje pobedničke „karijere“, ja volim da kažem „karijere u slobodi“. Nastav­ljamo dalje.

OBJASNI NAM PROCEDURU OD MOMENTA KADA VAM SE JAVI NEKO KOME JE POTREBNA POMOĆ DO NJEGOVE „SLOBODE“.

U Udruženje RESTART korisnici se javljaju putem preporuka, dobijenih informacija preko medija i socijalnih mreža.

Procedura je takva da se sa korisnicima stupa u kontakt preko individualnih sastanaka ili pu­tem grupnih sastanaka koje imamo svaki petak u 19 časova u našem RESTART Coffee HO­USE. To je naša kafeterija, mesto gde dolaze i mladi i odrasli i uz prijatnu atmosferu razgo­varaju sa našim timom volontera o svojim iza­zovima, strahovima, problemima, informišu se kada i na koji način mogu da započnu proces rehabilitacije. Dolaze ljudi sa svih strana iz Sr­bije i iz inostranstva. Svima je potrebna pomoć, i onima koji imaju porodicu, i oni koji su sami, i bogati i siromašni, i debeli i mršavi, i opasni i bezopasni, i sa školom i bez škole, i koji se bave kriminalom i oni koji nikad nisu nikom ni­šta uradili nažao nego se „samo drogiraju“ i po­trebna im je pomoć. Svima njima je potrebna pomoć! Po profilu zavisnika, pokušavamo kroz naš psiho-socijalni program podrške da motivi­šemo, dobro pripremimo, ispravno usmerimo i odaberemo dobar rehab centar i terapijsku za­jednicu koja će se uspešno završiti. Posebno se radujemo proslavi rezultata.

TUŽNE PRIČE SA SREĆNIM KRAJEM. „NIJE KRAJ AKO NIJE SREĆAN.“ KAKO TI SVE TO DOŽIVLJAVAŠ?

Dobro je postavljeno – „tužne priče sa srećnim krajem“. Možda bih dodao sa „srećnim novim početkom“. Oporavljeni i rehabilitovani zavisnik nakon svog programa ima pred sobom veliku odgovornost da čuva svoju slobodu, da ulaže u nju i da se razvija kao pojedinac. Naravno da ne mislim na neku obavezu i trku „evo sad kada sam izašao iz priče sa drogom, sad mo­ram da dam gas da nadoknadim propuštene godine i protraćeno vreme“, već ako je neko pekar, konobar ili ako nastavlja sa fakultetom i obrazovanjem, ako je preduzetnik, ako je društveni aktivista, ako radi u crkvi, kafiću, bilo gde… da uvek treba da obrati pažnju, da ima podignut gard prema nekim stvarima, mestima, pojavama, društvima i tome slično, gde može biti zamka za recidiv, pad, povratak na staro. Primera ima mnogo – i dobrih i onih kako ne treba.

Međutim, srećan početak ima ogroman poten­cijal za onog koji je bio rob, a sada je slobodan. Sloboda i pobožnost imaju sposobnost da či­ste savest i stvaraju u čoveku vrednosti koje ga čine boljim čovekom, to ima povratni efekat, to čoveka ispunjava.

DANAS USPEŠNO VODIŠ SOCIJALNO PREDUZEĆE, SUPRUG SI I OTAC, VELIKI HUMANISTA. NEKOM KOME JE SVE JASNO DAJE SRCE DA BI POMOGAO DRUGIMA. KAKAV JE OSEĆAJ?

Pri Udruženju RESTART već 10 godina funk­cioniše socijalno preduzeće RESTART Kućni SERVIS koji uspeva da se održi u različitim po­slovima, da zaradi za mnoge kojima je posao bio potreban i koji su imali „biografiju iz starog života koja je mnogima zastrašujuća, rizična i jednostavno rečeno teže zapošljiva“, a mi smo im pružili šansu.

Imam divnu suprugu Silviu sa kojom mi je sve lepše i lakše, nas dvoje imamo tri ćerke, Anju, Milicu i Vanju, mačka Dragana i dve terijerke, Mašu i Gromicu, volimo se! To je najbitnije.

Trudim se da se ne umaram čineći nešto dobro i ispravno za čovečanstvo, za čoveka, za svoj grad i svoju državu. Ispunjava me to, hrani me, a sa druge strane moram da kažem da „Bog nikom nije ostao dužan“. On sve vidi i neka mi bude po milosti, zasluzi i mojim delima. Trudim se da činim dobro i dobrome se i nadam.

U SVOM RADU DOLAZIŠ U KONTAKT SA VELIKIM BROJEM ORGANIZACIJA KOJE VAM POMAŽU NA NAJADEKVATNIJI NAČIN. JEDNA OD NJIH JE I HELP – HILFE ZUR SELBSTHILFE SRBIJA. KAKVA JE SA­RADNJA I KOLIKO HELP IMA NAJVEĆE SRCE DA VIDI, POMOGNE I BUDE VETAR U LEĐA KADA JE NAJPOTREBNIJE?

HELP Srbija je izvršio veliki uticaj na organiza­ciju RESTART. Preko pet godina saradnje na različitim projektima za razvoj socijalnog pre­duzetništa kroz podršku našim korisnicima uči­nili su mnogo za nas, naš tim i naše resurse. HELP ima u svojoj ličnoj karti jedan detalj, po­datak koji je sličan kao u RESTART-u, ako ne i isti, a to je NADA i VERA u čoveka, u pružanje nove šanse, nove prilike da se neko ostvari, da neko radi nešto što voli, da pomaže ugrožene i odbačene, HELP radi veliku stvar za ovaj svet. Jako mi je drago što smo i dalje u kontaktu i što imamo planove za nove projekte.

TEMA APRILSKOG IZDANJA RYL MAGAZINA NOSI NAZIV „THE ART OF NOW“. UMETNOST SADAŠ­NJEG TRENUTKA. KAKO ŽIVIŠ SADAŠNJI MOME­NAT?

„The Art of Now“, woohoo, odličan naziv. Sa­dašnji momenat živim punim plućima, istinski se tako osećam. Naravno da ima izazova i pro­blema kroz svakodnevicu, ali svestan sam le­pote života. Jako sam srećan što sam okružen decom i porodicom.

Pored toga, kroz svoj trud pokušavam da na­pravim i ostvarim svoju ličnu viziju, verujem da mogu, oslanjam se na Božju pomoć i na pomoć dobrih ljudi na svom životnom putu. Idemo da­lje, ljubav će pobediti!

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

MOĆ ŽENE

EXPECTATIONS AND THE ILLUSION OF HOPE