NADA

PIŠE: ANIMA MUNDI
FOTO: UNSPLASH.COM

Nada nije samo ime moje tetke, nego je više od toga. Nada je spas, isceljenje, ljubav, lepota, smisao života.

Nada ti uliva veru da je sve dobro i da najbolje tek dolazi upravo ili je iza ćoška. Nada je nešto nezamenjivo. Ako ste dosledni u svojoj nadi, niko vam ništa ne može. Budite nepokolebljivi u svojoj veri koja vam daje krila. Koja vas nosi do najviših vrhova, planina i najdubljih okeana. Nada, ta divnoća, obuzima me često. Daje mi polet i snagu da je buduće vreme tu, samo što nije došlo i da ga čekam apsolutno spremna.

Nada je žica po kojoj se hodi sigurno iako ste iznad provalije. Šta vam može ponor ako postoji nada. Strah se eliminiše, a nada vlada.

Kaže Dostojevski da je ime sudbina, a sudbina Nade je predivna.