PROMETEJEVA PEĆINA

PIŠE/FOTOGRAFIJE: MIA MEDAKOVIĆ

Pećine – ta mistična podzemna mesta, sakrive­na od svetla, sna i sunca. Dok smo krstarili prostranstvima Gruzije, svratili smo do Ku­taisija koji je drugi grad po veličini, a na njegov­oj periferiji sakrivena je daleko od očiju javnos­ti Prometejeva pećina, dugačka 1.060 metara, otkrivena 1984. godine. Tek 2010. godine peći­na je otvorena i za turiste.

Prometejeva pećina poseduje divan niz sta­laktita, stalagmita, okamenjenih slapova i pećinskih bisera. Junaci u pećinama poprima­ju različite oblike i figure su zanimljive, priro­dom dizajnirane. Igara svetala kojima je osvetl­jen deo pećine doprinosi toj prirodnoj umet­ničkoj noti kao i muzika koja se čuje i odjekuje pećinom. Ulazite duboko u dno, a čuje se muz­ika iz filma Ameli Pulen. Pred vama filmski iz­gled Prometejeve pećine pomešan sa svetlima i muzikom daje jedinstven osećaj. Postoji vero­vanje da je mitološki junak Prometej okovan negde u okolnim planinama. Prema predanju, Prometej je uspeo da razbesni Zevsa tako što je ukrao vatru bogova koju je nameravao da is­koristi za stvaranje čoveka i zbog odbijanja da kaže Zevsu koje njegovo dete će ga svrgnuti. Zevs je zbog toga naredio svojim slugama da odvedu Prometeja na Kavkaz gde će ga vezati za stene i ostaviti džinovskim pticama da mu kljucaju jetru.

Već kada pomislite da izlazite iz pećine, dolazi se do rečice. Prvo što mi je palo na pamet je da je to reka Had koja vodi u pakao, ali ne. Na ulazu u tu veličanstvenu odaju čeka vas motor­ni čamac sa vozačem koji vas vozi po rečici do izlaza. Vožnja traje oko 10 minuta. Tu ste neka­ko još bliži tim pećinskim šiljcima i osećate neverovatan priliv emocija, jer sve je nekako nadrealno.

Prometejeva pećina je biser zapadne Gruzije, prava turistička atrakcija. Najlepša pećina Ev­rope. Travel tomorrow. Putujte u Gruziju, u srce jednog čarobnog naroda koji voli svoje goste, voli sebe i svet oko sebe.