BERLITZ KIDS CAMP – ZA DECU SVETA

PIŠE: ANIMA MUNDI
INTERVJU: MICHELA BERNACCA

FOTOGRAFIJE: IZ PRIVATNE ARHIVE

MICHELA BERNACCA, DIREKTORKA ŠKOLE STRANIH JEZIKA BERLITZ U BEOGRADU. BER­LITZ JE SVETSKO IME ZA LJUDE SVETA KOJI UČE STRANE JEZIKE. VEĆ OSAM GODINA ŠKOLA ORGANIZUJE LETNJE DEČJE KAMPO­VE, U KOJIMA POLAZNICI TOKOM LETNJEG RASPUSTA UČE ENGLESKI JEZIK KROZ IGRU. UČENJE STRANIH JEZIKA NIKADA NIJE BILO ZABAVNIJE – SMATRA OVA MLADA ŽENA, KOJA I SAMA GOVORI ŠEST JEZIKA. O LET­NJEM KAMPU, STRANIM JEZICIMA RAZGO­VARAMO U PRIJATNOJ ATMOSFERI BERLITZ ŠKOLE NA NOVOM BEOGRADU. CENTRI ŠKO­LE BERLITZ SE NALAZE I NA DEDINJU, SLA­VIJI, A JEDAN JE NEDAVNO OTVOREN U NO­VOM SADU.

U KIDS CAMPU BERLITZ DECA ĆE OBOGATITI GOVOR NA ENGLESKOM JEZIKU, UNAPREDI­ĆE KONVERZACIJU, SAVLADAĆE STRANI JE­ZIK NA KREATIVAN NAČIN KROZ RAZLIČITE AKTIVNOSTI, UZ NEZABORAVNO DRUŽENJE.

OD 17.06.-19.07.2019. GODINE IZABERITE NE­DELJE KOJE ODGAVARAJU VAŠEM MALIŠA­NU, NA ATRAKTIVNOJ LOKACIJI NA DEDINJU U BRITISH SCHOOL, UŽIČKA 7A, MESTO U KO­JEM SE ENGLESKI JEZIK UČI KROZ IGRAU SA LAKOĆOM I LEPOTOM. PRIJAVE SU U TOKU NA BROJ TELEFONA: 0631681470.

ŠTA KIDS CAMP BERLITZ IZDVAJA OD DRUGIH SLIČNIH KAMPOVA KOJI SE ORGANIZUJU PREKO LETA?

Berlitz Kids Camp u Beogradu uspešno postoji već osam godina, a iza sebe ima dugu interna­cionalnu tradiciju i iskustvo Berlitz kids kampova iz čitavog sveta. Ono što nas izdvaja je kvalitet i tradicija, kao i veliki broj zadovoljne dece, koja se iz godine u godinu vraćaju u kamp.

CILJ LETNJEG KIDS BERLITZ KAMPA?

Cilj Berlitz Kids kampa je da deca na kreativan i interaktivan način unaprede znanje engleskog je­zika van konteksta učionice. Kroz različite eduka­tivne akitvnosti kao što su sportske, umetničke, muzičke i naučne radionice, deca počinju da ko­riste jezik kako bi naučila druge zanimljive stvari o sebi i svetu oko sebe. Na ovaj način, jezik se spontano i lako usvaja, a deca kvalitetno provo­de vreme u učenju i druženju.

OD KOJEG UZRASTA SE PRIMAJU DECA U KIDS CAMP BERLITZ?

Decu mogu krenuti u kamp već sa pet godina.

KOJE AKTIVNOSTI SU PREDVIĐENE U KAMPU?

Kao što smo već pomenuli, deca imaju niz zabav­nih i edukativnih aktivnosti na engleskom jeziku. Pored časova plivanja, fitnesa, plesa i kamp iga­ra, gde su deca fizički aktivna, imamo umetničke, muzičke, dramske i naučne radionice, gde deca na engleskom jeziku stiču nova znanja i veštine.

VAŠI UČITELJI, PREDAVAČI PROŠLI SU POSEBNU OBUKU.

Berlitz je u svakom segmentu fokusiran na kvali­tet, a posebno u odabiru i obuci svojih predavača. Svi Berlitz predavači su sertifikovani, što podra­zumeva kako online obuku, tako i sve neophod­ne face2face Berlitz treninge. Osoblje kampa je dodatno obučeno za rad u kampu i svi predavači i saradnici imaju položen i kurs prve pomoći.

KADA PROGOVORIMO STRANI JEZIK OD MOMENTA POČETKA UČENJA U ŠKOLI STRANIH JEZIKA BERLITZ?

Odmah. Već od prvog časa polaznici počinju da govore strani jezik. Naravno, to su na početku jednostavne rečenice, ali koje nam itekako služe da prenesemo i razumemo poruku.

VAŽNOST ZNANJA STRANIH JEZIKA U 21. VEKU.

Zahvaljujući ogromnom razvoju tehnolo­gije, medija, komunikacije i prenosa infor­macije, naš svet se svakim danom i sve većem brzinom smanjuje i povezuje. Rad, studiranje, pa i život na globalnom nivou, postaje uobičajena praksa mladih ljudi. Mislim da možemo sa sigurnošću reći da život bez stranih jezika u 21. veku nije moguć.

[social_share show_share_icon="yes"]