in

FINANSIJSKO PRAVILO 50:30:20

PIŠE: MIA MEDAKOVIĆ
FOTOGRAFIJA: IZ PRIVATNE ARHIVE

U društvu su uvriježeni stereotipi kako žene loše upravljaju novcem i sklone su impulzivnoj kupnji. Financijski su ovisne o muškarcima te ne mogu novčano doprinijeti kućanstvu. Nisu vješte u investiranju i ne razumiju se u kriptovalute. S ovim se jednako suočava žena u poslovnom svijetu, ali i ona koja brine o kućanstvu.

Upravo takav diskurs i stavljanje žena u okvire potiče rodnu diskriminaciju i nameće mišljenje koje postaje normalno u društvu. Zbog njih se mnoge žene osjećaju manje financijski samouvjerenima što rezultira pasivnošću u financijskom doprinosu te manjom financijskom pismenošću.

I ne, nisu ovo samo puke pretpostavke. Istraživan­je provedeno 2021. godine pokazuju da ovakvi stereotipi povećavaju financijsku anksioznost žena, što u konačnici rezultira povećanim rodnim jazom po pitanju financijske pismenosti.

Druga studija, pak, navodi da su tvrdnje s počet­ka članka neistine. Žene imaju jasniju sliku svo­jih financija u odnosu na muškarce te će upravo zbog toga manje impulzivno trošiti. Osim toga, žene više pažnje pridaju svojoj mirovinskoj šted­nji i razmišljaju dugoročnije.

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj provela je 2019. godine istraživanje koja bilježi porast financijske pismenosti u Hrvatskoj, no, mladi od 18 do 29 godina i dalje pokazuju najveći nedostatak financijskih znanja i vještina.

Upravo je zbog ovih rezultata potrebno kon­tinuirano raditi na financijskoj pismenosti građa­na svih dobnih skupina, a posebice žena.

Na što žene troše?

O financijama žena, ali bračnih parova razgov­arali sa stručnjakinjom Dinom Lijić, pravnicom za obiteljske financije i osnivačicom web stranice brak.hr. Odmah na početku razgovora na­dovezala se na stereotipe o takozvanom žens­kom trošenju novca. Na što žene najviše troše, ističe, uvelike ovisi o dobi, statusu i situaciji u kojoj se nalaze te osobnim preferencijama, no najviše joj se javljaju s problemima povezanima uz iznenadne troškove.

– Poduzetnice kojima sam okružena uz osnovne troškove stanarine, režija i goriva najviše troše na hranu, edukacije i zdravlje. One koje imaju djecu najviše ulažu upravo u njihovu dobrobit. Većinom su te žene od malena izrazito odgovo­rne s novcem i nikada nisu bile u minusu, a uvi­jek imaju i rješenje kada dođu crni dani – objašn­java pravnica za obiteljske financije.

Dina smatra da je najbolji savjet koji može dati svakoj ženi je da se ne dovede u situaciju gdje ovisi o nečijem novcu.

– I mladim i starijim ženama savjetovala bih da nauče upravljati novcem kako on ne bi upravljao njima. Potaknula bih da investiraju vrijeme u edu­kaciju o osnovama osobnih financija, definiraju svoje financijske ciljeve, razviju dodatan izvor prihoda ukoliko je to moguće, poput hobija koji mogu monetizirati ili dodatnog rada, izgrade fond za crne dane te da dugoročno razmišljaju o planovima i štednji za mirovinu kako bi mogle bezbrižno uživati u svojoj starosti – objašnjava osnivačica portala brak.hr.

Ženama koje su dugo zaposlene dodatan savjet bio bi, govori Dina, da periodički pregledavaju svoje financijske ciljeve i prilagode ih trenutnim potrebama i životnim okolnostima. Redovitim praćenjem novca stječemo svijest o tome gdje novac odlazi i tako možemo na vrijeme zaustaviti nepotrebne troškove.

Osim toga, Dina smatra da je za svaku ženu važno da razvije vještine pregovaranja, posebice kada je riječ o plaći ili nekim drugim financijskim uvjetima.

NAJČEŠĆE FINANCIJSKE GREŠKE I SAVJETI STRUČNJAKINJE KAKO IH IZBJEĆI:

  1. Nepravilno planiranje proračuna – Redovito pratite svoje troškove i planirajte proračun kako biste izbjegli prekomjerno trošenje i dugove.
  2. Minusi, prekoračenja – Izbjegavajte trošiti novac koji još niste zaradili.
  3. Nedostatak fonda za crne dane – Pobrinite se da imate dovoljno sredstava kada se dogode neočekivane situacije.
  4. Neulaganje u edukaciju o financijama – Naučite osnove osobnih financija i investiranja kako biste donijeli informirane i osviještene financijske odluke. Počnite što prije i otkrijte prednosti složene kamate.
  5. Ignoriranje budućnosti i mirovinskih pla­nova – Aktivno sudjelujte u mirovinskim planovima i planirajte rano štedjeti za mirovinu. Razmislite o ulaganju u dobrovoljne mirovinske stupove (3. stup) gdje dobijete državni poti­caj ili u europsku mirovinu.
  6. Nedostatak raznovrsnosti u investicijama – Diversificirajte svoj portfelj kako biste smanjile rizik od gubitaka i kreirajte svoju investicijsku strate­giju.
  7. Nedostatak praćenja i prilagodbe – Redovito pregledavajte svoje financije i prilagođavajte svoje pristupe kako bi odražavali promjene u vašem životu i okolnostima. Pregled mjesečnih transakcija, vođenje jednostavne excel tablice ili drugi alati mogu olakšati i dati dobar uvid u stvarno stanje stvari.

Opća ekonomska situacija u zemlji, uključujući stope nezaposlenosti i prosječne plaće, tvrdi Dina, značajno utječe na sposobnost ljudi da štede. Osobe koje se suočavaju s financijskim poteškoćama ili imaju niske i nestabilne prihode često će teže imati višak prihoda koji omogućava štednju.

– Zlatno pravilo štednje je da prvo platiš sebi, odnosno u idealnim uvjetima treba primijeniti pravilo 50:30:20 i ovih 20 posto od primanja odmah staviti sa strane za štednju ili investiranje. Nedostatak svijesti o tome gdje novac odlazi može otežati planiranje i odvajanje sredstava za štednju. Impulzivno trošenje, odnosno kupovan­je stvari koje nisu nužne ili nisu planirane, može ozbiljno utjecati na sposobnost št­ednje. Primjerice, trend akcija i sniženja u vrijeme „Black Friday-a“ stvara enormne gužve u prometu i dovodi do rekordne potrošnje, od koje je sigurno jedan dio pred­stavljao impulzivno trošenje – referirala se stručnjakinja za financije.

Što se tiče štednje, neki podaci sugeriraju da žene često imaju veću sklonost dugoročnom planiranju i postavljanju ciljeva. S druge strane, nastavlja stručnjakinja, muškarci ponekad pokazuju sklonost prema većem preuzimanju rizika, što može utjecati na način na koji pristupaju investiranju.

– Kada je riječ o investiranju, globalno gledano, muškarci su često imali veći postotak sudjelovanja na financijskim tržištima. Međutim i to se mijenja jer se sve više žena obrazuje o financijskim pitanjima i preuzima aktivnu ulogu u upravljanju vlastitim financijama – optimistična je Dina.

ŠTA MISLITE?

102 Poena
Upvote Downvote

IT MAY NOT BE EASY, BUT IT IS VERY SIMPLE

BRIŽNOST