NADA

PIŠE: SILA KONSTANTINOVIĆ
FOTOGRAFIJA: JJ YING UNSPLASH.COM

Nadam se hrabosti čoveka koji će shvatiti moju snagu i ranjivost. Nadam se lepoti čoveka koji će imati potrebu za bliskošću. Nadam se veličini njegove duše kojom će zagrliti moju. Nadam se snazi njegove plemenitosti kojom će shvatiti sve moje mane. Nadam se da će njegova ljubav biti u saglasju sa mojom. Nadam se da će svojom svežinom podupreti moj polet. Nadam se da će svojom energijom uvećati moju. Nadam se da će svojim razume­vanjem shvatiti moj dan. Nadam se da će svojom mirnoćom uneti mir u mene. Nadam se da ću sve to i ja doneti njemu. Jer od ljubavi sve raste i nada se uvećava.

[social_share show_share_icon="yes"]