in

PUT EVOLUCIJE DUŠE

PIŠE: MIA MEDAKOVIĆ-TOPALOVIĆ (ANIMA MUNDI)
INTERVJU: NAIDA KUNDUROVI
Ć
FOTOGRAFIJE: ESAD ZEČEVIĆ

NAIDA KUNDUROVIĆ, NOVINARKA I VODITELJKA EMISIJE „IMPULS“ NA N1 TELEVIZIJI, AUTORKA I VODITELJKA AYA`S TOUCH NA YOUTUBE KANALU, KREATORKA AFIRMACIONIH KARTICA, STRASTVENI JE PUTNIK I AUTORKA PUTOPISNIH REPORTAŽA. ŽIVELA NA RAZLIČITIM KONTINENTIMA, DOLAZILA U DODIR SA RAZLIČITIM LJUDIMA I KULTURAMA. ŽIVELA JE U ŠANGAJU GDE JE RADILA U AMERIČKO–KINESKOJ KOMPANIJI KAO PR MENADŽER I ONLAJN MARKETING MENADŽER. DOBITNICA JE I NAGRADE „VEČERNJAKOV PEČAT“ KOJA SE DODELJUJE ZA PROMOCIJU BIH IZVAN NJENIH OKVIRA. TRENUTNO JE UŠLA U DEVETI MESEC TRUDNOĆE I ČEKA SVOJU SUNČEVU DEVOJČICU.

KAŽU KAKO JE TAJNA USPEŠNOG ŽIVOTA PRONAĆI ONO ŠTO NAM JE SUDBINA ODREDILA DA RADIMO DOK IMA­MO VREMENA. ŠTA SI TI IZNEDRILA IZ SVOG SLOBOD­NOG VREMENA DOK SMO U NEKOJ VRSTI PLANETARNE IZOLACIJE?

Apsolutno se slažem sa tvrdnjom da je umetnost pronaći ono što nas čini sretnima i ujedno ostva­riti svoju životnu misiju koja je za 7.500.000 ljudi unikatna i jedinstvena. Meni je blagoslov stigao u ovo vreme izolacije ne samo zbog mog dru­gog, blaženog stanja, već je sve nekako uspo­reno, pa i moj bioritam. Međutim, on je samo prividno usporen. Ja sam kreativno i psihološki ubrzana i zato što sam pokrenula multimedijal­ni projekat, Aya`s touch, koji obuhvata sve plat­forme. Prvenstveno je namenjen Youtube sadr­žaju gde se kreiraju videa, a zatim obuhvata i standardne platforme kao što su IG i FB. Aya`s touch je projekat koji se bavi pitanjima duše, du­hovnosti, spiritualnosti, odnosno pruža platfor­mu za susret ljudi koji se osećaju budnima ili se bude u ovom globalnom vremenu buđenja. Kao što znamo, 2020 godina krenula je vrlo turbulen­tno iz više razloga, a to je što se Majka Zemlja i priroda čiste i prelazimo na neki viši evolucijski nivo. Sponatno sam iznutra dobila impuls, za­jedno sa svojim suprugom koji je iza kamere, da ponudimo nešto drugačije, nešto što povezuje sve nas koji se bavimo pitanjima duše.

KADA SI POČELA DA SE BAVIŠ DUHOVNIM RAZVOJEM I ŠTA TE JE POKRENULO I INSPIRISALO? ŠTA TE JE TO ZABOLELO DA BI SE OKRENULA SVOM UUTRAŠNJEM PROSTORU?

Izgleda da je neka matrica da se uvek pojav­ljuje bol i da počnemo da ližemo vlastite rane i okrenemo se ka dubljem smislu. Tako je bilo i kod mene, nisam izuzetak. Godine 2013. mi je uručena knjiga Nil Donalda Volša „Razgovori sa Bogom“ – ja to zovem spiritualnom Biblijom, i to triologija na engleskom. Tako me je nekako do­bro „razbucala“ kako ja to volim da kažem. Dve godine kasnije je usledio moj bol, izazov, nakon neuspešne veze, veridbe, krenulo je preispitiva­nje i sebe i svog srca i svih tih dubina i bolova, još jače i dublje počela sam da kopam po sebi. Upisala sam i geštalt psihologiju, počela sam svake nedelje da idem na neku vrstu duhovih ri­tritova, seminara, čitala sam knjige svetskih life­style mistika. Izgeda da od 2012. to nikada nije stalo.

POSTOJE RAZLIČITE TEHNIKE RADA NA SEBI. KAKO SI TI PRONAŠLA SVOJ PUT ISCELJENJA? MOGLA SI DA ODEŠ NA NEKU DRUGU STRANU.

Postoje smo dva puta. Put u dekadenciju, jer nam materijalni svet nudi bezbroj opcija kao u onim kazinima, gde sve šljašti i blješti. Ja sam bila blagoslovena što sam odabrala put evoluci­je duše – kako sam to odabrala, ne znam, ali je znala duša. Malo je tada bilo prijatelja sa kojima sam mogla pričati o tome, malo je oko mene bilo direktnog uticaja. Mislim da je to bilo čudo. Više sam se stimulisala inostranim sadržajem i knjigama, YouTubom, TED pričama, nego što sam mogla pronaći stvarnu podršku u svom okruženju. A onda se nekako sve otkotrljalo i počeli su dolaziti razni ljudi svetske klase kako bi ovde držali seminare. Oni su mene počeli pro­nalaziti, kao i ja njih. Ljudi slične vibracije, kako to obično biva.

RADILA SI FENOMENALNE INTERVJUE SA MOHANĐI­JEM, NILOM DONALDOM VOLŠOM. ŠTA SU TI UČITELJI DONELI U DIREKTNOM KONTAKTU I ŠTA SI NAUČILA OD NJIH?

Na seminaru u Ljubljani 2019. godine sam upo­znala Nila Donalda Volša, pohađala sam njegov dvodnevni seminar i manifestovala sam da ura­dim sa njim intervju i to mi je jedinoj pošlo za rukom tada, jer su svi intervju bili i zabranjeni i on nije hteo da pristane na njih. Međutim, kada smo se videli, neki suludi sinhronicitet se desio i uradili smo intervju. Posle se desio Mohanđi, nakon dva-tri meseca, a nakon njega je sledio intervju sa doktorom Džonom de Martinijem, koji je jedan od glavnih učesnika filma i knjige „Tajna“. Bila sam blagoslovena što sam uradi­la tri intervjua sa tri vrhunska čoveka iz duhov­ne sfere. Svako od njih trojice nosi univerzalnu istinu, a to je da smo svi jedno i da nas jedino ljubav može izlečiti. I da su svi oni bili u službi pomaganja drugima nakon toga su došli do svo­jih neviđenih duhovnih bogatstava, ne mislim tu samo na materijalno, već na kosmičke tajne i dubine. A sva trojica su vrlo različita. Nije bitno što je Mohađi iz Indije, a Nil Donald Volš iz Ame­rike. Doktor Džon de Martini se više fokusira na biznis savete, na sticanje bogatstva, osnaživa­nje karijera, promovisanje vlastite moći, Nil na pitanje duše, anđeosku povezanost sa božan­skim i kako možemo osnažiti Boga unutar sebe, dok je Mohanđi viša, čista svest. Kako on to voli da kaže – put u ništavilo, a ujedno i sveprožima­juća prisutnost.

DA LI MISLIŠ DA TEK KADA POMOGNEMO SEBI I PRO­ĐEMO TIM PUTEM NA MNOGO JAČEM I SVESNIJEM NIVOU MOŽEMO DA POMOGNEMO DRUGIMA SVOJIM LIČNIM PRIMEROM?

Iskrena da budem, razmišljala sam o tome da li je uvek nužno proći neki svoj teži put da bi­smo mogli preneti tu svetlost drugima očišćeni, i svaki put me je život sam častio odgovorom. Apsolutno mislim da je tako. Dubina proizilazi iz bola i ta bol vas prisili da se zagledate dubo­ko, da se suočite sa demonima i zgrabite svoje zmajeve i da ih izvedete na svetlo. Svako od nas je pun i tame i svetla, to je kontrast života i to je neminovno i najlepša lepota bola. To jeste para­doks kako bol može biti lepa, može nas pročisti­ti i produbiti na taj način da bismo se mogli ispu­niti svetlošću i dalje pomagati drugima. Mislim da je to jedini način oduživanja i sebi i kosmosu i Bogu kroz pružanje ruke drugome i ukazivanje na stvari koje ta druga osoba može učiniti u nuž­di da bi imala lakši i bolji život.

KOJU VRSTU VRLINA MORA IMATI ČOVEK DA BI SE PRE­PUSTIO DUHOVNOM PUTU?

Broj jedan je smelost, hrabrost. Zato što to nisu ni malo prijatne stvari sa kojima se čovek suo­čava kada se zagleda u sebe i liže svoje rane. Mnogi demoni koji su potisnuti godinama ispli­vaju, kao i mnogi programirani obrasci. Ja sam kroz geštalt psihologiju i individualne seanse sa terapeutima mnoge stvari uvidela kroz naučni pristup, od detinjstva, škole, obrazaca koje si­stem i roditelji nameću, a da ih nismo ni svesni, a zatim kroz spiritualni put, seanse, koje su više metafizički put. Unapredila sam taj sistem. Kori­stila sam oba kanala – i naučni pristup, psihološ­ki, i metafizički, spiritualni.

MORAM DA PRIZNAM DA SI IMALA TU SNAGU I HRA­BROST DA BUDEŠ NA TOM PUTU DUHOVNOSTI SVOJOM ODLUKOM, ALI U BOSNI, SARAJEVU, I PRIRODA VAS JE NAGRADILA. MISLIM NA PIRAMIDE U VISOKOM, CI­KLUS BUĐENJA, RAZVOJA SVESTI. DA LI SU I NA TEBE UTICALE TE ENERGIJE PIRAMIDA?

Pronalazak piramidalnih kompleksa u Visokom je potpuno promenio tok ne samo moje sve­sti, već i mnogih drugih. Mohanđi je to isticao i svaki put kad sam pričala sa njim govorio mi je da ga nešto vuče u Visoko. Svi znamo šta je u pitanju, da su to hiljadama godina protkani energetski tuneli koji mogu biti lekoviti na više načina i civilizacija ne treba da se ogluši na ta­kve stvari. Ono što jeste blagoslov je to što je Vi­soko sat vremena udaljeno od Sarajeva kolima i što sam ja poslednje dve godine pasionirano odlazila tamo u potrazi za vlastitim mirom, pu­njenjima. Onda se tako i manifestovalo da sam muža upoznala upavo na dan kada sam završila ciklus inicijacije sa Mohanđijem ispred tunela u Visokom. To dovoljno govori koliko je bila jaka energija da je ljubav manifestovana i mnoge druge stvari. Svakako treba da se pozovu ljudi da posete to hodočašće i svake godine sve više i više ljudi sa raznih kontinenata dolaze u Viso­ko da bi na vlastitoj koži posvedočili tom čudu. Reči ne znače dovoljno ukoliko vi ne doživite to iskustvo. A jednom kada doživite isceljenja, blagoslove, suze koje čiste, osetite energetsku vibraciju mesta, onda ste apsolutno ubeđeni da je to – to.

DA LI VERUJEŠ U MANIFESTACIJU BUDUĆEG ŽIVOTA?

Ja sam sa Nilom Donaldom Volšom to i ostvari­la, iako su iz njegovog PR tima rekli da ni jedna novinarska ekipa ne može da mu priđe. Tako da se ta manifestacija dešavala pred mojim očima. Druga od stvari jeste sudbonosni susret svoje ljubavi kroz koju sam uvidela da je vezana za prošle živote, jer sam radila i regresiju- Verujem ne samo u manifestaciju, nego da mi živimo bezbroj života. Verujem u pojam karme. Mislim da je to nekako očigledno, nakon svih ovih godi­na u duhovnom svetu. Nadam se da će sve više ljudi uviđati tu korelaciju između naših odjeka duše koji se provlače kroz mnogo života, naših ličnih afiniteta, naših nedovršenih poslova koje prenosimo dalje u živote. Ova 2020. godina je Bogom data godina koja će ukazati na sve ove teme koje ti sada navodiš.

AFIRMACIONE KARTICE – UNIKATNE, ORIGINALNE, DO­BRO OSMIŠLJENE. TVOJ FOKUS JE BIO NA REČENICA­MA. KAKO FUNKCIONIŠU KARTICE?

Sve u svemiru ima vibraciju, pa tako i reči koje izgovaramo, jer je reč najjače oružje koje mi kao ljudska bića posedujemo. Naše afirmacijske kar­tice su možda jače u odnosu na to šta se nudi na tržištu. Odlučili smo da se svaka rečenica koja se osmisli zapisuje na poleđini vlastitom rukom – ne samo ponavljanje usmeno, mentalno, nego i zapisivanje. Znamo da je pisanje rukom veoma moćno, jer aktivira jedinstveni neuronski krug u ljudskom mozgu. Svaka izgovorena reč je puna duševne vibracije iz života, ali kada se zapiše je neuporedivo moćnija. Onda zaista reprogrami­ramo podsvest na taj način. Tako da je taj set osmišljen iz životnih polja. Napravila sam malo istraživanje kod ljudi – šta im je najpotrebnije, sa čim se najviše suočavaju i generalno su odgovo­ri bili standarni i očekivani: anksioznost, jačanje imuniteta, pronalazak ljubavi, miran san, nada. Nadam se da će ovaj naš projekat odjeknuti ši­rom regiona, jer je toliko jednostavno i opipljivo i verujem da svi posedujemo tu unutrašnju moć. To ekskluzivno ne pripada nikome. Mi svi to već imamo.

PUNO SI PUTOVALA PRE NEGO ŠTO SI SVILA PORODIČ­NO GNEZDO. KOJE SU TI TO OMILJENE DESTINACIJE NA MAPI SVETA?

Život me je predodredio na nomadski duh. Moji roditelji i ja smo živeli na dva-tri kontinenta i pre nego što sam odlučila da sama nastavim sa putovanjima – to je utkano u moju krv. Od dve godine sam već bila u Africi, Rusiji, putovanja su dalje išla – Holandija, Kina, samostalno što se tiče života na tim podnebljima. Putovanja po 15 dana – Vijetnam, Kambodža, Laos – jako volim Aziju, ona mi je divna i mnogo lepih i spiritualnih stvari odatle dolazi. U Butanu još nisam bila, ali to je jedina zemlja koja ima Ministarstvo sreće i volela bih se i sama u to uveriti. To je kraljevstvo smešteno u planinama u Aziji gde, kako kažu, žive najsretniji ljudi na svetu, gde kralj i kraljica nakon što su dobili svoje prvo dete nisu prima­li nikakve poklone, već su naredili da se zasadi 120.000 stabala drveća u čast tog deteta. To je samo jedan podatak koji govori o stanju svesti.

KAKO BI OPISALA SVOJE SARAJEVO? KAKO BI POZVA­LA TURISTE DA GA POSETE?

Sarajevo je grad sa velikim slovom. Rekla bih tu­ristima da će nakon boravka u Sarajevu doživeti jednu vrstu metamorfoze – kada to kažem onda mislim na transformaciju bića, pre svega. Ne ka­žem to bez razloga, jer mnogo mojih prijatelja koji su dolazili i odlazili i ponovo se vraćali su mi upravo to rekli. Nisu bili isti na ćelijskom nivou. Promenili su se duševno, mislim da je to mož­da i najlepša stvar koju neka nova destinacija može uraditi za vas. U suštini, ljudi čine svaki grad, a ne arhitetura.

U SEBI NOSIŠ ŠARENOLIKU LEPEZU LIČNOSTI, ULOGA – ULOGA NOVINARKE, SADA I ULOGA MAJKE, ŽENE, PUTNICE, BUDUĆEG PSIHOLOGA… KAKO SVE TO BA­LANSIRAŠ?

Idem na individualnu seansu kod psihologa, mentora. U okviru konstantne edukacije ima­mo individualne i grupne seanse gde, na svu sreću, delim svoje trenutno stanje. To je stav i edukacije i prakse, to je deo mentalne higijene danas, usled ubrzanog načina života i svih tih uloga koje si navela. Samo ja znam kolika je snaga potrebna da bi jedna žena sve to iznela na neki dostojanstven način. Nije lako, ali ja ni­sam tip koji se žali ili drami. Ja sam neumorni entuzijasta. Planete su mi tako postavljene da imam nezasitu strast za životom, novim znanji­ma, kontaktom, susretom, za novim projektima. Tako je od kako sam se rodila i ne verujem da ću ikada stati. Kao što je Lujza Hej u svojoj 88. go­dini života rekla: „Ovo je najplodonosnije vreme moga života.“ Želim da su svakom dahu uživam i radim ono što oplemenjuje moju dušu.

TEMA MAJSKOG IZDANJA RYL MAGAZINA NOSI NA­ZIV „OD IZOLACIJE DO NOVE JA“. DA LI SI IMALA NEKE UVIDE U SVOJA ČETIRI ZIDA, NEKA ISPITIVANJA, RAZ­MIŠLJANJA? DA LI ĆEŠ NOVA TI IŠETATI POSLE PANDE­MIJE KORONA VIRUSA?

Ja ću išetati sa novom i možda najvažnijom ulogom u mom životu. To je uloga majke jed­ne Sunčeve devojčice i supruge (u toj ulozi sam već četiri meseca). Ja ću biti još osvešćenija i podignuta zajedno sa svim divnim ljudima na 5D, gde ću biti manje nestrpljiva, impulsivna, is­hitrena. Volela bih da usporim sebe i za sada mi to lepo ide. To je novi deo mene koji bih vo­lela da nastavim i u budućnosti, jer sporost ima neku svoju draž i posebnu vrstu inteligencije.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

Insta Live intervju sa Dejanom Jelača, glumcem, voditeljem emisije „30 minuta“

UNIVERZUM ZNA NAJBOLJE