LJUBAV

PIŠE: SOFIJA ANTONIJEVIĆ
FOTO: UNSPLASH.COM

Ljubav je stanje svesti i duha. Kada voliš lako i bude ti uzvraćeno. Nije ljubav ako je patnja. Patnja je ako boli. Boli ako je neuzvraćena ljubav.

Ljubav je kada srce igra. A ne igra ako je neprimećeno. Ako je zauzeto.

Ljubav je snaga misli i plamen tela. A nije sve to ako je telo otupelo i neprihvaćeno od druge strane.

Ljubav je kada se pokloni cvet. Da tada je to najlepša i najnevinija ljubav. A jeste ako cveća nema a ima čokolade.

[social_share show_share_icon="yes"]