in

HOLISTIČKA PODRŠKA ZDRAVLJU

Biljana

Piše: Biljana Bedričić, psiholog master

Danas je više nego ikada dostupan ogroman broj tehnika za samopomoć, seminara koji bude uspavane talente u nama, baš kao i raznih savetnika u oblasti ličnog razvoja, a sve u cilju usavršavanja životnih veština, jačanja samopouzdanja i vežbanja snage volje kako bi se prevazišli raznovrsni životni izazovi. Bez obzira na to, čini se da je sredina u kojoj živimo i dalje pomalo zatvorena za ideju odlaska kod psihologa ili za naučno potvrđenu činjenicu da je promenom sopstvenih misaonih obrazaca prilično brzo, jednostavno i lako, moguće promeniti čitavu fiziologiju sopstvenog tela, a samim tim i ostvariti na svim mestima traženu sreću u životu. Pogledajmo zajedno šta je to što pravi razliku između osoba koje su spremne da zapravo traže podršku i da je dopuste u svom životu i onih koji smatraju da mogu sve sami.

U najvećoj meri, to su ličnosni faktori, odnosno ona uverenja koja nosimo o sebi, o drugima i o svetu. More je ljudi koji gutaju svoje emocije, ne priznaju sebi da im je podrška neophodna, iz jednostavnog razloga. U osnovi je priča koju sebi ponavljaju svakodnevno, a koja stoji u korenu ideje da im neko pomaže. To konkretno znači: „Ako tražim podršku koja mi je potrebna, ja sam slabić, nešto mi fali, imam ozbiljan problem, neuspešan sam i neadekvatan…“.

Sa druge strane, ima onih koji se javljaju, traže pomoć, ali dolaze sa drugim setom očekivanja i uverenja, koja im jednako tako ne koriste. To su osobe koje su obišle sve do sada poznate seminare i konsultovale sve moguće stručnjake kako bi prevazišli depresivna ili anksiozna stanja. Često znaju teorijski mnogo o problemu, odnosno temi koja je u fokusu njihove pažnje i predstavljaju sebe kao „teži slučaj“.

Bez obzira na postojeću situaciju, svakako da ima osvešćenih osoba koje spremno traže podršku, prepoznaju da ima prostora za unapređenje kvaliteta njihovog života, sarađuju tokom tretmana, iskreni su prema sebi,  otvoreno pričaju o svojim izazovima i vrlo lako i brzo napreduju.

Važno je ovde i sada prepoznati – svima je potrebna podrška, bez obzira u kojim su se od navedenih primera prepoznali. Razlog tome je ciklus života, koji svima i svakodnevno donosi izazove, vrlo često i stresne događaje, povremeno i životne krize, a najčešće monotoniju proisteklu iz ustaljene svakodnevice koju kreira strah od promene. Vidimo jasno da svuda ima prostora kako bi se život učinio lakšim i lepšim.

Bez obzira na dostupnost tehnika, neki ljudi se i dalje opiru promeni. Često se može čuti kako prijatelji među sobom, u većoj meri žene, pričaju o svojim aktivnostima, najviše problemima, onome šta ih frustira i šta ne mogu da promene. Ova tehnika koju zovemo ventiliranje osećanja, mnogima rešava površinski bes i nezadovoljstvo, a doprinosi i fenomenu normalizacije, što čini da okupljanjem ljudi koji imaju slična (često problematična) iskustva, njihov život ne izgleda više toliko nepodnošljivo, racionalizuju svoje trenutno stanje (koje uglavnom postoji već godinama ili decenijama) kao prolazno i tu se zaustave. Jedni drugima daju savete i vrte se u začaranom krugu. Ovde postaje jasno da su osobe u navedenim primerima usmerene na kratkoročna i brza rešenja, koja prividno olakšavaju funkcionisanje.

Emotivna i psihološka podrška od strane stručnog lica prevazilazi ideju da je neophodno instant rešenje i trenutna amortizacija emocionalnog vulkana, i doprinosi osvešćivanju prethodno nesvesnog životnog skripta, kako bi se u sadašnjem trenutku odabrali novi obrasci reagovanja, nova životna pravila i korisne navike, koje u potpunosti transformišu život osobe, umesto da reše na površini ispoljen delić problema.

Ideja koja stoji u osnovi pristupa koji je meni blizak jeste holistički tretman, individualno dizajniran za osobu koja se ohrabrila, potražila podršku i koja je sada spremna da je primi. Konkretno, to uključuje detekciju energetskog stanja osobe, koja ukazuje na raspodelu energije u energetskim centrima, kao i postojanje energetskih blokada koje u značajnoj meri mogu otežati bilo koji aspekt životnog funkcionisanja. Uvidom u energetsko polje čoveka, stiče se jasna slika o uticaju odabranih životnih navika i usvojenih mentalnih šema na sveopšte zdravlje. Svaki energetski centar doprinosi konkretnom psihološkom i fizičkim stanju, te tako nije uvek neophodno iskopavati sećanja iz detinjstva da bi se osoba razrešila strahova ili iskusila životnu radost, umesto depresivnog raspoloženja. Ponekad je dovoljno, energetskim tretmanom, osloboditi osobu od, strahom zasnovanih energetskih niti, kojima je povezana za određene osobe, situacije ili štetne navike poput prejedanja hranom, konzumiranja adiktivnih supstanci bilo koje vrste, od šećera, preko kofeina i cigareta, do alkohola, psihoaktivnih supstanci, ili veza i odnosa sa drugima u kojima dominira patnja, drama, ili u težem slučaju, određeni oblik zlostavljanja.

Kao dopuna psihološkom savetovanju, u mom iskustvu su i tehnike iz terapije sa anđelima. Iako je ova tema mnogima nova, odavno je postalo jasno da postoje uzvišena duhovna bića, koja nam pomažu na putu našeg ličnog rasta i razvoja. Učenja anđela pokazuju da ljudi imaju teškoća u traženju pomoći od drugih, a pogotovo od anđeoskih bića ili stvoritelja svega što jeste, najčešće iz razloga što ne veruju da oni postoje ili zato što misle da ne zaslužuju pomoć. Međutim, u svetu anđela i arhanđela, moćne poruke koje dobijamo svakodnevno, jesu da oni postoje i da nam pomažu, kao i da svaki od njih ima određenu oblast za koju je posebno korisno da ih pozovemo. Izuzetno su uspešni tretmani kada je osoba dovoljno otvorena i kada nauči kako da samostalno komunicira sa svojim vodičima i anđelima čuvarima.

Holistički metod omogućava i onima koji nisu dovoljno introspektivni da otkriju nešto novo o sebi i da se obuče kako da održavaju sebe na energetski visokom nivou postojanja, čak i kada im terapeut nije pri ruci. Moćni efekti ovakvog rada omogućuju da se brže, lakše i jednostavnije ostvare dubinske promene na nivou duše, koje potom rezultiraju promenama u životu osoba koje su se odvažile da zatraže podršku.

I na kraju, zašto je važno raditi sa stručnim licem u kontekstu podrške u životu? Naglašavam činjenicu da je svima neophodan neko ko je dovoljno objektivan da sagleda vašu situaciju iz neutralnog ugla, a ko istovremeno poseduje tehnike koje vam pomažu da pogledate na ona mesta unutar sebe i sa onih pozicija sopstvene svesti sa kojih do sada niste sagledavali sebe, kako biste najpre ostvarili uvid u ograničavajuće šablone razmišljanja, osećanja i ponašanja, a zatim i stekli potrebna znanja kako da sebe održavate u novoosvešćenom izdanju, visoke vibracije i lične transformacije.

Ne zavaravajte se racionalizacijama da će se sve rešiti samo od sebe, ili da vaši prijatelji znaju kako da vam pomognu, a ponajmanje idejom da u području sopstvenog mentalnog zdravlja budete sami svoj majstor. Ukažite poverenje osobi koja je stručna, koja je autoritet u obasti kojom se bavi, i za koju intuitivno osećate da može da vam pomogne, a potom uživajte u plodovima sopstvenog ulaganja.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

VEŠTINA PREGOVARANJA

OTISAK DUŠE