in

LJUBAV DONOSI LJUBAV

PIŠE: MIA MEDAKOVIĆ-TOPALOVIĆ (ANIMA MUNDI)
INTERVJU: SANDRA STOJANOVIĆ

STYLING & MAKE UP: RADMILA LUDOŠAN
FOTOGRAFIJE: VLADAN OBRADOVIĆ, UMETNIČKI FOTOGRAF

SANDRA STOJANOVIĆ, PIJANISTKINJA IZ BEOGRADA, SA ADRESOM U TRENTU, ITALIJI. POTIČE IZ UMETNIČKE PORODICE, MAJKA JE PIJANISTKINJA, BAKA JE SVIRALA TRI INSTRUMENTA, BRAT JE MUZIČKI MENADŽER, OTAC JE BIO SVEŠTENIK. ODRASTAJUĆI UZ MUZIKU, SANDRA JE VEĆ SA PET GODINA IMPROVIZUJUĆI STARO­GRADSKU MUZIKU TRASIRALA SVOJ PUT.

ZAVRŠILA JE MUZIČKU AKADEMIJU U NOVOM SADU, U KLASI PROFESORA ARBO VALDME. DVE GODINE SE USAVRŠAVALA NA KONZERVATORIJUMU „RIMSKI KORSAKOV“ KOD PROF. GRIGORIJ SOKOLOVA I IMA MASTER KAMERNE MUZIKE NA KONZERVATORIJUMU „F. A. BONPORTI“ U TRENTU.

SANDRA JE 1992. GODINE OTIŠLA NA SICILIJU NE MISLEĆI DA SE NIKADA NEĆE VRATITI U SRBIJU. OSTALA JE U KATANJI, POD ETNOM, RADEĆI ZA POZORIŠTE MASSIMO BELLINI, DRŽALA MASTER KLAS IZ KLAVIRA I KAMERNE MUZIKE, RADILA KAO PROFESOR KLAVIRA NA AKADEMIJAMA I ŠKOLAMA, DRŽALA JE KONCERTE U ITALIJI, ŠPANIJI, FRANCUSKOJ, NEMAČKOJ, ŠVAJCARSKOJ, RUSIJI, AMERICI I VIJETNAMU.

TOKOM BOMBARDOVANJA SRBIJE ORGANIZOVALA JE KONCERTE ZA MIR NA KOJIMA SU SVIRALI ITALIJANI, ALBANCI, SRBI, HRVATI, AMERIKANCI I PRIKUPLJENA MATERIJALNA SREDSTVA UPUĆIVALA PREKO NVO „PON­TE PER BELGRADO“ ZA SRBIJU. ŽIVELA JE I RADILA NA SICILIJA 19 GODINA. OD 2008. DO 2011. RADILA JE NA KONZERVATORIJUMU „F. A. BONPORTI“ U TRENTU, NASTAVLJAJUĆI SA SVOJIM PEDAGOŠKIM I KONCERTNIM AKTIVNOSTIMA I NA SICILIJI.

TE GODINE PROVELA JE IZMEĐU SEVERA I JUGA ITALIJE UKRŠTAJUĆI DVE RAZLIČITE ENERGIJE: ENERGIJU VULKANA, SUNCA, LEPOTE I PRIJATELJSTVA SA ENERGIJOM REDA, MIRA, PLANINA.

OD 2011. SVOJU PROFESIONALNU KARIJERU JE NASTAVILA U TRENTU, U SREDNJOJ MUZIČKOJ ŠKOLI „F. A. BONPORTI“, KAO KOREPETITOR ZA PLES I PROFESOR KLAVIRA, NE PREKIDAJUĆI SVOJU VEZU I LJUBAV PRE­MA SICILIJI.

OD 2017. DO 2019. SANDRA JE PROŠLA VELIKU ŽIVOTNU LEKCIJU – RAK DOJKE – KROZ ZAHVALNOST I PRIHVA­TANJE SVEGA ŠTO ŽIVOT DONOSI KAO DUHOVNI RAST I RAZUMEVANJE ZAKONA UNIVERZUMA.

SVAKI ČOVEK IMA SVOJU ŽIVOTNU MISIJU. DA LI SI SPOZNALA KOJA JE TVOJA?

Moja životna misija je svakako muzika.

Prva faza mog života u muzici je bila konstant­no usmerena na takmičenja i veliku psihološku presiju, gde je moja vrednost zavisila da li sam svirala dobro ili loše. U takvim situacijama naš ego se podiže ili spušta u proporciji s tim kako drugi ocenjuju naše trenutno umetničko dostignuće. Osećala sam da sam u zavorenom i začaranom krugu koji mom umetničkom biću nije prijao. Trebalo mi je dosta vremena da to os­vestim i da shvatim koji je moj put.

Nakon dolaska na Siciliju, koji predstavlja drugu fazu moje životne misije, osetila sam slobodu da u muzici budem na način na koji smatram da mi pripada. Prihvatila sam da nisam savršena i da moram izaći iz ega. Tada sam došla do toga da sam ja samo kanal kroz koji protiče muzika. Kada muzičar dosegne i razvije te vrednosti u sebi, može da se smatra „duhovnim muzičarem“.

SANDRA STOJANOVIĆ KAO „DUHOVNI MUZIČAR“.

Doći do nivoa duhovnog muzičara nije ni malo lako, ali putevima kojima se hodi otvaraju se vra­ta kroz koje umetnik prolazi transformišući se.

Prva korak moje transformacije bio je kroz muz­iku kao formu meditacije. Imala sam tu sreću da me je pozvao duhovni učitelj – guru Šri Čin­moj – da pred 2000 njegovih učenika u Njujorku održim koncert sa violočelistom Skotom Ter­zagijem. Publika je bila u meditaciji i taj osećaj je transformisao moj način bivanja u muzici. Kao zahvalnost za održani koncert, imala sam tu čast da mi Šri Činmoj uruči 100 ruža u UN gde je vodio meditacije.

Druga faza moje transformacije desila se posle moje bolesti. Kao zahvalnost za tu veliku životnu lekciju, organizovala sam koncerte u bolnicama i zatvorima, tačnije na svim mestima gde pos­toji velika bol. Muzika ima isceljujuću moć koja direktno utiče na naše ćelije. Imam veliku grupu muzičara i plesača koji rade sa mnom. Zajedno kreiramo magičnu atmosferu punu ljubavi koju pacijenti osećaju. To je nešto toliko jako da ni jedan koncert u neko sali nije moćan kao kon­cert u bolnici, tačnije na onkologiji gde smo svi­rali.

POSLE PROŽIVLJENIH PATNJI I TRANSFORMACIJA, ŠTA JE ONO ŠTO TI PRUŽA RADOST?

Glavni motor koji mi pruža radost je ljubav pre­ma svemu što postoji na ovoj planeti. Prema lju­dima, životinjama, biljkama, mineralima, prirodi generalno. Volim da radim u grupi i imam talenat da mogu da okupim ljude koji imaju sličan ener­getski nivo i koji postaju jedno svirajući zajedno. Takođe sam srećna što se bavim pedagoškim radom i što svoju veliku ljubav delim sa svojim đacima. Sa svakim od njih imam drugačiji pris­tup i radim na različit način shodno ličnoj i po­rodičnoj istoriji.

Muzika je najbliža božanskoj energiji. Indijci kažu da su muzičari anđeli koji su pali na ovu zemlju i žive sa nostalgijom sećanja kada su bili anđeli. Naša misija je da donesemo ljubav preko muzike. Moja muzika je ljubav i čini me rados­nom.

ŠTA TE DRŽI/ČINI STABILNOM, SIGURNOM I POSTOJANOM?

Osećaj zahvalnosti prema svemu i svima je moj životni moto. Prihvatam sve od života i svakod­nevno se zahvaljujem ljudima koji su na mom putu. Koliko si ljubavi dao, toliko si tri puta više primio. Ljubav donosi ljubav. Živim u sadašnjem trenutku, sada i ovde. To je ono što me čini pri­sutnom u sopstvenom biću.

KADA SI SE PRVI PUT SUSRELA SA „BIODANZOM“ I ŠTA ONA PODRAZUMEVA?

Biodanza – Igra život – healing oživljavanje, bez reči, kroz muziku, koja je ključ otvaranja određenih elemenata na kojima radimo: sek­sualnosti, kreativnosti, emotivnosti, vitalnosti, transcendenciji. Utiče na različite aspekte našeg bića. Praktikujem je od kraja devedesetih. Ona mi je pomogla u svim vanrednim situacijama u mom životu. Danas kada smo u karantinima sopstvenih domova zbog korona virusa, Bio­danza me povezuje sa sopstvenim unutrašnjim bićem.

Pratim onlajn kurs Biodanze na kojem se nas 50 učesnika mentalno, emocionalno i energetski povezuje. Pravimo lanac koji nam pomaže da osećamo da smo povezani i da nismo sami. Iako nismo u fizičkom kontaktu, energija koja nas spaja je jako moćna.

ŠTA JE ZA TEBE REČ, A ŠTA MUZIKA?

Oduvek sam pisala članke, poeziju, lične dnevni­ke. Ja sam strastvena čitateljka i pisana reč je deo mog života. U pedagogiji se koristi reč ne samo kroz prenošenje znanja, nego i životnog iskustva. Muzički pedagog je i životni učitelj, a ne samo klavirski.

Za mene je muzika velika tajna, neobjašnjivo čudo, božji dar. Ona je u nama, planetama, našim emocijama. Muzika je jedna od najplemenitijih vibracija u ljudskom bistvovanju.

KOJI SU TVOJI RITUALI PRED KONCERT?

Prvo uspostavljam odnos sa salom i na dan kon­certa se prošetam među publikom kako bih us­postavila kontakt i sa njima i shvatam da smo mi svi jedno. Nakon toga meditiram, prolazim celo delo bez partiture, radim sa unutrašnjim sluhom i onda se koncentrišem na disanje, jer nam je ono najbitnije. Disanje je deo muzike. Muzika je zasnovana na dva principa – tišini i disanju. Kada osetim da sam povezana sa božanskim prin­cipom, koji dolazi odozgo i prolazi kroz mene, tada ja jesam i započinjem koncert.

RAZVILA SI POSEBAN SISTEM KOJI PRIPREMA MLADE MUZIČARE ZA ŽIVOT NA SCENI. U ČEMU SE ON OGLEDA?

To je jedan jako interesantan sistem koji pri­prema muzičare na adekvatan način za situ­aciju koja nije nimalo jednostavna, a to je biti i živeti na sceni. Ovaj sistem je ujedinjenje mojih vanmuzičkih i muzičkih iskustava i proizilazi iz moje konstantne autoopservacije od detinjst­va do sada. Sistem se stara o psiho-fizičkoj i duhovno-muzičkoj pripremi mladih muzičara za javne nastupe.

To je velika novost, jer je niko nije napravio u toj formi. Sistem uključuje vežbe fokalizacije, raz­vijanje unutrašnjeg sluha (dvadesetak vežbi), mogućnost da se spremaju dela bez intrumen­ta, već samo sa partiturom, vežbe za transfor­maciju ega i potvrđivanje identiteta, prihvatan­jem greške kao polazne tačke za naš napredak. Muzičar mora sebe da centrira kako bi umanjio stres na sceni.

Ovakav sistem je vrlo redak i moje srce bi žele­lo da se njegovo prvo predstavljanje dogodi u Srbiji, jer bih na taj način želela zahvaliti zemlji koja mi je puno dala i u kojoj sam napravila svoje prve muzičke korake. Shvatam da đacima ovaj sistem može biti od velike koristi, jer je to as­pektt na koji se obraća jako malo pažnje.

TEMA APRILSKOG IZDANJA RYL MAGAZINA NOSI NAZIV „OD A DO Ž/Š“. IZDVOJ POJEDINA SLOVA KOJA OBLIKUJU TVOJ IZVOR?

A – amore
D – duhovnost
M – muzika, molitva, meditazione
P – prijateljstvo
R – radost
S – svet, svest, sloboda, strast
U – ujedinjenje
V –vizija
Z – zahvalnost

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

VESNICI NOVE CIVILIZACIJE

ON „IMA TO NEŠTO“