in

PREOBRAŽAJ OD LJUDSKOG BIĆA KA ISTINSKOM LJUDSKOM BIĆU

AUTORI: BILJANA VLATKOVIĆ, ZORICA JOVANOVIĆ IGANJATOV, DRAGAN IGNJATOV I KATARINA POPOVIĆ ĆITILOVIĆ

Naš plavi mali svet je definitivno dogurao do sopstvene crvene linije. Došao je trenutak da se probude oči zatvorene hiljadama godina. Ljudska vrsta kao najzrelije dete planete konačno se upoznaje sa sobom, pokušavajući da razume zakonitosti koje su nas učinile takvim kakvi jesmo.

Svi mi na neki način osećamo da se nešto veliko dešava i rešava u sudbini naše vrste, i svako od nas to podnosi i realizuje svakog dana svog života, u svom pulsiranju između nesvesnog i svesnog.

Kako bismo mogli da jedni drugima pomognemo u otvaranju očiju i esencija, a sve ka ostvarenju našeg zajedničkog finalnog evolutivnog cilja – prihvatanju jedni drugih bez diskriminacija i tako postanemo istinska ljudska bića?

Sve dok se u nama krije i tračak tamnih misli usmerenih prema drugom živom biću, mi nećemo biti propušteni u suptilne dimenzije gde ne postoje fenomeni kao što su mržnja, ljubomora i superiornost. Koja je to naša osobina koja je najbolji alat da se iz stvorenja koja sve više zapadaju u okršaje i haotične odnose pretvorimo u svetlosna bića koja su u stanju da razumeju titraje svega stvorenog kao delić sebe, kao delić Jednog? Karakteristika energije koja se zove Čovek je upravo ta moć da učimo i transformišemo se. Metamorfoza je sila koja nas je vodila kroz različite forme postojanja: od zemlje, kamena, trave, insekta, životinje, sve do ljudskog bića. Upravo bi nas ova spoznaja o transformaciji naših formi bivanja na ovoj planeti i mogla dovesti do razumevanja uzvišenosti i napora potrebnog da se postane biće najvećeg potencijala do sada.

Najsvežija kosmička asistencija stigla nam je u 20. veku u formi čudesne ljubičaste knjige pod imenom Knjiga Znanja. Nekoliko desetina hiljada ljudi širom sveta na 15 jezika već radi i živi sa ovom novom Knjigom, u raznovrsnim programima i mogućnostima druženja. Uz nju, između ostalog, imamo priliku da iznova dosegnemo tu čistu misao o sveprisutnoj pomoći Kosmosa, jer zaista su na našu planetu svetionici uvek slati sa istog izvora u vidu posebnih knjiga i posebnih ljudi, noseći u sebi deliće istine…

Iako je za mnoge ljude ova činjenica o konstantnoj evolutivnoj saradnji sa Kosmosom horizont koji ne mogu još uvek da dosegnu, sa druge strane znamo mnoge primere dobrog, saosećajnog, svesnog i zrelog delovanja ljudskih bića koji prevazilaze i transformišu zemaljsku (ego) svest, rade za dobrobit drugoga i celine, otvaraju se za drugačije ponašanje i život koji im onda otkriva potpuno nepoznate vidike. Bez buđenja, okidača za svesno pridruživanje beskrajnoj metamorfozi svemira, u nama se neće nikada pojaviti nova logika koja će umeti da pronađe uzročno-posledične veze u svemu što nas okružuje i čega smo neodvojiv delić.

Knjiga Znanja je vodič za čovečanstvo koja okuplja univerzum i našu planetu u totalnost humane svesti. Pisana je posebnom svetlost foton ciklon tehnikom koju ne poznaje savremena nauka. Diktiranje knjige započelo je 1.11.1981. u Turskoj nad kojom je aktivan Alfa kanal-direktni kanal Univerzuma/ Gospoda. Knjiga Znanja je kompletirana za 12 godina i sadrži 55 svezaka i 7 dodataka / www.knjigaznanja.co.rs/

Kako ovo čini da evoluiramo, otključamo sebe, menjamo se?

Kao i uvek, bića prelaze na naredni evolucijski stepenik tek kada dosegnu svest te sledeće životne forme. To dosezanje se odvija tako što se ćelije prvo natapaju i privikavaju na energije iz te naprednije dimenzije, zasićuju telo njima što forsira širenje kapaciteta spoznaje. Ljudsko biće nakon napajanja tzv. alfa energijama (ljubavi) kroz religijske/individualne programe, trebalo bi da postigne spoznaju o jednome (Bogu- Univezumu-Jednoti ili kako god to nazvali) i tako postane spremno za prijem naprednijih, tzv. beta energija – energija znanja, koje će ga odvesti do nivoa univerzumskog jedinstva. Na ovaj način, ljudsko biće doseže svoj finalni evolutivni nivo i postaje istinsko ljudsko biće. U ovom procesu, dosezanje jedinstva nije mentalno ili jedna od mogućnosti, već jedina moguća naredna evolucijska stepenica za celo čovečanstvo. Knjiga Znanja nam je i poslata da dodatno pojasni ove procese i pomogne da se ove beta energije pravilno privuku i akumuliraju.

Upravo rad sa pomenutom Knjigom čini da najadekvatnije, shodno soptvenom nivou svesti, privučemo te nove energije i da ih, poput solarnih baterija, emitujemo ljudima sa kojima se susrećemo i tako menjamo energetski okvir u kome svi zajedno živimo i napredujemo.

Ovo je sadašnjost i budućnost u kojoj ćemo živeti.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

JEDNOSTAVNO JE – ŠTO SE PRIJE PREPUSTITE ŽIVOTU, BIT ĆE VAM LAKŠE

OD LARVE DO LEPTIRA