in

NAŠE ENERGIJE OD SUMRAKA I SVITANJA

PIŠE: PROF. DR THOMAS PETSCHNER
ZA INFORMACIJE O NAŠEM KOLUMNISTI PROF. DR THOMAS PETSCHNERU POSETITE www.facediscovery.com

Jedan od najznačajnijih književnika na prosto­ru bivše Jugoslavije, nobelovac Ivo Andrić, u jednoj od svojih predivnih priča napomenuo je značaj vetrova i njihov uticaj na ljude i njihovo ponašanje. Njegova toliko poznata osobina da vidi filigranske detalje u svemu, pa i u vetrovi­ma na Balkanu, poklapa se sa posmatranjima i iskustvima ljudi širom sveta. Kada određena vrsta vetra dobije na snazi, već se sa sigurnošću može reći da će se brzo povećati broj prijema u bolnicama, te da će se i stepen kriminalite­ta podići. U Švarcajskoj je ta činjenica toliko poznata, te je uticaj vetra na ljudsko ponašanje zvanično i priznat. U sudskom procesu, veštaci i sudije uzimaju tople, fen (Föhn) vetrove, kao olakšavajuću okolnost prilikom donošenja svo­jih odluka.

Ti moćni vetrovi su rasprostranjeni širom cele planete i svako od nas ih je tu ili tamo već doži­veo: to je bura na Jadranu, Sirocco u Italiji, Tra­montana u Španiji, Föhn u Švarcajskoj, Austriji i Nemačkoj, Mistral u Francuskoj, Sharkiye na Mediteranu, Sharay u Izraelu, Xlokk na Malti, Simoon u Africi, Zondi u Argentini, Karaburan u pustinji Gobi. U području južne Kalifornije se zove Chinook, u Indiji i Australiji ovaj vetar ima nekoliko imena, a na Novom Zelandu ga zovu Norwester. No bez obzira na različita imena, oni imaju jednu zajedničku crtu – gde god da se pojave retko nam donesu nešto dobro.

Razlog tome je što ovi ozloglašeni, topli pus­tinjski i pomorski vetrovi imaj neuravnotežen i jako povećan broj pozitivnih jona (Ion), čak i do razmere 33:1. Ali šta su uopšte pozitivni i negativni joni? Sa naučnog stanovišta, jon je električni naboj atoma ili molekula. Atom može postati pozitivan ili negativan naboj u zavisnos­ti od toga da li je broj elektrona u atomu veći ili manji od broja protona u atomu. Koncentracije jona mogu varirati, čak i na vrlo kratkim udal­jenostima, tj. može se naći da jedan kraj sobe ima višak pozitivnih jona, dok je drugi kraj obo­gaćen negativnim.

FOTO: KINGA CICHEWICZ UNSPLASH.COM

U prirodi se joni formiraju na različite načine – oko polovine ih stvaraju radioaktivni gasovi, a druga polovina se proizvodi od radioaktivnih supstanci u zemljištu, kosmičkih zračenja, ul­traljubičastih zraka, trenja vazduha, padajuće vode (vodopadi, kao i neke vrste kiša) i biljaka. Vazduh sadrži električni naboj, što znači kako pozitivne, tako i negativne jone, u određenim proporcijama. Postoji potreba da se uspostavi njihova ravnoteža, jer ona dovodi do pozitivnih vibracija za mentalni i fizički napredak.

U području komplementarne medicine, kon­cept jin-jang se takođe može uporediti sa ori­jentacijom pozitivnih jona i negativnih jona u okruženju. Kada postoji ravnoteža u određenoj razmeri jona, pri čemu je broj pozitivnih jona (jin) gotovo jednak broju negativnih jona (yang), u okruženju će postojati balansirana ‘chi’ – pozi­tivna energija (ili obrnuto).

Pre nego što dublje uđemo u ovu temu, važno je da se podsetimo da su takozvani pozitivni medicinski rezultati u suštini loša vest, što je takođe slučaj i sa pozitvnim jonima – koji imaju negativan efekat na ljude (i životinje). Sledeći elementi i okruženja generišu preterano prisus­tvo pozitivnih jona: građevinski materijali (pre svega, beton i gvožđe), kompjuterski terminali, fluroscentno osvetljenje, sistemi za vazdušnu ventilaciju i klima uređaji, električni uređaji poput mikrotalasne pećnice, laptopi, televizori, mobilni telefoni, električni budilnik i dr.

Druge pozitivne jonizacije, koje su u isto vreme odgovorne za smanjenje i nedostatak negativnih jona u atmosferi, mogu proizaći iz fabričkih isparenja, izduvnih gasova auto­mobila, mikro-prašine iz trenja automobilskih guma, dima cigareta, kuhinjskih isparenja, gre­jalica itd. Pozitivni statički naboj od plastike i različitih sintetičkih materijala u odeći i obući, presvlakama nameštaja, tepisima i podnim ob­logama, kao i u automobilima, pobrinuti će se za dodatne štetne uticaje tako da u tipičnom interijeru broj negativnih jona može biti ispod 100 po kubnom centimetru – a minimalna vred­nost za optimalno ljudsko funkcioniranje je oko 1000 /cc.

Neke od najčešćih negativnih psihofizičkih pojava uzrokovanih visokim brojem pozitivnih jona su: nasilno ponašanje, agresivnost u sao­braćaju i sportu, razdražljivost, depresija, ank­sioznost, letargija, vrtoglavica, osećaj hladnoće, drhtavica, nesanica, umor, mučnina, respira­torni simptomi (plitko disanje), glavobolje, mi­grene, povećan rizik srčanog udara, povišen krvni pritisak, povećanje optičkih poremećaja, bolovi u telu itd.

Nasuprot tome, negativni joni su jako korisni za ljudsko zdravlje – kako fizičko, tako i mentalno. Naučno je dokazano da veliki broj negativnih jona smanjuje umor, neuroze i anksioznost, stimuliše apetit i žedj, pomaže protiv alergija, migrene i glavobolje, pomaže regeneraciju kože sa opekotinama, jača funkciju autonomnog nervnog, kao i imunološkog sistema, snižava krvni pritisak, poboljšava metabolizam (razmenu materija u organizmu), te poboljšava astmu i druga respiratorna stanja. Negativni joni utiču na poboljšanje kvaliteta spavanja, raspoloženja, protoka nervnih impulsa, optimalno zgrušavanje krvi, učinak i reakciju dobrovoljnih pokreta, kontrakciju glatkih mišića, kao i krajeve afernih živčanih vlakana pluća – menjajući funkcionalni status centralnog nervnog sistema i perifernih organa. A pored svih gore navedenih korisnih delovanja, ustanovljeno je da negativni joni takođe stimulišu i seksualni nagon.

Negativni joni promovišu alfa moždane talase i povećavaju amplitude moždanih talasa, pret­varajući ih u viši nivo svesti. Negativni jonski in­dukovani alfa talasi teku od zadnjeg dela glave do parijetalne kosti i slepoočnice, čak dosežu frontalne delove čela, ravnomerno šireći desnu i levu hemisferu. Sve ovo ukupno stvara smiru­jući efekat. U školama koje koriste genera­tore negativnih jona u učionicama, nastavnici su izjavili da su se mentalne funkcije učenika poboljšale, te su bili više fokusirani na rad, sa smanjenom stopom učinjenih grešaka. Hiper­aktivna deca su smirenija, izostanci se sman­juju (osim ponedeljkom), a i učitelji se osećaju manje umorni.

FOTO: NICOLE MONEYWILL UNSPLASH.COM

Najbolja područja i mesta koja imaju visoke koncentracije negativnih jona i pomažu sveo­kupnu regeneraciju i poboljšanje toka energije su na planinama (borove šume), blizu vodopada i morskih obala, gde se voda uvek kreće i gde ima dvostruko više negativnih nego pozitivnih jona. I to stanje je upravo ono koje treba ljuds­kom biću i na koje duh i telo s blagonaklonošću reaguju. Negativni joni imaju mnogo veću brz­inu i pokretljivost, pa samim tim pozitivno de­luju na sposobnost apsorpcije i korištenja kis­eonika, kao i njegovu bržu isporuku u ćelije i tkiva. Već samim tim, joni igraju vitalnu ulogu u našem fizičkom i duhovnom razvoju, jer je naša sveukupna ravnoteža zavisna od količine i sas­tava vazduha koji udišemo.

Vodopadi su oduvek bili omiljena mesta bora­višta mistika i umetnika. Inspiracija i romantika koja se tu pojavljuje ima direktnu vezu sa sniža­vanjem nivoa serotonina u krvi, uzrokovano ta­lasima negativnih jona iz magle padajuće vode. Ali da bismo iskusili ovaj pozitivan efekat, nije neophodno da putujemo do mora ili vodopada. Skoro svako kupatilo već ima ugrađen prirodni jonizator – tuš. U stvari, naši svakodnevni rituali tuširanja su važan element preventivne med­icine. Istraživanja su pokazala da voda koja pada već automatski formira hiljade negativnih jona i tako razdvaja neutralne vazdušne čes­tice, oslobađajući elektrone da ispoljavaju svo­ju vitalizirajuću funkciju. Ovi elektroni se kom­binuju sa užim vazdušnim česticama, dajući im pretežno negativan naboj.

Joni postoje od kad je sveta i veka, ali za razliku od učenih ljudi u staroj Kini koji su te fenomene već pre 3000 godina svrstali u jin-jang metodu, moderna nauka zna o njima tek u poslednjih 80 godina. Mi danas znamo o vazduhu kao što se pre 70 godina znalo o hrani, kada su biohe­mičari mislili da su samo proteini, masti i ugl­jeni hidrati sve što nam je potrebno – a tada je otkrivena nova supstanca koja sprečava ra­hitis: vitamin – koji je danas jedan od osnovnih elemenata ishrane i prevencije. Ali, generalno, nejonizovani enterijeri i nedostatak standarda za velike generatore negativnih jona je oblast i polje industrije koji su još u povoju. Negativni joni bi u tom smislu mogli biti naši “vazdušni vitamini”.

Ako uz sve navedene informacije uzmemo u obzir i činjenicu da je koncentracija negativnih jona najviša između sumraka i svitanja, postaje jasnije zašto noćne energije imaju sasvim dru­gačiji unticaj na naše živote nego tokom dana. Imajući u vidu zakone kvantne fizike u korelaciji sa našim takozvanim materijalnim telom, slo­bodno se može reći da određeni uticaj jona u atmosferi ima blisku relevantnost za naše celo biće, uključujući emocionalnu i mentalnu rav­notežu. A povrh toga, što je možda i najvažni­je od svega, svi ti ludi vetrovi imaju i ogroman uticaj na duhovne veze sa drugim ljudima, kao i našim duhovnim životom – a o tome će biti više reči u narednim izdanjima.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

MALTEŠKI VETROVI

ДИНАМИЧНИОТ МОДЕЛ НА ЛИДЕРСТВО