in

NOĆ / NIGHT

PIŠE: ANTONIJA PACEK
MASTERING: DAVOR ROCCO I ELDAR IBRAHIMOVIĆ
PHOTOGRAPHY: DEAN TOŠOVIĆ
ART DESIGN: CHIWA MEDIA, YELLOW ROSE RECORDS
WEBPAGE: WWW.ANTONIJAPACEK.COM
INSTAGRAM: ANTONIJAPACEK

Antonija Pacek unosi osvježavajuće nepred­vidivi rub harmonije i kreativnosti u području filmske glazbe/neoklasike, svojim prekrasnim i intimnim, ali snažnim novim albumom “Noć” ili “Night“. Riječ je o njezinom potpuno novom, šestom albumu, kojega je ponovno skladala, izvela i snimila ona sama. Album počinje sk­ladbom koja vam se uvlači pod kožu, također pod nazivom “Noć” – dosta emotivnoj, dirljivoj i osobnoj. Inspirirana je njezinom nedavnom pro­metnom nesrećom u prisustvu najmlađe kćeri u automobilu, te opraštanjem od njihovog obitel­jskog psa. Ovi tužni događaji odražavaju se u melodiji koja je mješavina introspekcije, osjeća­ja bespomoćnosti, ali i nade.

“To You” je sljedeća pjesma, a također je iza­šla kao singl u martu 2023. i prilično je dobro stream-ana na Spotifyju. Melodija označava iz­ražavanje njezinih emocija ljubavi i zahvalnosti prema osobi koja je ljubav njezina života. Ljubav je tako snažna i moćna sila u našim životima, a Antonija je u ovoj skladbi to dobro dočarala.

Antonijinu kompoziciju “Awakening” je vrlo sup­tilno i nježno orkestrirao mladi, talentirani Fanch Parker, a melodija je poletna i puna pozitivnih pogleda na budućnost. “Hopeful” i “Grace” bile su posvećene njezinoj dragoj prijateljici koja se bori s rakom, no Heike je ostala puna nade, gracioznosti i davanja drugima (kroz glazbe­ne radionice i njene koncerte virtuozne gitare) unatoč teškim okolnostima i posjetima klinici. Ove dvije melodije tjeraju vas na razmišljanje o životu, pomažu vam da budete introspektivni, te vas inspiriraju da vrtite vlastite filmove u svojoj glavi. Uvijek postoji jedna pjesma posvećena i potaknuta troje Antonijine djece, a ovoga puta je to pjesma “Dječja igra”/“A Child’s Play“. Jednos­tavna je i lijepa melodija.

„Touch” je nastala nakon njezinog susreta s Frances McDormand na festivalu Ponta Lopu­da, kraj Dubrovnika – puna je dubokih emocija i veselja. “Za Alinu” je kompozicija inspirirana rođenjem Antonijine druge kćeri, koja je poput zrake sunca i vrlo je emotivno pronicljiva. “Za Alinu” je vrlo poticajna za slušanje i umiljata je.

Nakon što je izgubila prijatelja iz Hrvatske u bor­bi s rakom, Antonija je napisala “Like a Bird”, a time se mislilo da je njegova duša oslobođe­na boli i borbe, baš kao bezbrižna ptica u letu. Nakon što je pogledala film “Love Letters” o neostvarenoj ljubavnoj priči, odmah je napisala “Sky’s Crying”. Naposljetku, „Hvala” je napisa­no nakon radionice s Alekseyem Igudesmanom kako bi mu se zahvalila na njegovom vrlo osob­nom dodiru s grupom, njegovom prekrasnom pismu preporuke polaznicima i na tome što je svojim kreativnim duhom i zabavnim vježbama pobudio glazbu među polaznicima.

Mia Medaković-Topalović: “Album je božanst­ven. Toliko sam uživala slušajući ga. Moji iskreni komplimenti za tvoje stvaralaštvo! Bravo!”

Antonija Pacek brings a refreshingly unpredictable edge of harmony and creativity to the film music/ neoclassical realm, with her beautiful and intimate yet powerful new album “Night”. It is her brand new, sixth album, again, composed, performed, and recorded by Antonija. The album starts with the composition that goes under your skin, also titled “Night” – quite emotional, touching, and personal. It was inspired by her recent car accident, having her youngest daughter present in the car as well, and by saying goodbye to their family dog. These sad hap­penings are reflected in a tune that is a mix of intro­spection, feelings of helplessness, but also hope.

“To You” is the following track, and it also came out as a single in March 2023, and has been quite well streamed on Spotify. The melody signifies express­ing her emotions of love and gratitude to the person that is love of her life. Love is a strong and powerful force in our lives, and Antonija depicts it well in this composition.

Antonija’s composition “Awakening” was so subtly and softly orchestrated by a young, talented Fanch Parker, and the melody is uplifting as well as full of positive outlook for the future. “Hopeful” and “Grace” were dedicated to her dear friend, who is battling cancer, but Heike stayed hopeful, graceful, and giving to others (through music workshops and virtuoso guitar concerts) despite her circumstances and visits to the clinic. These two melodies make you think about life; they help you be introspective and inspire you to roll your own films in your head. There is always one song dedicated and sparked by Antonija’s three children, and this time, it is the song “A Child’s Play”. It is simple and beautiful.

„Touch”, was written after her encounter with Fran­ces McDormand on Ponta Lopud festival, near Dubrovnik. “For Alina” was inspired by the birth of Antonija’s second daughter, who is a sunshine and very emotionally astute. “For Alina” is very uplifting to listen to and it is endearing.

After she lost her friend from Croatia to a battle with cancer, Antonija wrote “Like a Bird”, and it was meant that his soul was freed for the pain and the battle. After she watched a movie “Love Letters” about unfulfilled love story, she immediately wrote “Sky’s Crying”. Finally, “Thank You” was written after a workshop with Aleksey Igudesman to thank him for his very personal touch with the group, his beautiful recommendation letter, and for stirring music from attendees with his creative spirit and fun exercises.

Mia Medakovic-Topalovic: “Your album is celestial. I enjoyed it so much by listening to it. My sincere compliments for your new creation! Bravo!”

ŠTA MISLITE?

KROTITELJI VREMENA

LJUBAV KAO DAR KOJI SE DAJE I PRIMA