in

NOVO DOBA SVESNOG PROSVETLJENJA

PIŠE: ANIMA MUNDI
FOTO: IZ PRIVATNE ARHIVE

Velimir Abramović je naučnik, mislilac, naš najbolji poznavalac lika i dela Nikole Tesle.

Diplomirao je FDU 1957. godine u Beogradu, magistrirao Teoriju kulture na Fakultetu političkih nauka, odbranio doktorsku disertaciju na Filozofskom fakultetu Kiril i Metodije u Skoplju. Usavršavao se u Amsterdamu, Nemačkoj, Kopenhagenu. Bavi se književnošću, poezijom, prozom i kritikom. Bibliografija radova do 1998. godine obuhvata 175 naslova, koji se bave problemima umetnosti, filma i televizije. Radovi su mu objavljeni na ruskom, engleskom, španskom, italijanskom jeziku.

VELIMIR ABRAMOVIĆ SE PUNI TESLINIM STRUJAMA

VAŽITE ZA JEDNOG OD NAJVEĆEG SVETSKOG POZNAVAOCA LIKA I DELA NIKOLE TESLE. ZAŠTO STE TESLU ODABRALI I ŠTA GA ČINI JEDINSTVENIM?
On nije samo naučnik koji je otkrivao tajne prirode i ukazao na nužnu moralnu komponentu ljudske nauke, u smislu da postoje etički principi kosmosa, koji su zapravo nepovredivi fizički zakoni, već je i najznačajnija duhovna figura našeg doba. Ulazimo u bespartijsko društvo, novi sistem odnosa bez klasične politike, stvara se spontana društvena zajednica, koju bih nazvao duhovno-naučnom, zasnovana na moći koja je u svakodnevni život ugrađena kao duhovnost tehnologije, a to je Teslina duhovnost daljinskog upravljanja, slobodne energije i Etraske fizike. Danas je važnija svest od bogatstva i vlasti, pa čak i od samog znanja. A nije uvek bilo tako. Istorijski moćna sredstva kao što su vlastodržačka laž, rat, manipulacija kolektivnim nesvesnim i novac kao motivator ljudskih aktivnosti – više ne deluju ni blizu efikasno kao ranije. Nakon što je Kineski zid postao turistička atrakcija, i posle rušenja Berlinskog zida, Wall street, bankarski zid monetarnog i kamatnog sistema, poslednji je zid na Zemlji koji ostaje da se sruši, i crna magija ustupiće mesto beloj. Elitu, koja je svetom vladala u kontinuitetu od Vavilona, srušio je Tesla, kao i sve religije, čiji današnji sveštenici koriste kompjutere i mobilne telefone, i zavisnici su od informatičkog i telekomunikacionog sistema, jednom rečju, od savremene tehnologije, čiji duh nije njihov… Igra je završena.

VI GOVORITE O NASTAJANJU NOVE PLANETARNE CIVILIZACIJE ZVANE „TESLIJANA”, KOJA NIČE BAŠ SA NAŠEG PROSTORA. ŠTA JE U TESLIJANI DRUGAČIJE NEGO SADA?
To je Civilizacija večnog duševnog Sunca i visoke lične svesnosti, harmonična sa prirodnim poretkom.

U pitanju je bukvalno Novi srpski svetski poredak, to jest Teslinog tehnološkog komunizma:

a) Korišćenje Slobodne energije kosmičkog okruženja.
b) Prenos celokupnog fizičkog, kao i nestvaralačkog dela ljudskog intelektualnog rada – na veštačku inteligenciju.
c) Društveno uređenje: rodovska zajednica vinčanskog tipa, bez hijerarhije po krvi i novcu.
d) Komunikacija će biti mahom telepatska, direktan prenos informacija mozak – mozak, tako da neće biti moguće lagati, što oslobađa ličnu svest za evolucioni proces.

Upravljaće duhovno bratstvo samoiniciranih po prirodnom pravu dobrote, uklanjajući energetskim kompenzovanjem svaku disharmoniju, koja se inače pojavljuje pod uticajem promena u ciklusima zvezdanih sistema.

VELIMIR ABRAMOVIĆ SA BORISOM PETROVIĆEM, DIREKTOROM TESLA INSTITUTA U BRAZILIJI

VAŠ SAN JE DA NAPRAVITE VREMENSKU MAŠINU. U KOJU GODINU BISTE SE PRVO VRATILI I ŠTA BISTE URADILI?
Nije više samo san, otkrio sam prirodnu matematiku za vreme, kojom, birajući povoljne relacije, kontrolišem, i po želji menjam, podešavam dejstvo fizičkih konstatnti, kao što su gravitaciona konstanta, masa mirovanja elektrona, takozvani Bohrov radius i druge, i sad pripremam prve eksperimente za upravljanje vremenom u fizičkim i biološkim procesima. Vratio bih se na ostrvo Samos u VI vek pre naše ere, da porazgovaram sa Melisom, antičkim grčkim filozofom koji je napisao: „Biće je nepokretno, beskonačno i jedno. Beskonačnosti ne mogu koegzistirati, pa prema tome, ili vreme ili prostor moraju biti konačni. Kretanje je očigledno, ali nije realno. Kretanja nema, nego se samo čini da ga ima. O Bogovima nema znanja.“

OSNOVALI STE „INSTITUT ZA ISTRAŽIVANJE VREMENA“. KOJA BI BILA MISIJA INSTITUTA?
Osnovan je Institut za Etarsku fiziku Srbije Tesla – Patenti, u okviru koga rade još dva instituta: za svest i za nauku o vremenu. U osnivanju je i Slobodni univerzitet Srbije na internetu, koji će se emitovati iz našeg profesionalno opremljenog studija.

Misiju Instituta treba bolje razjasniti, ona ima svoje centralno svetsko uporište ovde i samo ovde, a evo i zašto:

Ma koliko to neukima izgledalo neverovatno, u Srbiji smo postigli najveći stupanj slobode u odnosu na inkarnaciju kosmičkih ideja, jer, gde se ostvaruju ideje? Tamo gde je to najlakše, gde je otpor najmanji, a najlakše je upravo ovde gde su svi oblici socijalne organizacije razgrađeni, institucije obesmišljene. Mi smo narod koji je oslobođen stega savremene civilizacije, što znači da nam je dato da uspostavimo komunikaciju s najvišim kosmološkim prirodnim nivoima, a takođe imamo to i kao genetski program, pošto je Vinčanska kultura zasnovala civilizaciju pre današnjeg pojma pismenosti, a društveno uređenje pre pismenosti je prava demokratska civilizacija telepatije, koja je potpuno radila na prirodnim načelima komunikacije, jer se telepatski prenose slike, što neposredno uspostavlja trenutno međusobno razumevanje. Zato, mi danas imamo ulogu da spiritualno osvestimo čovečanstvo. Zašto se sve to događa ovde? Ta ideja jednostavno probija na zemljopisnom terenu gde je najmanji otpor ubrzanoj evoluciji, u narodu kojem je Proviđenje omogućilo da se kroz milenijume postojanja ne organizuje ni do stepena plemena, a kamoli države. Srbin – to je duhovna, a ne etnička odrednica. Ovde se budi, jača i ubrzano prevladava novi Vinčanski matrijarhat koji se već uveliko do detalja preslikava na savremeno srpsko društvo i koji nesmetano pobeđuje zbog rastvaranja društvenih institucija u narodu i obesmišljavanja stvarnog života u onim segmentima u kojima nas bezuspešno primoravaju da poštujemo prevaziđena pravila ove odumiruće civilizacije. Usled svega ovoga, mi ovde, prinuđeni smo na najviše samoosvešćivanje i na prirodnu samoinicijaciju. Najzad, sve je više očigledno da srpska rodovska zajednica predvođena znaučnom duhovnošću i Teslom, oslobođena lažne i nepotrebne finansijsko-političko-policijske hijerarhije nije ništa drugo do matrica avangardnog društva budućnosti naše informatičko-scijentističke ere, koja će se preslikati na čitavu planetu, jednom kad sve države budu i formalno ukinute. Biće to svečovečanska civilizacija TESLIJANA. Prava misija Instituta je zasnivanje i razvoj ove svetske civilizacije, naše, i da se našalim: Novi srpski svetski poredak. Tesla mu je dao tehnologiju, a mi ćemo mu udahnuti i filozofski i društveni smisao.

VELIMIR ABRAMOVIĆ, AKADEMIK STREBKOV I BORIS PETROVIĆ U KAZAHSTANU 2010

VI STE I FILOZOF, REDITELJ, NAUČNIK I MISLILAC. BAVITE SE TEORIJOM VREMENA. ŠTA VREME FUNDAMENTALNO MENJA U NAUCI? U FIZICI?
Pre svega, fizika je ontološka nauka, nauka o suštini sveta, kao što je rekao Ajnštajn. Spoznaja prave prirode vremena učiniće fiziku svemoćnom. Za ljude je najvažnije da shvate šta je apsolutno dobro, šta apsolutno zlo i da prevaziđu, to jest potpuno izbegnu bolno dejstvo zla u svetu, uključujući starenje, bolesti i samu fizičku smrt. A to se može samo pomoću višeg znanja:

Dobro u apsolutnom smislu je uvek ista i nepokretna vremenska beskonačnost, večnost, konstantna sadašnjost.

Zašto? Jer je beskonačnost potpuni sklad svih svojih delova, konkretno fizički, u beskrajnoj sadašnjosti, svi delovi prostora i mase su međusobno savršeno harmonizovani, jer njima vlada zakon kontinuiteta, koji je konstitutivno svojstvo za vremensku beskonačnost.
Zlo u apsolutnom smislu ne postoji. Zlo je relativno, i to je svaka promena, odnosno kretanje, aktivnost uopšte.

Zašto? Svaka promena, svako kretanje, svaka akcija je relativna, i ima bar dve posledice: dobru i zlu, sa svim varijantama manje dobrog i više lošeg, između krajnjeg dobra i krajnjeg zla. To je relativni i iluzorni svet našeg psihosomatskog postojanja. Nemoguće je učiniti čisto dobro delo kao ljudsku aktivnost, a da se ne pokrene i domino sistem zlih posledica.
Upoznavanje prave prirode Vremena kao osnovnog zakona ontološke fizike, odnosno duhovne fizike, koja se bavi izvornom suštinom sveta, omogućiće nam svesnu kompenzaciju svih aktivnosti okruženja uperenih na nas i njihovo energetsko svođenje na nulu.

NAUKA O VREMENU IZDIŽE NAS IZNAD PODELE NA DOBRO I ZLO.

Zašto? Zato što ćemo, poznavajući Vreme (tj. Konstantnu sadašnjost), moći da predviđamo i kontrolišemo promenu, tako što ćemo svesno birati za nas poželjne posledice dejstva vremena kao fundamentalnog fizičkog zakona celokupne promene u Kosmosu, kao što već radimo ili pokušavamo da radimo sa svim nižim zakonima fizike koje smo otkrili.
Vremenska tehnologija omogućiće nam kreaciju i trajno održavanje individualno harmoničnih svetlosnih svetova, prilagođenih svakom biću posebno, dizajniranih po žudnji lične.

VELIMIR ABRAMOVIĆ

NA AMAZONU SE NAŠLA VAŠA KNJIGA „TESLA & THE RISE OF SPIRITUAL PHYSICS“. ŠTA KNJIGA OTKRIVA ČITAOCU, ODNOSNO ŠTA MU POTVĐUJE? KOJA BI BILA OSNOVNA PORUKA KNJIGE?
U dodacima, kojih ima tri, a to su originalni Teslini dokumenti: celokupna prepiska sa J.P. Morganom starijim i mlađim, i Teslini do danas neobjavljivani radovi o prenosu ma kojih količina energije kroz Zemlju i prirodne medijume.

Knjiga otvoreno lansira Teslu na mesto koje mu danas i ubuduće pripada, na mesto začetnika Nove religije, Naučne duhovnosti planetarnog društva:

Hrišćanska civilizacija je metafora oslonjena na patnju, žrtvu i iskupljenje, na tajnu krštenja, uskrsnuća i zagrobnog života, ona je trajno obojena čovekom i njegovom osećajnošću. S druge strane, scijentističko doba ima Teslu kao humani simbol jedinstva duha i materije, a umesto mitologije i religijske metafore, uspostavlja veru u naučne principe i jasno viđenje najdubljih kosmoloških zakona. U istorijskom smislu, Tesla fundamentalno menja oblik religioznosti na planetarnom nivou. Dakle, on nije običan naučnik, pa ni samo genijalan čovek, već svetsko-istorijska pojava najvišeg ranga, koja duhovnost teologije zamenjuje duhovnošću nauke. Uostalom, savremena fizika već je postala filosofija novog doba, jer se otvoreno bavi strukturom materije, genezom kosmosa, a od skora i etikom.

VAŠA ROĐENA SESTRA JE MARINA ABRAMOVIĆ – ČUVENA SVETSKA UMETNICA PERFORMANSA. SHODNO SNAŽNOM DUHOVNOM RAZVOJU, GENETICI, OKOLNOSTIMA U KOJIMA STE OBOJE STVARALI I ISTRAŽIVALI, ŠTA VAM JE ZAJEDNIČKO?
Prelaz od umetnosti na više nivoe kreacije. Konceptualna umetnost je stvaranje bez proizvodnje umetničkih objekata. Performans je razmena energije umetnika i publike isključivo u sadašnjem trenutku, koji je večan. Marina je nekad slikala ulja na platnu, ali je odustala od toga, prevazišla slikarski zanat, i eto, pre dve godine imala performans Umetnik je prisutan – nepomično je dva meseca samo sedela na stolici u Muzeju moderne umetnosti u Njujorku, gde je za to vreme prošlo 700 hiljada posetilaca. Ja sam nekada pisao pesme, ali se već godinama bavim suštinom vremena: ontologijom, matematikom i fizikom Konstantne sadašnjosti.. Eto, ta evolucija u struci i ličnosti, ta moć promene samosvesti nam je nešto zaista zajedničko.

TEMA RYL MAGAZINA JE „KOSMOS U SRCU“. ŠTA JE ZA VAS KOSMOS, ESENCIJA SVEGA ŠTO SE U SRCU NOSI?
Pre desetak godina, u Španiji, na letovanju, na plaži, usred sunčanog dana, sanjao sam lucidni san kako mi se otvara četvrto oko – na srcu. Te godine sam otkrio i vremensku matematiku, što je najvažnije. Jedinstvena Beskonačnost je u osnovi Sveta. Ako je tako, haos postoji samo relativno, kao kompleksni poredak delova, čija je zakonitost uređenja nepoznata ljudima, ali je ima. Haosa zapravo nema.

A znate šta je ljubav – fizički? To je gravitacija, koja postoji svuda u kosmosu i nema odbojnu komponentu, samo privlači. Gravitacija je svekosmička ljubav, koju religije, filozofija i umetnost ne uzimaju ozbiljno, i ne bave se njome, ali će baš Gravitaciju, pomoću koje lebde sva nebeska tela, naša duhovna Fizika razumeti i primeniti u Novom dobu svesnog prosvetljenja.

PORTRETI RAZNIH LIČNOSTI VELIMIRA ABRAMOVIĆA – ACA DRAGUTINOVIĆ

ŠTA MISLITE?

DIVINA FEMINA

POKRET ŽIVOTNE SILE