STRAST – SLOBODA – SNAGA – SLIKARSTVO

PIŠE: MIA MEDAKOVIĆ-TOPALOVIĆ
INTERVJU: MARKO KUSMUK

FOTOGRAFIJE: IZ PRIVATNE ARHIVE MARKA KUSMUKA

MARKO KUSMUK, AKADEMSKI SLIKAR, RO­ĐEN U SARAJEVU, GDE JE ZAVRŠIO I FAKUL­TET LIKOVNE UMETNOSTI, U KLASI PROFE­SORA NUSRETA PAŠIĆA. MAGISTRIRAO JE U RIMU, DOKTORIRAO U BEOGRADU, U KO­JEM DANAS ŽIVI I RADI.

KUSMUK JE ZA SVOJE LIKOVNO STVA­RALAŠTVO DOBIO I NEKOLIKO NAGRADA: PRVU NAGRADU ZA CRTEŽ FONDACIJE VLADIMIR VELIČKOVIĆ, KAO I VELIKU NA­GRADU UDRUŽENJA LIKOVNIH UMETNIKA SRBIJE POVODOM 100 GODINA ULUS-A. PO­NOSNI JE DOBITNIK I PRVE NAGRADE ZA CRTEŽ ZLATNI LAV U VENECIJI NA IZLOŽBI „VENICE LAND“, KAO I MNOGIH DRUGIH. OD 2007. GODINE, SAMOSTALNO JE IZLAGAO U SRBIJI, ITALIJI, KINI, NEMAČKOJ I MNOGIM DRUGIM ZEMLJAMA, A TAKOĐE I NA VIŠE OD ŠEZDESET ŽIRIRANIH IZLOŽBI U ZEMLJI I INOSTRANSTVU.

SREDINOM MARTA IMAO JE SVOJU PRVU E-IZLOŽBU „SVEDOCI“, U GALERIJI BW EXPE­RIENCE (GALERIJA PROGRES). PRVI PUT SE STAVIO U ULOGU GOSTA NA SVOJOJ IZLOŽ­BI, JER JE ONA IMALA VIRTUELNO OTVARA­NJE I VOĐENJE.

PO PRVI PUT SI RADIO OVAKO NEŠTO, SHODNO SITU­ACIJI U KOJOJ SMO. NA KAKAV ODJEK JE NAIŠAO VIR­TUELNI PRIKAZ IZLOŽBE?

Svi mi smatramo da je najbolje izložbu pogle­dati uživo i „omirisati slike“, ali samo ću se dje­limično složiti sa tim. Kada sam prvi put čuo za virtuelnu izložbu, pomislio sam – ovo je samo način da vidim šta sam propustio. Vođen time, pripremao sam online otvaranje tako što sam se stavio se u ulogu posjetioca izložbe koji u ovom slučaju ima mogućnost da pregleda sve slike do detalja, a da pri tome posluša i govor istoričara umjetnosti Dušana Zlokolice. Za sve ovo smo se odlučili zbog novonastale situacije, kao i potrebe da budemo društveno odgovor­ni u ovom zaista teškom periodu, što se poka­zalo kao zaista odličan izbor. Ovo je postavka gdje sam se predstavio sa 18 novih radova, a od toga su 8 ulja na platnu i 10 crteža kojima sam uspio na pravi način pronaći onu nervatu­ru likovnog iskaza i približiti se crtačkom dje­lovanju. Crtež je uvijek bio ozbiljan pokretač, a svaka nova ideja, novi ciklus, vraća nas crtežu, što je i prirodno, jer od crteža sve kreće, on nas mijenja, a ujedno je i najspontaniji medij.

O ČEMU ZAPRAVO GOVORE SVEDOCI?

Svijest je danas eksploatisana u cilju nadilaže­nja prirode čovjeka, a čovjek koji izranja iz mo­jih slika očit je prikaz svjesnosti, prisutnosti i emocije koju prenosi na posmatrača. Pri tome konkretizacija lika nije posvećena karakteriza­ciji, već doprinosu likovnog ili vizuelnog dojma slike. Figure koje levitiraju, čekaju, svjedoče o zbunjenosti svoga dijaloga ili pogleda, ipak za­mišljeni odišu jednim spokojem. Na momente su to figure koje svojim obrisima samo asoci­raju na anatomiju čovjeka, ali nose i određene deformacije i izmjene koje na najbolji način do­prinose kreativnosti. Obično te deformisane fi­gure učvršćuje portret koji svojom anatomijom naglašenim sjenkama i kontrastima povezuje našu memoriju sa imaginacijom i ujedno učvr­šćuje cijelu kompoziciju.

KOLIKO JE MEMORIJA VAŽNA U TVOM SLIKARSTVU?

Memorija daje značenje i dubinu svim stva­rima, sve što se nalazi ispod površine je dio naše podsvijesti koja je u skladu sa prirodom čovjeka – varljiva i podložna uticajima. Nije po­trebno ulaziti u metafizičko ili okultno da bismo shvatili koliko su uticaji pod kojima se formira čovjek i njegova svijest brojni i snažni. Svje­stan ove činjenice, istražujem upravo ona polja koja su korijen rođenja i nastanka, a rezultiraju spoznajom. Pamćenje vizuelnih prizora i slika je stvar sa kojom se rodimo i koja se odrasta­njem mijenja. U početku našeg odrastanja ona je vezana za emocije i interesovanje, a vreme­nom postaje i reakcija svjesnog promatranja. Memorija je svakako važna sinteza mog slikar­stva koja se prenosi podsvjesno. Podsvjest je aktivator događaja koji se spontano integrišu na mojim djelima.

GALERIJA PROGRES JE FENOMENALNO MESTO ZA TVOJE SLIKE VELIKOG FORMATA. KAKAV JE BIO TVOJ UTISAK GLEDAJUĆI SOPSTVENU POSTAVKU? DA LI SI PONOSAN NA SEBE I SVOJ RAD?

Galerija je mjesto gdje prvi put u cjelosti sagle­damo rezultat rada. S obzirom na nemoguć­nost da cjelu postavku sagledamo u ateljeu, svaki galerijski prostor, a posebno prostor Ga­lerije BW Experience, otvara mogućnost za novi utisak. Utisak koji se stvara u ovom jedinstve­nom prostoru od 530 kvadrata daje mogućnost interakcije i sinhronizovano sagledavanje cijele postavke .

I OVE GODINE IMAO SI RADOVE ZA NORDART U RE­GENSBURGU, KOJA JE ODLOŽENA ZA SLEDEĆU GO­DINU ZBOG OZBILJNE EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE U SVETU. RECI NAM NEŠTO VIŠE O TOM UMETNIČKOM FESTIVALU.

NordArt je jedna od najvećih međunarodnih izložbi na kojoj sam imao priliku predstaviti našu zemlju i upoznati istaknuta imena iz svijeta sa­vremene umjetnosti. Prvi NordArt je organizovan 1999. i od tada se na ovoj prestižnoj manifesta­ciji svake godine predstavi oko 100 umjetnika iz različitih krajeva svijeta. Upravo ta energija, raznolikost i iskustvo utkano u djela učesnika, objedinjeni na jednom mjestu, doprinose kvali­tetu umjetničkog stvaralaštva svakog od nas. Zaista, velika čast i zadovoljstvo je biti izabran od strane stručnog žirija, predstaviti svoj rad i umjetničku scenu naše zemlje. Ove godine sam po treći put pozvan, ali zbog trenutne situacije sa kojom se cijeli svijet bori, manifestacija je odgo­đena za sledeću godinu.

KOLIKO JE UMETNIK SAM U SVOM STVARALAŠTVU I SA KOJIM RAZMIŠLJANJIMA SE BORIŠ DOK SLIKAŠ?

Slikanje je proces koji je kompleksan i zahtjeva apsolutnu posvećenost. Posvećenost je osnova svega, odabira teme, motiva, analize uma, psihe, odnosa elemenata i drame koju nose moji ra­dovi. Pored posvećenosti, stvaralaštvo zahtjeva slobodu. Sloboda je sine qua non kreativne ener­gije potrebne za samoizražavanje. Ona je nezavi­snost definisanja samog sebe iznutra i stvaralač­ka sila koja pokreće i prenosi na djelo misli i duh. Kao takva, ona je obuhvatnija od individualizma, upućuje nas na razne lične i društvene teme i vri­jednosti.

Suština filozofije, po Sokratu, jeste da spozna­mo sebe, da dođemo do središta sopstvenog bića i da sa sebe skinemo sve one slojeve koji su formirani sazrijevanjem, a to ne znači vraćanje u prošlost nego građenje budućnosti uz pomoć dosadašnjeg iskustva.

DA LI ĆEŠ I UBUDUĆE PRAKTIKOVATI ONLAJN OTVARANJE IZLOŽBI?

Sigurno. Dostupnost u svakom trenutku, brzina protoka informacija putem interneta, širenje kul­turnog sadržaja na online platformi predstavlja apsolutno jedan od aktuelnijih načina za plasira­nje i promociju umjetničkog djela.

TEMA APRILSKOG IZDANJA RYL MAGAZINA NOSI NA­ZIV „OD A DO Ž/Š“. SVE IMA SVOJ POČETAK I KRAJ. SVOJ PROCES RADA I STVARANJA. KOJE SLOVO TE NAJVI­ŠE INSPIRIŠE I ZAŠTO?

Slovo S. Kao na primjer – STRAST, SLOBODA, SNAGA, a između ostalog i SLIKARSTVO.