in

NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA

PIŠE/FOTOGRAFIJE: MIRKO CAREVIĆ

Usamljena ostrvska planina u Panonskoj niziji, Fruška gora se proteže u smeru istok – zapad, smeštena na raskrsnici mnogih puteva, blizu Beograda i Novog Sada, i najstariji je nacionalni park u Srbiji. Na površini od 25393 km2 nalaze se mnogobrojna zaštićena prirodna dobra – biljke i životinje, jezera, spomenici i fosilna nalazišta (ostaci Panonskog mora)

Šumske zajednice su čistog ili mešovitog sastava, čine ih hrast kitnjak, bukva, lipa, grab i bagrem. Takođe, postoje i manji delovi veštački posađenih, alohtonih vrsta (četinari).

Lovište nacionalnog parka obuhvata otvoreni deo i zatvoreno lovište Vorovo (1500ha). Karakteristika lovišta je složena i vrstama brojna fauna, što je u skladu sa opštim prirodnim klimatskim i ortografskim uslovima terena.

Izletišta na Fruškoj gori se nalaze najčešće pored puteva, kulturno-istorijskih spomenika i ugostiteljskih objekata. Osim izletišta, uređuju se i vidikovci sa kojih se pruža prelep pogled na okolinu. Pčelarstvo je veoma zastupljeno zbog velikog broja medonosnih biljaka. Lokacije ove planine je savršena za vinovu lozu, stoga je Fruška gora poznata kao vinski region, koji čine brojni manji i veći podrumi pića.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

DULA – DOBRA VILA POROÐAJA

POZITIVNI ASPEKTI STVARNOSTI