in

IN ALL CHAOS THERE IS A COSMOS

PIŠE: ANIMA MUNDI
FOTO: STEFAN SOKOLOVSKI

Uvek sam se pitala kako ljudi stvaraju – da li iz haosa ili iz reda? Neko ima haos u glavi, ali red na stolu i kreira iz glave. Drugi imaju haos na stolu, ali red u glavi. Kom se carstvu prikloniti? Onom kojem ste naučeni ili onom koji je u vama?

Moja priča je priča svojstvena meni, ali na­stajala je godinama i formirala me je kroz iskustvo. Kako mi prija? Možda je ovo luksuz 21. veka, a možda formiranje nove žene ili preslaganje novog stila života koji nas čeka u 22. veku. To još ne znamo. Bitno je da pratim dešavanja, prilagođavanja i lako se sinhro­nizujem sa nadolazećim. Pitate se kako? Pa naučile su me promene i život. Ako u deliću promenite svoj karakter, promenili ste i sudbi­nu, negde pročitah slučajno.

Ja istinski verujem da sve što mi se dešava u životu je zbog mog višeg dobra i duhovnog razvoja. Umem da slušam, opažam, zaključu­jem. Ima tako naleta u životu koji ti donesu haos i ti si u njegovoj orbiti i ne pušta te. Vrti te, lomi, baca te, nokautira, a ti samo dišeš i gledaš, osećaš. Ne dešava se drugima nego tebi. Moj zaključak je da samo pustiš da taj tornado prođe. Ne opiri se vetru jer je jači, ne opiri se talasu jer te svakako poklapa, ne opi­ri se, samo pusti da što bezbolnije prođe ili da te zaobiđe. Jer taj haos koji nosi sve pred sobom je da ojača tvoju esenciju kosmosa. Tebe – ti si kosmos, ti si svet.

Da li sam ikada mislila da ću biti nomad i radi­ti sa bilo koje tačke na planeti i praviti rezulta­te na daljinu? Ne, nije bilo ni u najlepšim sno­vima i knjigama Žil Verna. Ali haos izrodi sve to i baci te na put koji se zove „Ili jesi ili nisi“ pa ti vidi šta si. I ja znam da jesam. Jesam zato što je to moja kosmička staza kojom ho­dim zbog 22. veka i svih nadolazećih vekova. Kada shvatiš da si istinska Vodolija, tada uvi­đaš da možeš sve i vera se stvara.

Da li ćemo svi prebaciti matriks do željenog nivoa, pitanje je koje nam se nameće. Kažu mnogi igrica – da, ali samo za duhovno naj­jače i spremne. Tu više nema prevare i pre­ko veze. Tu ima samo rada i stvaranja novog kosmosa. Ko smo? Ono što od sebe napravi­mo.

Haos nam ne da se uspavamo, zamislimo, predahnemo. Dok on traje, traje i nemir u nama, ali i aktivacija svih potencijala za pre­vazilaženje najgoreg i traženja novih rešenja.

Naslov ovog majskog broja upravo dolazi iz Jungovog razmišljanja da u haosu postoji kosmos. „U svom haosu postoji kosmos, u svakom neredu tajni poredak. Svako ljudsko biće, bez obzira na njegov svesni razvoj, još uvek je arhaičan čovek na dubljim nivoima svoje psihe. Baš kao što nas ljudsko telo po­vezuje sa sisavcima i prikazuje brojne relikvi­je ranijih evolucijskih faza koje sežu čak do praistorisjkog doba, tako je i ljudska psiha proizvod evolucije koja, kada se prati do svog porekla, pokazuje bezbroj arhaičnih osobina.

Živimo u onome što su Grci nazivali pravim vremenom za «metamorfozu bogova», tj. te­meljnih principa i simbola. Ova posebnost našeg vremena, koja svakako nije po našem svesnom izboru, izraz je nesvesnog čoveka u nama koji se mijenja. Nadolazeće generacije morat će uzeti u obzir ovu značajnu transfor­maciju ako se čovječanstvo ne želi uništiti snagom vlastite tehnologije i nauke.“ Karl Gu­stav Jung

I da još jednom ponovimo i da se ne plašimo – „In all chaos there is a cosmos.“

ŠTA MISLITE?

MAJ 2022: IZAŠAO JE NOVI BROJ E-MAGAZINA RYL

MONOGRAFIJA NEDE ARNERIĆ