in

KAKO SMUĆKATI LJUBAV I RASPRŠITI JE OKO SEBE?

PIŠE: JELENA VUJAČIĆ, MASTER PSIHOLOGIJE, NLP COACH, PORODIČNI SAVETNIK I PRAKTIČAR BAHOVIM CVETNIM ESENCIJAMA

“Ljubav – to je kosmička bit i kosmička energija veličanstvene snage. Ona je spontana. Ona ima svoje misli i osećaje. Ljubav – to je živo, samodostatno biće. Ljubav je živo biće.”

Zvoneći kedri Rusije – Obredi ljubavi

KAKO LJUBAV UTIČE NA NAŠE ŽIVOTE?
Najduža ikada sprovedena studija o sreći realizovana je na Univerzitetu Harvard i traje već 75 godina. U ok­viru nje, ispitivali su živote preko 750 muškaraca, kako su se odvijali tokom go­dina, kakvo je bilo njihovo zdravstveno stanje i, na kraju, koliko su bili srećni i zadovoljni svojim životom. Iako su kao mladi, svi među njima, kao i danas, navodili da u životu žele da posta­nu uspešni, slavni i bogati, kako bi bili srećni, rezultati višedecenijskih istraživan­ja su pokazali nešto sasvim drugo. Ključni i najvažniji faktor sreće, zdravlja, du­govečnosti i opšteg blagos­tanja jesu ODNOSI. Ne samo njihov broj, čak nije važno ni da li je neko u braku ili oz­biljnoj vezi, ili nije. Najvažni­jim faktorom se pokazao kvalitet međuljudskih odno­sa koje gradimo i negujemo u životu. Pojedinci, koji su tokom godina puno pažnje pridavali odnosima sa bližn­jima, porodicom, prijatelji­ma i okruženjem, na kraju su pokazivali mnogo bolje zdravlje, odsustvo bolesti, mentalnu očuvanost i za­dovoljstvo životom od onih koji su hrlili za poslovnim uspehom i sticanjem ma­terijalnih dobara. Sa druge strane, studija takođe po­kazuje kako je usamljenost vrlo toksična. Osobe, koje se osećaju usamljenije nego što bi to želele, ranije počnu da oboljevaju u srednjim godinama, mentalne funk­cije im značajnije opadaju, manje su zadovoljni živo­tom i, na kraju, kraće žive. Naravno, esencija i srž svih toplih, bliskih, ljubavnih, pri­jateljskih ili rodbinskih od­nosa jeste njeno veličanstvo Ljubav!

ŠTA JE LJUBAV I GDE SE ONA NALAZI?
Postoji niz psiholoških teori­ja o nastanku ljubavi, poče­vši od ljubavi kao prvobitnoj privrženosti usled potpune zavisnosti odojčeta od svoje majke ili hranitelja, gde se ljubavi pripisuje pre svega praktična, evolutivna i ins­trumentalna vrednost, do Ljubavi kao najuzvišenije, najčistije i bezuslovne emo­cije, koja je naša sama srž i suština i izvor sveg stvaran­ja, koja je više karakteristič­na za svetlost koju shva­tanja Novog Doba donose u naše koncepte poimanja nas samih, sveta i života.

Suština jeste da se Ljubav i radost javljaju kao naša prirodna stanja, sve dok ih neka druga, negativna ili traumatska iskustva, ne potisnu i ne oslabe naše kapacitete za čistu Ljubav. Isto tako, čisteći se od nas­laganih svesnih ili podsves­nih negativnih iskustava, otcepljenih delova svesnog, nagomilanih razočarenja, povreda i emotivnog bola, Ljubav, radost i bezrazložna sreća opet iskrsavaju kao stanja koja počinju da isijavaju iz naših oslobođenih i očišćenih psiholoških prostora i iz našeg bića. Dakle, Ljubav nije stanje koje treba inkorporirati u našu psiho­lošku strukturu, ona je tu, u našoj samoj srži, donekle potisnuta i zatomljena mnogim životnim is­kustvima, ali i spremna da zablis­ta sve jače sa svakim načinjenim korakom našeg unutarnjeg pro­čišćenja. Zato veliki duhovni uči­telji i jesu sušta Ljubav, najčistija i nepatvorena. Kada se biće očisti i osvesti do svoje same srži i suš­tine, u njemu ne preostaje ništa – do predivne i najuzvišenije Lju­bavi, i to je ta božanska klica, koju svi nosimo.

KAKO MOŽEMO VRATITI LJUBAV U SVOJ ŽIVOT? KAKO SE ONA GRADI I RAZVIJA?
S obzirom na to da je Ljubav na­jdublja suština svakog ljudskog bića i sveukupnog stvaranja, sve što treba da radimo da bismo je povratili u svoje biće i svoj život jeste da se čistimo od negativnih iskustava, negativnih misli i emo­cija. Tehnika za to je mnogo – EFT, holotropsko disanje, meditacija, NLP, opraštanje, ho’oponopono i mnoge druge. Neke malo dublje i intenzivnije, a neke malo lagan­ije i nežnije. A povrh svih nabro­janih tehnika, s Ljubavlju nam se nude i bahove cvetne esencije, dar od prirode i Kreacije, koje nam služe da uspostavimo narušenu ravnotežu i vratimo se u balans. Bahovi cvetovi nam pružaju naj­divniji dar prirode i kreacije i tu su da nam pomognu, da se, kadgod nam je to potrebno, uz njihovu nežnu podršku, vratimo u stanje mira, sreće i harmonije i poveže­mo sa svojom unutrašnjom mud­rošću.

Od biljaka koje nam direktno služe povratku emocije Ljubavi, na pr­vom mestu je njeno visočanstvo – biljka holly ili božikovina. Kao što joj i samo ime navodi, vraća nas divnim emocijama radosti i Ljubavi, čisti od mržnje, zavisti, osvetoljubivosti, povređenosti i sličnih toksičnih emocija. Za­tim, tu je i plemeniti cvet vrbe, koja nam pomaže da oprostimo i prevaziđemo osećaj povređenos­ti, uvređenosti i nanešene nepra­vde. Petrovac nam pomaže da otpustimo potisnute emocije i da se suočimo sa njima, kako bismo ih mogli i očistiti, cvet bukve nam širi vidike i kazuje da su mnogi putevi ispravni, a ne samo naš, čime nas štiti od kriticizma, usk­ogrudosti i pomaže da shvatimo širinu kreacije i beskonačnost manifestacije. Cvet belog bora će nam pomoći da zavolimo sebe tako što će nas zaštititi od prekomernog samoprekorev­anja, samokažnjavanja i oseća­ja krivice, kičica će nam pomoći da naučimo da kažemo ne i tako počnemo više da poštujemo sebe, i izbegnemo loša osećanja koja bi u suprotnom usledila. Cvet cikorije nam širi prostor ljubavi u bliskim porodičnim i partnerskim odnosima, čini da Ljubav pruža­mo bezuslovno, i da pri tome ne osećamo da su drugi dužni isto toliko da nam uzvrate i, na kraju, ariš, koji nam neguje osećaj lične vrednosti, kompetencije i samo­pouzdanja na najlepši i najprirod­niji način, jer kako voleti bilo šta i bilo koga, ako nismo Ljubav prvo razvili u sebi, zavoleli i prihvatili sebe u svojoj celovitosti.

Mark Tven je pre više od jednog veka, osvrćući se na svoj život, izjavio: „Nema vremena, tako kratak je život za prepirke, izvin­jenja, prezir, pozivanje na odgov­ornost. Imamo samo vremena za ljubav i to samo tren, tako reći, za to.“

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

ANDRIĆGRAD – PUTOVANJE KROZ VEKOVE

REFRESH YOUR ORMAN