in

SNAGA JEDNOG SNA

PIŠE: ANIMA MUNDI
INTERVJU: PE
ĐA FILIPOVIĆ
FOTOGRAFIJE: IZ PRIVATNE ARHIVE PEĐE FILIPOVIĆA

PEĐA FILIPOVIĆ, ZNAČAJNO IME U SVETU MASAŽE NA OVIM NAŠIM PROSTORIMA ZA­PADNOG BALKANA. ČUVENI UČITELJ MA­SAŽE, KOJI JE OBUČIO OKO 30.000 UČENIKA I DALJE SE USAVRŠAVA – TRENUTNO JE NA DOKTORSKIM STUDIJAMA, PRODUBLJUJU­ĆI SVOJE ZNANJE. NJEGOV PUT USPEHA JE ISKREN, STRASTVEN, ENERGIČAN. SVOJIM RUKAMA, KROZ MASAŽU, MENJA ENERGIJU PACIJENTA U PRAVCU OZDRAVLJENJA. KRE­ATOR MNOGOBROJNIH WELLNESS PROGRA­MA, ŽIVI SVOJ SAN OTVORENIH OČIJU. IZA NJEGA SU TRI DECENIJE RADA I POSVEĆE­NOSTI POSLU, KOJI JE PRETVORIO U SVOJU MISIJU.

IZA TEBE JE 30 GODINA RADA, VELIKI BROJ KLIJENATA, UČENIKA, PREĐENIH KILOMETARA, GRADOVA, DRŽA­VA… KAKO IZGLEDA ŽIVETI I RADITI SVOJ SAN?

Let do visina u punom rasponu krila, pretakanje sna u javu kao glavni postament postavlja slo­bodu – to je veza sa ljubavlju, mudrošću i sna­gom. Ujedno sloboda neraskidivom spajalicom zakači odgovornost prema sebi, ljudima koji ti daruju poverenje, porodici, prijateljima, prirodi, životinjama, gradovima u kojima boraviš… i isk­ljučuje nesređen život, rasutu misao, površno delanje, lošu komunikaciju. U lepoti kreativno­sti, sa svake ćelije oljušti sujetu i strah, kako bi java bila kristalnija. Živeti svoj san isključuje tak­mičenje i upoređivanje sa bilo kim, sem pomer­anja ličnih granica u zajedničkom rastu sa ljudi­ma.

U toku 30 godina rada, život je na platno života kičicom nanosio sve boje. I baš kao što je kolo­rit potpun kada su na njemu sve nijanse, kada postoji igra svetlosti i senke, svetli i tamniji to­novi, tako su se i na mom platnu razigrale sve postojeće i nepostojeće boje. Živeti san ne znači pričati bajku, već živeti život! Pored svih lepota, razmenjivanja sa ljudima, koji su mi ukazivali poverenje, kontinuiranog rada i učenja, bilo je i raznolikih vetrova. Tek da bi ometali let, povredi­li krilo ili novim vremenskim uslovima promenili kursor leta. Ali, upravo te vibracije bile su inicija­cija za stvaranje i kreiranje još složenijih lepota. Svakako i lekcije, iskustva doživljena na svojoj koži, kako se nikada ne ponašati prema drugima.

Živeti svoj san je radost onih koji žive svoj san, ve­tar u krila, razumevanje i podrška od njih. I od onih koji te prepoznaju kao svetionik na putu do oživ­ljenja svog sna. Ali, od onih koji su rezonovali da je moj san i njihov, pa pokušali da ga kopiraju, reg­rutovani su nezadovoljni, jer nisu osvestili svoj po­tencijal i napravili svoju priču. A toliko se bogats­tava, autentičnosti, krije u svakom od njih. Dono­sio je ovaj prelepi san u život i one koji su iz čistih interesa, po svaku cenu, želeli da budu učesnici u njemu. Od poniznog (po mom mišljenju, nepotreb­nog) tapšanja po ramenu, nezadovoljnih rezulta­tom, izneverenih očekivanja, osujećeni u lošoj nameri, u kojoj je kalkulator glavno sredstvo ko­munikacije, evolutivno su prešli u beskičmenjake, izgubili osnovne modele vaspitanja i svrstali se u grupu neljubitelja autentičnosti, čistote, ljubavi, ogrnuvši se „ekskluzivitetom“, koji su sebi dozvo­lili da svuda i na svakom mestu izgovore najgore što mogu. Sve je to deo življenja sna i svoje priče. Ali, između njih i onih koji u sebi nose svetlost i ljubav, u svakoj ćeliji mog bića vibrira dobrota, čistota, impuls kojima sam nagrađen od svojih 30.000 studenata, koji su za sve ove godine prošli kroz edukacije u zemlji i u regionu.

Živeti svoj san, znači i stalno sebe preispitivati, korigovati, usmeravavati, ne zbog drugih, već zato da bi san bio miran i spokojan.

ZA OVIH 30 GODINA RADA, KO TI JE BIO NAJMLAĐI, A KO NAJSTARIJI KLIJENT?

Vuk Đurđević iz Kuršumlije, beba stara tri nedel­je, bio je najmlađi klijent na stolu za masažu, ali i učesnik programa „Pozdrav životnoj energiji“ na Kopaoniku, u julu 2017. Svi smo bili oduševljeni što nam je sa svojim divnim roditeljima Danije­lom i Sašom ukazao poverenje i ulepšao družen­je. A gospođa Dana iz Beograda, u svojoj 93. go­dini života, u masaži je uživala uz Rahmanjina, obogatila je pričama sa svojih bogatih putovanja, vrlo interesantnom i „ekskluzivnom“ biografijom, koju iz etičkih razloga ne želim da spominjem.

PO ČEMU SE TVOJE RUKE RAZLIKUJU OD OSTALIH? DA LI JE MASAŽA VIŠE OD OBIČNE TEHNIKE?

Ne postoje više ili manje specijalne ruke. Ako nas išta razlikuje, onda je to kvalitet dodira i dela koja ruke stvaraju. Povezana sa našom idejom, vol­jom, željom, znanjem, istraživačkim duhom, in­tuicijom, nose svoju posebnost i po tome su pre­poznatljive. Naše ruke su duša u svoj svojoj lepo­ti i u zavisnosti kakvi smo u svom centru, koliko smo osvestili svoje unutrašnje sadržaje, i koliko smo spremni da prevladamo strahove, kočnice, nesigurnosti, one emaniraju lepotu. Svojim stu­dentima predočavam upravo tu filosofiju i izuzet­no mi je važno da dopre do njih. Baš zato što ma­saža nije samo mehaničko izvođenje osnovnih hvatova, već putovanje do središta duše, čitanje zapisa života na koži, masaža je umetnost va­janja, kako fizičkog, tako mentalnog i duhovnog. Terapeut doslovno komponuje masažu. I svaka kompozicija autentična je baš zato šo je svaki čovek mikrouniverzum sa svim sazvežđima. Go­dine 2007. u BUDVA GRADU TEATRU, učestvovao sam sa autorskim performansom ARS CORPUS VIVAENDI IN MUSICA (Telo umetnosti živi kroz muziku), sa željom da gledaocima približim masažu kao najlepše umetničko delo, u lepoti vibracije sa muzikom Kartazara, Albinonija, Mo­carta, koja je tanano podvukla stihove BESMRT­NE PESME Mike Antića, a bila umivena bojama čakri, koje su „obukle“ Kanli kulu u Budvi.

PRVI SELFNESS TRETMANI U NAŠOJ ZEMLJI SU NASTALI NA OSNOVU TVOG KONCEPTA. KAKO ONI IZGLEDAJU?

Prvi selfness koncept nazvao sam po zapisu i snažnoj poruci iz Apolonovog hrama u Delfima, baš tamo gde je „pupak sveta“ – SPOZNAJ SA­MOGA SEBE! To je ujedno i glavna lekcija svih nas na ovozemaljskom putovanju. Inkorporirao sam ga u hotel Kraljevi čardaci spa na Kopaoni­ku, u kome su vlasnici Milan i Vesna Kostadinović široko raširili ruke i srce dobrodošlice. Selfness koncept objedinjuje u sebi sve osnovne elemente tretmana, koji nas iniciraju da duboko zaronimo do centra svoje duše. Da se svakom posvetimo individualno, da osluškujemo biće i pristupimo mu kao neponovljivom identitetu. Da ne izvodimo masaže i rituale po protokolima, industrijski, sva­kom na isti način, već da ih prilagodimo čoveku. Sa najvažnijim ciljem – da osvesti uzroke stresa, svoje biće, otkloni sa ramena, iz grudi, stomaka, sve što nosi kao teret i očuva svoje zdravlje. Pre­ventiva je najvažniji segment našeg rada. U self­ness konceptu ne apliciraju se samo masaže, ne manipuliše se zvučnim imenima, ne koketira se sa kozmetičkim brendovima, jer je terapeut taj koji nosi snagu i odvodi „na putovanje od hiljadu milja do spoznaje sebe“. Uključenje važnih ele­menata prirode, kroz disanje kao osnovni proces, odnos prema zemlji, ukorenjenju, drvetu, nebu, reci, vetru, suncu, ima svoje značajno mesto u konceptu. Tu su i vibracije zvukova tibetanskih posuda, boje, aromaterapija, slana soba, bazen, ishrana i carstvo ukusa… Sva čula su uključena u proces harmonizacije i sofisticiranog balansa. I baš zbog toga što je ideja da klijent nakon bo­ravka u hotelu sa sobom ponese znanja, vežbe i tehnike kojima će oplemeniti svakodnevnicu i dati doprinos čuvanju svog zdravlja, osmislili smo osmodnevni selfness koncept POZDRAV ŽIVOTNOJ ENERGIJI, u kojem je uključeno sve pomenuto. Tu su i Ai Chi vežbe harmonizacije en­ergije kroz sistem meridijana, troslojno disanje, samorefleksologija stopala i lica, Džekobsonov sistem progresivne mišićne relaksacije, samo­masaža, vežbe i joga asane za svakodnevnicu, svakodnevne meditacije itd.

KOJE SU PREDNOSTI I DOBROBITI SAUNA PO LJUDSKO TELO I UM?

Postoji više vrsta sauna, različitih temperatura, ambijenta, vibracija. Ima onih u kojima se dobra­no preznojimo, ali i onih u kojima se na trenutak “zaledimo” – one su sve popularnije, posebno kod sportista. Institucija saune ima vrlo izraže­no mesto u wellness, ali i selfness konceptima. Poznajem dosta ljudi koji su u svoj dom instalira­li posebno lekovitu KEDROVU SAUNU. Pred nje­no korišćenje, potrebno je informisanje o indik­acijama i kontraindikacijama, jer svaka sauna ne odgovara svakom i određena zdravstvena stanja ne prihvataju boravak u njoj.

Generalno, ukoliko se preporuči, sauna donosi mnogo dobrobiti – centralna relaksacija usled opuštanja svih mišića tela, a ujedno i “relaksaci­ja uma”, širenje krvnih sudova i dobrobit srcu i njegovom radu, snažna detoksikacija putem znojenja i doprinos lepoti i čistoti kože.

KREIRAO SI SVEĆE ZA MASAŽU, KOJE SU BREND WELL­NESS AKADEMIJE, ČESTO SE KORISTE I ZA ANTISTRES MASAŽU. KAKVE SASTOJKE SADRŽE I ČEMU DOPRINO­SI TOPLO ULJE PRILIKOM MASAŽE?

Moj rad od samog početka Škole masaže “Pro­fessional”, a kasnije i Wellness akademije Peđa Filipović, poznat je po tome što moji studenti i buduće kolege primarni akcenat stavljaju na masaže, njihovu suštinu, efekte, bez granica is­točnjačko-zapadnjačkih modela. Sekundarni su preparati, iako ih, industrijskih, ima nebrojeno na svetskom tržištu. Poenta kvalitetne masaže nije u spoljašnjim efektima, niti u miomirisima, već u energiji, posvećenosti, ljubavi koju odašilju. Sve okolno, uključujući i kreme, ulja, sveće, ambijent itd. dolazi kao začin koji još doda na lepoti. Po­red autorske kolekcije „Dodir duše“ WAPF, i sveće su proizvod, kao začin, koji mogu da izaberu za svoj rad, ali to samo ako prepoznaju i požele da sa njima rade, bez ikakvih uslovljavanja. Iako su spravljene od ši butera, kokosovog ulja, palminog ulja, aromaterapijskih ulja, zamenljive su sa pri­rodnim uljem koje terapeut odabere (jojoba, mas­lina, susam, badem, makadamija, avokado), u nje­ga dodaje par kapi čistog eteričnog ulja, zagreje ga i sa njim uradi masažu. Toplo ulje prija koži, aromaterapija ima svoj snažan efekat – pored opuštanja, deluje i na metabolizam u samoj koži, darujući brojne benefite. Ali i ovde napominjem i podvlačim – ekskluzivitet i snagu masaži ne daju preparati, posebno ne fabrički spravljeni, već tera­peuti sa svojim imenom i prezimenom, i taj model treba negovati i potencirati.

NA ŠTA SI NAJVIŠE PONOSAN U SVOM RADU I ŽIVOTU?

Na to što nisam dozvolio da ništa što je bole­lo, kočilo, ometalo, probudi bilo šta negativno u mojoj duši i naruši moj iskonski mir. I baš to što je moj glavni pokretač ljubav! Ponosan sam na vaspitanje koje nosim iz porodice i to što su dobrota kao ljudski kvalitet i poštenje prioritetni kriterijumi za rad, saradnju, druženje, poverenje koje darujem ljudima. Što nemam notebook sa imenima i kontaktima koji su “važni” i možda mi zatrebaju, što sam uspeo da sačuvam i odnegu­jem sistem vrednosti prema sebi i prema drugi­ma. Ponosan sam na svoj pionorski rad u oblasti zdravstvenog turizma Srbije i regiona, i na sva dela koja su iza mene kao svedoci svega pre­thodno napisanog i navedenog. Ponosan sam što se iskreno nasmejem i zaplačem, ne skrivam svoja osećanja i ne manipulišem sobom, ni dru­gima, a i ne dozvoljavam da to iko čini sa mnom. Posebno sam sreća i ponosan zbog svih svojih studenata, kojima je svetlost mog svetionika bila smernica kako da izgrade svoj san, žive ga i njim oplemenjuju i ulepšavaju kako svoj, tako i svet oko sebe.

KOJA JE DALJE PUTANJA TVOG KRETANJA? KOLIKO TI SVA TVOJA KREACIJA DONOSI RADOSTI U ŽIVOTU? DA LI MOŽEŠ REĆI ZA SEBE DA SI SREĆAN ČOVEK?

Sećam se stihova divne Mire Alečković: „Sreća nije u šarenim kamičcima i krpicama raznih boja! Sreća je onaj belutak, onaj svetlutak, koji tvoja duša prepozna i obraduje mu se!“ Tih belutaka i svetlutaka u mom životu bilo je i ima ih nebroje­no, upravo zahvaljujući svim divnim ljudima koji su me odabrali da im budem učitelj, prijatelj, sa­radnik, partner… Ima ih i kroz stalna usavršavan­ja i nova znanja koja dolaze do mene… iskreno sam srećan čovek!

Sebe i dalje na putovanjima vidim sa svojim stu­dentima, u našoj školici, na raznim geografskim odrednicama, jer granice ne postoje i baš zato je radost velika!

DA LI TI NEŠTO NEDOSTAJE? NEDOSANJANI SAN?

Svoj san živim! On je u toku… dosanjaće se sve što treba, realno je, lično i kolektivno dobro! Ali, ne sam od sebe i toga smo svi svesni! Rad, razmenjivanje, razvoj, odricanje, osluškivanje, tek predstoje!

TEMA JULSKO-AVGUSTOVSKOG IZDANJA RYL MAGA­ZINA JE STIH MIKE ANTIĆA „SVUDA SAM GDE SU MI TRAGOVI“. GLEDAJUĆI SVOJE TRAGOVE, ŠTA MOŽEŠ DA ZAKLJUČIŠ?

Moji duhovni vodiči su već godinama predivni Mika Antić i Halil Džubran – zato sam posebno srećan da mi u ovom broju ukazujete poverenje.

Upravo tako, svako od nas je svuda gde su mu tragovi. Imam sreću da, zahvaljujući poveren­ju 30.000 studenata, kolega, kroz njihovo delo živim u svim krajevima prelepe nam planete, kao što oni, moji učitelji, žive i putuju sa mnom po celom svetu. Jer, čovek se kroz delo prepoznaje, a kada je ono komponavano srcem, tu granice ne postoje!

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

VINČANKA, TRAČANKA, BALKANKA – ŽENA MUZA

UPOZNAJ SVOJE TRAGOVE