in

MEDICINA BUDUĆNOSTI

PIŠE: ALEKSANDRA CIMPL
FOTOGRAFIJE: IZ PRIVATNE ARHIVE

Zdravlje i bolest su manifestacije vrlo slože­nih procesa koje još uvek nije moguće sagle­dati u potpunosti. Jedno od stanovišta jeste da većina bolesti ima razlog i uzrok u pore­mećaju komunikacije i razmene informacije u i između stanica i molekula. U savremenom vremenu, to je u stvari temelj kvantno-infor­macijske medicine, koja se u poslednjih pola veka razvijala u Ukrajini i Rusiji, a koja teži da uspostavi zdrave komunikacijske informacije na elektromagnetnom osnovu unutar ćelija. Iste takve principe, mada malo drugačije na­zvane, koriste i mnoge tradicionalne medici­ne poput ajurvede ili kineske medicine. Ono po čemu se razlikuje kvantno-informacijska medicina je to što se ona bavi fizikom živog. Ona primenjuje sve osnovne postavke mole­kula na anatomsku ili kvantnu fiziku, smatra­jući da je ključ za razumevanje živih sadržaja međusobno usklađivanje. Tome možemo da dodamo i razvoj spektroskopije, koja je po­kazala da svaki čovek zaista ima jedinstven elektromagnetski omotač fraktalne orga­nizacije, koja omogućava građu, koja onda omogućava samoobnavljanje struktura, i po­staje jasno zašto sam otišla da se nađem sa Jelenom Hofman, koja je pre mnogo godina skinula farmaceutski mantil, sela za kvantnu napravu i počela da traži uzrok bolesti, najpre kod dece obolele od dijabetese tipa 1. U ovom intervjuu, pročitaćete jedan delić Jeleninog životnog iskustva sa ovim oblikom lečenja, a ljudi kojima je Jelena pomogla mešavinom svoga širokog saznajnog spektra i aparatom za kvantnu medicinu su već priča za sebe. Danas pričamo sa Jelenom, koja je prijatna, vesela, nasmejana žena, iako bi možda neko rekao da nema razloga da se mnogo čemu smeje. Ipak, ona vidi radost u svakom trenut­ku.

ZAŠTO SE KVANTNA MEDICINA SMATRA MEDICINOM BUDUĆNOSTI?

Zato što možemo u ranoj fazi da otkrijemo promene na ćelijskom nivou u organizmu. Čak tamo gde skener, ultrazvuk ili magnentna rezonanca, ne mogu da očitaju ništa, kvantna medicina može da vidi da dolazi do nekih pro­mena. U aparat su ugrađene zdrave frekven­cije tkiva, organa i ćelija. Svako odstupanje, aparat detektuje i zato otkrivamo promene na ćelijskom nivou.

KADA JE KVANTNA MEDICINA NAJUČINKOVITIJA?

Upravo na početku, kada dođe do prvih te­goba, mada i tada kada se otkrije, uz pomoć aparata, da se sve informacije ne prenose unutar ćelija kako treba, a to se obično ot­krije kada čoveka već nešto zaboli, jer zato i dolazi, to znači da je do razvoja bolesti došlo mnogo, mnogo ranije. U suštini, već na poro­đaju, bebe imaju neke naznake toka bolesti u svom daljem životu, gde možemo na vreme da otkrijemo procese. Na primer, kod dijabe­tesa je dijagnoza mrtvog pankreasa. Posle jednog pregleda, možemo da otkrijemo šta se to zapravo dogodilo da pankreas energet­ski oslabi. Dijabetes uglavnom izazivaju viru­si, bakterije, paraziti, ali i sama nervoza. Ako dete ima problem sa štitnom žlezdom, tu ne pomaže ni jedan insulin, već se pristupa bo­lesti tako što hranimo štitnu žlezdu, koja je uzrok razvoja dijabetesa.

KAKO STE UŠLI U PRIČU O DIJABETESU I ZAŠTO STE UOPŠTE POČELI OVIM DA SE BAVITE?

Ja sam farmaceut po vokaciji i, zahvaljuju­ći tome, dobro poznajem anatomiju čoveka. Naravno, kvantna medicina i obična su dve vrste medicine, ali u pregledima i otkrivanju bolesti se vodim logikom. Odavno sam se za­interesovala za ovu vrstu medicine, ali sam konačno u nju ušla onog trenutka kada je mojoj ćerki, pre nekoliko godina, otkriven še­ćer tipa 1, što znači mrtav pankreas i trebalo je da koristi insulin na dnevnoj osnovi.

ŠTA SE ZATIM DESILO? KAKO STE POČELI DA JE LEČITE?

Nisam htela da prihvatim da je njen pankreas mrtav. Postoji analiza koja se zove c-peptid nalaz i mi u 21. veku moramo da imamo taj nalaz, jer on tačno kaže koliko je pankreas mrtav. Kada sam videla da je mom detetu pankreas u referentnim vrednostima, ja sam htela da vidim koji su uzroci za dobijanje di­jabetesa. Kod moje kćerke je to bio, na primer, virus mononukleoze, to je virus koji teško de­tektujemo klasičnom medicinom, ali herpes na njenim usnama mi je pokazao da je to nešto ozbiljnije. Uradili smo onda virus ep­štejnbara, koji je pokazao da virus u njenom organizmu postoji u ogromnim količinama. Kakve sada to ima veze sa šećerom, glikemi­jama i skokovima šećera? Svakom zdravom čoveku, kada ima temperaturu, skače šećer. U tom momentu, ja sam lečila uzrok. Dete u tom momentu mora da miruje, jer se tada je­tra uvećava i izlivaju se masti, a gde su masti, tu skače i šećer. Mi smo to uklonili i moja ćer­ka evo već nekoliko godina ne uzima insulin.

ŠTA ONDA UZIMA?vitam

Uzima jedan preparat na bazi gljiva, koji je bezbedan i odobren za upotrebu, koji nema nuspojave, osim ako deca nisu alergična na gljive. On je dobar, jer regeneriše beta ćelije.

ŠTA PREPORUČUJETE KAO SAVET OSTALIM RODITELJIMA, ČIJA SU DECA OBOLELA OD DIJABETESA?

Ne mogu nikoga da teram da menja svoj ži­vot, ako on to sam neće. Ja bih, kada bi mi se opet desilo isto, svakako išla istim putem kojim sam išla. Imala sam tu sreću da sam se sama interesovala za lečenje putem kvantne medicine. Prestala sam da radim sve ostalo i počela sam da se bavim isključivo kvantnom dijagnostikom. Pregledam decu, a onda i nji­hove roditelje, jer nekada se uzroci nalaze i u roditeljima, u njihovim energijama, koje pre­nose na decu. Ali svakako smatram da ukoli­ko ne mora da se daje insulin, da ne treba da se daje. Naravno, uvek se tu pojavi neko ko će, recimo, posle ponovljenog c-peptid nala­za, reći „pa dobro, dete je u remisiji“. Pritom, remisija je faza bolesti, obično na početku, kada se započne lečenje i bolest počne da se povlači. I to se,, uglavnom dešava kod dosta dece. Ali niko nam ne objasni zašto se to de­šava. Zato što ni jednom detetu nije bolestan pankreas na početku, i slažem se i mom de­tetu će umreti pankreas ako ništa ne budemo radili da do toga ne dođe. Osnova dijabetesa su uzroci, a uzroci su: virusi, bakterije i para­ziti, oni mogu da pojedu pankreas u roku od mesec dana. Tako da to prvo treba zaustaviti. Onda dolazimo do vitamina D. Vitamin D je u stvari hormon kostiju. Vitamin D aktivira pep­tide koji nas brane od virusa i bakterija. Sad već iz iskustva govorim, posle svih tih pre­gleda koje sam obavila, da sva ta deca ima­ju vitamin D kao da im je 80 godina. Mozak ne prepoznaje godine, on prepoznaje ćelije, a izumrle ćelije uglavnom nemaju vitamina D u sebi.

IMA LI JOŠ RODITELJA ČIJA DECA NE UZIMAJU INSULIN? I KOLIKO SU LJUDI ZAINTERESOVANI DA DOĐU DO VAS?

Ima dece. Otkrijemo uzrok zbog koga je došlo do bolesti, pa onda njega rešavamo, u mno­go slučajeva veoma uspešno. Nije dokazano koliko može da traje remisija, koju inače pri­znaje medicina. Ja sam sigurna da će mom detetu remisija trajati do kraja života. Zašto? Zato što smo tražili uzrok. I zato što stalno dajemo organizmu ono što mu je potrebno. Ono što je najvažnije je pristupiti pravilno još na početku bolesti. Ovo je pregled na ćelij­skom nivou. Ako ćelija nema sve što joj treba, naš organizam ne može da funkcioniše nor­malno. I ne možemo da gledamo svaki organ ponaosob, jer su oni svi povezani i rade kao sat, rade zajedno. Dakle, preostaje nam da gledamo logički, šta je nestalo u organizmu, pa nam se desilo neko stanje. Naše telo se sastoji od vitamina, aminokiselina, koenzima i minerala, kad to nestane, onda se dešava određeno stanje. Evo, navešću primer. Dete koje ima dijabetes, ako ima manjak kalijuma, što je razumljivo, dosta mokri. Niko nam ne kaže šta se dešava u tom momentu u orga­nizmu i šta dete time gubi. Gubi kalijum. A kalijum izbacuje vodu iz organizma, i kada kalijum izlazi iz organizma, on ne izlazi nika­da sam, on povuče insulin iz ćelija i, samim tim, glikemije skaču.

Ono što kvantna medicina radi jeste da na početku može da vidi šta je organizmu po­trebno, što nažalost klasična medicina nema načina da vidi. Tek kada se urade sve analize, koje na osnovu onoga što mi aparat kaže za­ključim da treba da se urade, tek tada može­mo da zaključimo dijagnozu i da vidimo real­no stanje bolesti. Moje dete, na primer, koristi preparat, koji stalno podstiče pankreas da luči prirodan insulin. I šta se desilo? Njoj se u jednom trenutku c-peptid čak i uvećao, što za klasičnu medicinu nije moguće.

DA LI SVE OVE ANALIZE KOJE STE MI DANAS URADILI NA APARATU, MOŽE DA POTVRDI I KLASIČNA MEDICINA? VI SAMI NISTE POTPUNO PROTIV UPOTREBE LEKOVA. RECITE MI KARAKTERISTIKE BAŠ INSULINA I ZAŠTO GA SE MAJKE PLAŠE?

Sve ovo što nam je danas ovde rekao aparat za kvantnu medicinu, potvrdiće i klasična me­dicina u analizama na koje sam vas poslala. Što se insulina tiče, ja nisam neko ko je pro­tiv insulina, ako mora da se koristi, ali ako ne mora, ne treba detetu ni da ga dajemo. Zašto se ja toliko, kao majka, bojim insulina? Kad se daje insulin, smanjuju se glikemije, ali se i umrtvljuju zdrave beta ćelije. To vam je kao ona priča da moramo da žrtvujemo jednog vojnika zbog cele vojske. Ukoliko ne mora da se koristi insulin, a ne mora na početku bole­sti, treba uvideti šta se dešava u organizmu, kako to može da se poboljša i tek onda pri­stupiti bilo kojoj dijagnozi.

FOTO: PIXABAY.COM

ŠTA JE VAŠ NAJVEĆI IZAZOV?

Moj najveći izazov je da dokažem i pokažem da takozvana remisija može da traje čitav ži­vot.

TO JE DIVNA PRIČA O MAJCI KOJA SE OTISNULA NA TAKAV PUT KAKO BI SPASILA ĆERKU. KAO DA VAM JE ONA POSLATA, NE SAMO DA IZVUČETE NJU, VEĆ I MNOGO DRUGE DECE, KOJA ĆE USPUT NAIĆI NA VAS, DOĆI DA SE PREGLEDAJU I MOŽDA NASTAVE SRETNIJI U ŽIVOTU. SKORO STE POČELI SA JOŠ JEDNIM PROJEKTOM U OKVIRU KVANTNE MEDICINE. MOŽEMO LI DA ČUJEMO O ČEMU SE RADI?

Desilo mi se nešto divno. Tragajući za lekom, naišla sam na ljude koji se ozbiljno bave di­jabetesom i koji su ušli u program izlečenja. Firma se zove Kasfero. Sarađuju sa najsta­rijim stručnjacima iz Haneman organizacije. Tu rade i doktori koji su prošli obuke, kako iz kvantne dijagnostike, tako i iz regresoterapije i kiropraktike. Posle pregleda kod mene, nji­ma šaljem snimke na osnovu kojih se pravi odgovarajuća terapija za određenu osobu. U alternativnom svetu ih zovu „skupljači tajni“, jer skupljaju recepte po celom svetu. Svako od njih ima svoju ličnu priču, kao i ja sa svo­jom ćerkom, tako da cela priča vezana za to nosi specifičnu energiju kada je samo lečenje u pitanju.

DIVNO. ETO, JA SAM VEĆ ODLUČILA DA DOLAZIM NA KVANTNU DIJAGNOSTIKU BAR DVA PUTA GODIŠNJE. MISLIM DA JE TO OPTIMALNO, UKOLIKO DOĐE DO PROMENA U ORGANIZMU DA MOŽEMO NA VREME DA REAGUJEMO. SMATRATE LI DA JE TO DOVOLJNO?

Dovoljno je nekada i jednom godišnje. Samo ljudi kada im kažem šta treba da srede, da se stanje ne bi pogoršalo, uglavnom to zapu­ste, ne rešavaju, a posle kada bude najteže, kada više i ne može da se pomogne, sve bi dali. Moj savet je ako već dođete kod mene da proverite stanje organizma, odradite sve što je potrebno i malo se dovedite u red, sve što su ćelije tražile, dajte im, da posle ne bi bilo kasno.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

NJEGOVO VELIČANSTVO VINOREL

MI SMO KREATORI NAŠEG SVETA