in

“ŽIG VRELIH USANA”

PIŠE/FOTOGRAFIJE: ANIMA MUNDI

Milan Nikolić Izano, pisac i dizajner. Obojio je svoj svet kroz pisanu reč i dizajn. Za četiri godine, napisao je knjige “Lanac ljubavi”, “U dahu izdaha”,”Vinčansku kabalu u lancu ljubavi”, “Dnevnik duše”, a uradio je i interaktivnu dvoazbučnu DVD knjigu ‘’Lanac ljubavi’’ sa pesmama i muzikom kompozitora Aleksandra Sanje Ilića, u iz­vođenju grupe ‘’Balkanika’’. U petak, 16.12.2016. godine, održaće se promocija njegovog novog romana „Žig vrelih usana“, u Dorćol Platzu, u 20 časova, u Beogradu. U knjizi je obrađen način kako da se spoje dva različita univerzuma žene i muškarca. Izano nas kao pisac vodi kroz duhovno-erotsku priču do suštine odnosa i ljubavi između čoveka i žene, božanskih iskri.

“ŽIG VRELIH USANA“ JE DUHOVNO-EROTSKA PRIČA O LJUBAVI I STRPLJENJU. KAKO JE NASTALA IDEJA DA SE DOSEGNE POUKA O DUHU I EROTICI?

Trudim se da u svojim delima čitaocima prene­sem poruku da za razumevanjem svoga pos­tojanja tragaju u sebi, a iz toga izvire i filozofija mog rada. Kao i u prethodnim knjigama, tako i u ovoj, prvo sam započeo traganje u sebi, na pitanje da li imam pravo i da li imam moral­ne snage i duhovnog znanja da u svoje delo unesem erotiku i sve ono što nju čini onak­vom kakva je nama danas prezentovana, ali da u nju uključim i razumevanje razlike između seksa i vođenja ljubavi. Podstaknut molba­ma i željama svojih prijatelja i čitalaca, da bi knjiga čija sadržina nosi spoj duhovnog rasta uz pomoć najjače energije u čoveku imala ne samo književnu, već i edukativnu ulogu, prih­vatio sam izazov i napisao sam priču ispovesti glavnog junaka, kako u spoju sa univerzalnom Božanskom energijom ljubavi i seksualnom energijom doživljava svoj duhovni uspon, koji ga dovodi do toga da spozna šta je to prava ljubav i kako da je trajno zadrži pored sebe i u sebi. Bog strpljenjem čoveka vezuje za ljubav, a i meni je istom vrlinom data moć da spozna­je do kojih sam došao prenesem na papir. Isti­na je da je dalji put, i sa više zaustavnih stani­ca, od ljudskih očiju do srži bića koje u njemu obitava, nego od očiju do centra Vaseljene. Taj put je popločan vrlinama koje sačinjavaju lju­bav, a strpljenje je jedno od njih.

O ČEMU JE, ZAPRAVO, REČ? SPOJIO SI KNJIGU, MIRIS I KREMU. ŠTA DOBIJAMO KAO KRAJNJI PROIZVOD?

Poznato je da sećanje na miris radi. I moje je radilo na isti način dok sam se bavio izradom ove knjige, a verujem da će i svima onima koji je budu pročitali doneti neku novu poruku iz dubine podsvesti o njihovim proživljenim do­gađajima ili na one koji će im tek doći. Da bi se posmatranjem u sadašnjem trenutku stekli novi uvidi, ili pak potpuno drugačije mišljenje o njima, u saradnji sa dr tehničkih nauka Slo­bodanom Petrovićem, napravili smo kremu za um i ljubav pod nazivom ‚,O‘‘, koja pomaže ko­risnicima da ubrzaju i produže korak ka dubini svog bića. Napravljena je od sto posto prirod­nih sastojaka, upotrebom zelene tehnologije i naučnim pristupom iz oblasti kvantne fizike, a čine je etarska ulja ruzmarina i bosiljka, esen­cijalne masne kiseline i boja dobijena iz divlje ruže i borovnice. Prvih pet stotina kupaca knji­ge dobiće besplatno pakovanje od pet grama, i oni će njenim korišćenjem biti naši pomagači da duh zdravog života vratimo u svakodnevni­cu preko ljubavnih osećanja koje će im kre­ma donositi, tako što će njih mislima, rečima i delom uznositi u realnost koja nas okružu­je. Namera mi je da viteštvo postane glavna karakteristika svih muškaraca, kako bi nam žene sačuvale haljine nežnosti i ostale ono što treba da budu – dame. Da bi se to ostvarilo, potrebno je da se prisetimo ko smo. Verujem da će sve one koje budu pročitali ovu knjigu i osetili miris kreme, sećanje vratiti u Raj.

DA LI PRAVE LJUBAVI OPSTAJU U 21. VEKU? KO DANAS I KOGA ČEKA 7 GODINA KAO U TVOJOJ PRIČI?

Ne samo da opstaju, već se u ovom vremenu one nego ikada pre češće događaju. Svi ljudi su plodovi nastali iz semena ljubavi, zato sa sigurnošću tvrdim da nikada više ljubavi na svetu nije bilo, jer nikada nije bilo ovoliko ljudi. Druga je stvar što je većina od nas ogrubela i što smo ovu lepu plavu planetu pretvorili u mesto na kome vlada zloba, zavist, ljubomora, nepravda… i sve te po dušu razorne osobine. Samoća je okružila u ljude i svako od nas se na svoj način bori sa njom, a osnova te borbe se svodi na to da se ona ne pretvori u usam­ljenost. Čovek je stvoren da bude u društvu, a ne sam, to može biti samo Bog. Zbog toga je samoća najjednostavniji način za otkrivanje božanstva u samim nama, i dobar put da se pronađe iskrena, prava ljubav. Kada je pron­ađemo u nama, lako ćemo je pronaći i u nekoj drugoj osobi, a ona nam može postati i život­ni partner. Mišljenja sam da nikoga ne treba čekati, već je potrebno da se tražimo. Radeći na sebi na svim poljima bivstva, čovek se uz­diže i tako postaje vidljiv za sve one koji se traže. Jedna među tim osobama je i ona nje­gova prava ljubav. Pa, čak iako joj mi prvi ne priđemo, prići će ona sama. To važi i za one koji se iz bilo kojeg razloga razilaze. Tamo gde Bog stavlja tačku, ne postavlja se znak pitanja, nego se prelazi na novo poglavlje. Učeći, šire se krugovi našeg znanja, a za krug niko ne zna gde počinje i gde se završava. Neko će u kru­gu opet naleteti na početak, a neko će shvati­ti da je to kraj. U svakom slučaju, traganje za ljubavlju, kao i sama ljubav nikada ne prestaje.

TVOJE VIĐENJE KAO PISCA O SLIČNOSTI I RAZLICI ŽENA I MUŠKARACA.

Umetnost je oblast u kome je dopuštena, pa čak i poželjna, mašta i fikcija kao forma umet­nosti, tako da svoja filozofska i ezoterijska znanja prenosim u pisanoj reči onako kako u ovom trenutku doživljavam svet i postojanje. Po nekim mojim shvatanjima, žena i m uška­rac su dva različita univerzuma, prvi je kružni, a drugi je pravolinijski, i da bi se oni razumeli, potrebna im je ludost dozvoljenog gubitka kon­trole svesnog stanja. Toliko je knjiga i članka napisano o različitostima između muškaraca i žena, ali je mnogo manje onih o našim sličnos­tima. A istina je da oba univerzuma imaju veliki broj sličnosti, uglavnom su one u psihofizičkoj funkciji i izgledu tela, ali isto tako postoje i ve­like razlike, koje se najviše primećuju u načinu na koji posmatramo naše uloge na kosmičkom nivou razvoja svesti celokupnog svemira. Ma koliko to čudno izgledalo, ali onoga trenutka kada čovek otkrije i prepozna svoj božanski nivo postojanja, njegova uloga postaje ogrom­na. Da bi se to dogodilo, potrebno je za poče­tak da prihvatimo teoriju kosmičke dualnosti da se u nama nalaze oba principa. Današnje žene su prihvatile veliki broj uloga muškarca u društvu i zato su upijanjem muškog principa u sebe postale jače. Dok je muškarcima veoma teško da u ovom grubom svetu borbe za op­stanak, prihvate nežnost kao svoju pozitivnu karakteristiku, a samim tim, pošto je ona i os­novna karakteristika žene, da spoznaju i svoj ženski princip koji je u njih utkan.

Harmonija između žene i muškarca, kao ljubavnog para, nastaje tek onda kada se nji­hovi ženski i muški principi pravilno ugrade jedan u drugi. Zato nije potrebno da se ra­zume, ne samo između žene i muškarca već između svih ljudi, zašto drugačije mislimo, već da zbližavanjem osetimo kako da poštujemo u drugome sve one razlike koje su nas učinile da se udaljujemo. Gubitak kontrole svesnog stanja se nalazi u dodiru vremena i večnosti, a na tom istom mestu obitava i ljubav. Sva ra­zumevanja se nalaze u poštovanju univerzalne kosmičke energije – ljubavi.

ŠTA JE ZA TEBE LJUBAV?

Ljubav je nevidljiva kružna granica, koja ne razdvaja, već spaja realnost i duhovnost, prih­vatanje i davanje, um i srce. Nevidljiva je, ali je čvrsta i zato se preko nje teško može preći. Gde ima života, ima i ljubavi. Ona je dokaz nadmoći svetlosti nad tamom. Kada je pron­ađemo, oči su nam širom otvorene, svetlost je pred nama. A kada joj se prepustimo, oči su nam zatvorene, a svetlost je u nama.

Ne znam da li postoji čovek koji ne želi da bude voljen ili da voli. Mislim da takvog nema, ali ima mnogo onih koji ne znaju da vole i onih koji ne umeju da se prepuste čarima ljubavi. Da bi se ona pronašla i osetila sva njena čarobna moć, poželjno je da se prepusti toku životu i Božjoj volji. Potrebno je tražiti da bi se dobilo, a um­etnost je znati kako da se poželi želja, jer je to jednako uspešno kao i umeti voleti nekog. Treba znati da nam želju i ljubav u životu neće ostvariti buka spoljašnjeg ega, već mirnoća i namera skrivenog unutrašnjeg duha. Ljubav je osetiti život svim čulima.

Milan Nikolić

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

LAKO JE MENI

LJUBAV JE GLAVNA ŽIVOTNA NAGRADA