PIŠE: MIA MEDAKOVIĆ INTERVJU: BORIS ŠTRBAC FOTOGRAFIJE: IZ PRIVATNE ARHIVE BORIS ŠTRBAC, PREDSEDNIK UDRUŽENJA „RESTART“ IZ NOVOG SADA, KOJE JE OSNO­VANO 2011. GODINE KAO ORGANIZACIJA SA MISIJOM SPAŠAVANJA LJUDSKIH ŽIVOTA U VIDU PRUŽANJA POMOĆI ZAVISNICIMA DA PRONAĐU PUT...