in

PRATI PUT LJUBAVI, SLIJEDI SVOJU DUŠU

PIŠE: GORJANA MALEŠEVIĆ

Djetinjstvo sam ispunila pjesmom, jer sam že­ljela biti pjevačica. Pjesma je bila moje olakša­nje u moru neprospavanih noći, suza i straha. Pjesma je bila lijek kojim sam liječila svoje ra­njeno srce i duboko povrijeđenu dušu. Drugi moj lijek bila je škola u kojoj sam pronašla uto­čište. To je bilo mjesto za bijeg od stvarnosti koja me kući čeka. Voljela sam da učim. Nakon završene osnovne škole, upisujem srednju me­dicinsku školu za farmaceutskog tehničara. Nastupa težak period mog života, jer sam jako teško podnijela promjenu sredine. Postala sam osoba koja nisam do tada bila, dosta povuče­na i pasivna. Nakon toga sam upisala fakultet, smjer farmacija. Nije ni to bio slavni period mog života. Koliko god da sam učila, nisam mogla ni najlakši ispit položiti. Jednostavno nije se dalo.

Onda sam se zaljubila i sa tim se cijeli moj život promijenio. Ti odnosi su postali početna tačka mog osvješćivanja. Dolazi vrijeme buđenja, du­hovnog rasta i razvoja. Nižu se godine. Bilo je tu svega i svačega. I ljubavi i mržnje, i suza i smi­jeha, i radosti i tuge, i ljutnje i bijesa. Živim život na svoj način. Liježem kad hoću, ustajem kad hoću i radim šta hoću. Nemam volju za rad, ne­mam volju za učenjem. Prolazim kroz teške pe­riode depresije i unutrašnjih dubokih promjena, ali bez obzira na svu tu težinu koja me preplav­ljuje osjećam da sam u skladu sa sobom i da sam izabrala baš onaj način življenja koji će me naučiti najvažnijim životnim lekcijama i najbolje pripremiti za ono što dolazi nakon svega toga.

Iako mi mnogi govore da treba ovako ili onako, da vrijeme prolazi, da živim u iluziji, da toga što ja tražim nema, meni sve to na jedno uho uđe, a na drugo izađe. Osjećam jasno i glasno u cen­tru svoga bića da sam na pravom putu i da će mi suđeno u pravo vrijeme doći. I tako je i bilo. Došlo je daleko ranije nego što sam mislila, u mojoj dvadeset i sedmoj godini života. Sasvim neočekivano i spontano, a to suđeno se zove kundalini joga.

FOTO: GLEREN MENEGHIN UNSPLASH.COM

Odmah pri prvom susretu osjetila sam cijeli sve­mir u sebi, neopisivu radost i lakoću postojanja. Kundalini joga postaje dio mene. Sve u vezi nje je lako. Sama mi dolazi, lagano me uvodi u svoj svijet. Nekada nisam mogla ni najmanje želje ostvariti, a sada mi se nudi prilika da nastavim svoje davno prekinuto školovanje i to po mjeri svoje duše. Malo se dvoumim, jer naviru misli sumnje: “A, je li to zaista za mene? Hoću li moći pratiti predavanja na engleskom jeziku?“ Među­tim, pobjeđuje osjećaj sigurnosti koji kaže: “Da, to je ono pravo! Ono što si toliko dugo čekala. Ako ti se to sada otvara, znači da si spremna. Idi!“ Moju snagu volje jača ni malo laka medi­tacija kojoj se hrabro prepuštam u narednih četrdeset dana, a to je meditacija za iscjeljenje fizičkog, mentalnog i emotivnog tijela.

Odlazim u Indiju da upijam svu tu mudrost, sna­gu i energiju Istoka. Zapljuskuju me nova život­na iskustva, novi ljudi i nova mjesta. Upoznajem svoju buduću učiteljicu i kraljicu kundalini joge, Gurmukh Kaur Khalsu. Sve novo što mi se deša­va postaje duboko transformativno iskustvo na svim nivoima moga postojanja. Nakon povratka i dalje nastavljam u istom ritmu i stilu. Svakod­nevno sama vježbam krije i meditacije i odluču­jem da ću opet za nekoliko mjeseci ići u Indiju da završim učiteljski trening za učitelja kundali­ni joge. Dolazi mjesec septembar, po drugi put stupam na indijsko tlo i davno sanjani san se konačno ostvaruje. Postajem učitelj kundalini joge i to prvi u mojoj zemlji. Nagrađena sam za svu svoju hrabrost, odlučnost, i mogu čak reći i ludost, jer nigdje na vidiku u mom životu nije ni postojao trag toga za čim tragam, ali sam i dalje ne obazirući se na okolnosti nastavila da vjerujem u svoj unutrašnji osjećaj.

Sa ulaskom u svijet kundalini joge, mnoge moje davno postavljene želje su postale stvarnost, ali najveće zadovoljstvo je došlo kroz osjećaj da sam konačno u skladu sa svojom životnom svr­hom. Mogu da živim ono što radim i da radim ono što živim. Uz to, dobila sam priliku da učim, putujem i upoznajem nove ljude. Prve pozitivne promjene koje sam vrlo brzo uočila ulaskom u kundalini svijet jeste to da su mi misli postale jasnije, da tačno znam šta želim i kako da to ostvarim. Snaga volje se razvila i nestao je strah od preduzimanja koraka za ostvarenje želja. Prosperitet se uselio u moj život. Nove moguć­nosti, nove prilike i dovoljno novca za sve što mi je potrebno.

Kundalini joga je moja velika ljubav. Moćni bi­ser transformacije mene i moga života. Budi u meni osjećaj sigurnosti i zaštićenosti. Ona je moja amajlija. Kada mi je otac bio bolestan, uz sve okolnosti koje su do toga dovele, pomogla mi je da od samog početka sve ono što se deša­va prihvatim kao Božju volju, da imam dovoljno snage i energije da kroz sve to lakše prođem i da na nježan način iscijelim svoje srce i naučim određene životne lekcije. Dala mi je mnogo toga lijepoga, ali osjećam da ono najbolje tek dola­zi. Ona će me prevesti na drugu stranu obale i omogućiti mi da ostvarim svoje ideale i visoke ciljeve koje sam sama sebi postavila.

Nakon svih uspona i padova, perioda bezna­đa, tuge, očaja i materijalne oskudice, a mogu vam reći da odlično znam šta znači nemati novca čak ni za hljeba, a kamoli za nešto dru­go, pronašla sam svoju zvijezdu vodilju, jer me je ljubav vodila. Ljubav za onim što meni zaista pripada. Nisam izgubila iz vida svoj cilj ni onda kada je stvarnost bila u potpunoj suprotnosti sa mojim željama i bez obzira na priče drugih ljudi, njihove savjete kako i šta bih trebala. Kada smo vjerni sebi i slušamo glas svoje duše, sigurno ćemo ostvariti svoju misiju i lični život ispuni­ti smislom. Daćemo životu jedinstven pečat i živjećemo najljepše što možemo. Sve u životu ima svoje vrijeme. Budimo strpljivi i imajmo na umu da strpljenje i kamen pretvara u zlato. Če­kajmo. Budimo mirni. Uskladimo se sa onim što istinski osjećamo i sa tokom života. Povežimo se sa centrom svoga bića, činimo ono što je u našoj moći, a ostalo prepustimo univerzumu i sve što je za naše najviše i najbolje dobro će nam doći. Pratimo put ljubavi, slijedimo svoju dušu.

FOTO: YOAL DESURMONT UNSPLASH.COM

ŠTA MISLITE?

SMALL STEPS EVERY DAY

KUĆA LEGATA – ČUVAR KULTURNE BAŠTINE