in

KADENCA U VREMENU

PIŠE: SUZANA JELOVEČKI, MS AKUPUNKTURE, VLASNICA/TERAPEUTKINJA U HOLISTIČKOM CENTRU U ZAGREBU

Osjećaj praznine, nemogućnost da se potpu­no ostvarimo, paralizirajući strah, život bez smjernica, opsesija budućnošću, pretrpanost obavezama, česti bolovi u donjem dijelu leđa, nesposobnost uviđanja prioriteta, poteškoće s većim životnim promjenama (i dobrim i lo­šim), razočaranje kad ne ostvarimo svoje sno­ve, usamljenost u intimnim vezama, strah od smrti – lista je na kojoj ponekad većina od nas pronađe nešto svoje, što zbog životnih okol­nosti, međuljudskih odnosa i veza, ili pak po­sljedica nekih događaja.

Sve je dobro dok je crnilo kratkog vijeka i ne ostavlja traga u našim budućim životnim po­duhvatima. A što ako potraje?

Već po samom upisu na studij akupunkture, na prvim satovima kolegija Energetike istoč­njačke medicine, svom dušom, srcem i umom odabrala sam buduće terapeutsko usmjere­nje: Osam izvanrednih meridijana-kanala (Qi Jing Ba Mai). Među fantastičnom osmorkom, dva su postala moj apsolutni terapeutski favo­rit, vlastiti evolucijski kanali, te svakako i moja životna priča.

Vezni kanali ili meridijani (Wei Mai) energetski su kolektori našeg životnog iskustva u pro­storu (tijelu i umu) i vremenu (djelovanju). Svi važni događaji u životu kreiraju dinamiku tih kanala: rano djetinjstvo, pubertet, adolescen­cija, školovanje, fakultet, karijera, promjena karijere, brak, razvod, roditeljstvo, menopauza, andropauza, smrt dragih osoba, postignuća i razočaranja itd.

FOTO: PIXABAY.COM

Pitanje je bilo: ”A što ako potraje?” Ukoliko bu­demo predugo obuzeti tim događajima, život­nim prilikama ili neprilikama, kreirat će se dis­harmonija u veznim kanalima, i s vremenom će nastupiti fizičke ili emocionalnim tegobe.

Refleksija na prošlost i zabrinutost nad miste­rijom budućnosti čini nas neprisutnima, iako postojećim. Kao da smo otišli, a nismo se niti pomaknuli. No, kako uistinu ne znamo za dru­go, osim prostora u kojem jesmo (tijela i uma), i vremena u kojem djelujemo, vrijedi se potru­diti živjeti punim plućima.

Prije gotovo dvije tisuće godina, vezni su kana­li prvi put mapirani u najstarijoj kineskoj me­dicinskoj knjizi Nei Jing. Završne energetske točke su tada sugerirale da smo pokoljenjima i sudbinski predodređeni za izvjesni slijed do­gađaja u životu. Li Shi Zhen, eruditski liječnik i znanstvenik iz razdoblja Ming dinastije, u 16. stoljeću sugerirao je drugačiji završetak priče.

Kako živimo nije samo stvar sudbine, nego i mogućnost izbora. Jednom od veznih kanala dodao je točku VF 13 (Ben Shen). Ben Shen u slobodnom prijevodu znači Korijen/Ishodi­šte duha i sugerira da budemo ono što jesmo sada i ovdje, bez obzira na prošlost i bez stra­ha od budućnosti.

Nakon Li Shi Zhenove intervencije, vezni ka­nali terapeutski omogućuju kadencu u vre­menu. Kreiraju malu oazu između prošlosti i budućnosti, u kojoj klijent može imati uvid u budućnost, bez bremena prošlosti. To je ona iscjeljujuća stanka između udaha i izdaha, tišina između dva tona, energetski prostor akupunkturne točke, koji nam omogućuje da se promijenimo i budemo drugačija osoba od sad, pa nadalje.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

Nil Donald Volš stiže u Beograd

ZAMISLI SITUACIJU