in

KOSMIČKI PREDELI

PIŠE: ANIMA MUNDI
INTERVJU: VUK VUČKOVIĆ

FOTOGRAFIJE: IZ PRIVATNE ARHIVE

VUK VUČKOVIĆ, AKADEMSKI SLIKAR MLAĐE GENERACIJE. DIPLOMIRAO JE SLIKARSTVO 2010. GODINE NA FAKULTETU LIKOVNIH UMETNOSTI U BEOGRADU, GDE JE ISTE GODINE UPI­SAO DOKTORSKE UMETNIČKE STUDIJE SLIKARSTVA. KOOSNIVAČ JE UMETNIČKOG STUDIJA „WOLF ART“ 2015. GODINE. DO SADA JE IZLAGAO NA 21 SAMOSTALNOJ I VIŠE OD 110 KOLEK­TIVNIH IZLOŽBI U ZEMLJI I INOSTRANSTVU. DOBITNIK JE VIŠE NAGRADA I PRIZNANJA ZA STVARALAŠTVO: PRVA NAGRADA NIŠ ART FONDACIJE, NAGRADA ERSTE BANKE ZA UMET­NOST, PET NAJBOLJIH IZLOŽBI U 2011. GODINI PO IZBORU KRITIČARA NOVOSTI, PRVA NA­GRADA ZA CRTEŽ IZ FONDA VLADIMIRA VELIČKOVIĆA ITD.

VUK VUČKOVIĆ JE TOKOM MAJA IMAO POSTAVKU IZLOŽBE „KOSMIČKI PREDELI“, U PROSTO­RU GALERIJE PROGRES, POD POKROVITELJSTVOM BELGRADE WATERFRONT, U SARADNJI SA GALERIJOM ŠTAB. ODUŠEVIO NAS JE SVOJIM KOLORITOM I TEMATIKOM. TIM POVODOM, SLEDI I INTERVJU SA OVIM MLADIM I SJAJNIM UMETNIKOM.

DA LI TVOJE SLIKE IMAJU MISIJU? ŠTA ŽELIŠ DA NAM KAŽEŠ?

Slikama koje sam objedinio nazivom „Kosmički predeli“ pokušavam da prenesem poruku radosti života – života u punom koloru. Voleo bih da one razvesele, nadahnu i omoguće protok beskonač­ne energije za svakoga ko se nađe u njihovoj bli­zini.

ZAŠTO „KOSMIČKI PREDELI“? PREDSTAVIO SI DEO KOSMOSA KOJI JE TVOJ, ALI MOŽE BITI I NAŠ UKOLIKO SE PREPOZNAMO U NJEMU, ILI JE VEĆ U NAMA?

„Kosmički predeli“ je pre svega lep naziv za seriju apstraktnih i poluapstraktnih slika, koji omogu­ćava veliku stvaralačku slobodu, neopterećenost motivom, te upliv u neke više nivoe svesti i stva­ralačke energije. Moje mišljenje je da se kosmos i njegovi predeli pružaju u beskonačnost, kako izvan našeg tela i uma, tako i unutar.

Zamišljanjem, prepuštanjem i slikanjem predela za koje niko tačno ne može reći kako izgledaju, mogu reći da sam u sposobnosti da reproduku­jem njihov izgled, a možda samo otkrivam sliku svog unutrašnjeg sveta.

Lepota apstrakcije leži u tome što nema jasnog motiva, tako da svako podstaknut bojama i razli­čitim fomama na kraju u svom umu pravi znače­nje po svom senzibilitetu.

VEOMA SE EKSPRESIVNO IZRAŽAVAŠ KROZ BOJU. ŠTA ZA TEBE ZNAČI DINAMIKA I JAČINA BOJE I VELIČINA FORMATA NA KOJIMA STVARAŠ?

Volim da slikam na velikom formatu, on mi pruža slobodu pokreta i prostor za kombinovanje tek­stura i boja. Za mene je puna i čista boja poput kulta, opsedut sam time. Veliko mi je zadovolj­stvo da gledam takve slike drugih autora i još veće kada mogu da ih stvaram.

NAZIVI TVOJIH RADOVA U OVOM CIKLUSU SU COSMIC RAINBOW, AQUARIUS, GALAXY, COSMIC WAVE, LOVEJOY, MESSIER… KROZ NJIH NAS VODIŠ U NESLUĆENA PROSTRANSTVA KOSMOSA.

Pošto su slike uglavnom apstraktne, gledam da ih ne opteretim naslovom, da ne suzim ugao gle­danja na sliku. Kosmos je tema meni beskrajno zanimljiva za razmišljanje, pa radovi nose nazive stvarnih imena galaksija, planeta, nebeskih tela. Ipak, konačan sud o tome šta je na slici ostav­ljam posmatraču i njegovoj komunikaciji sa de­lom.

KAKO SLIKAŠ? TVOJI RADOVI IZGLEDAJU KAO DA SU JEDNOSTAVNO URAĐENI, A UPRAVO U TOJ JEDNOSTAVNOSTI JESTE I TEŽINA STVARANJA.

S obzirom na to da radim uporedo na dva serijala aposlutno različita po načinu izvođenja, temati­ci i još mnogo čemu, mogu reći da cenim kad vidim da je u rad uloženo mnogo znanja, vešti­ne, razmišljanja i vremena, ali takođe smatram genijalnim kad autor sa minimumom izražajnih sredstava postigne nemerljivo veći učinak. Neke slike ili izumi su upravo genijalni, jer deluju kao da bismo svi umeli to da napravimo, ali se prosto niko nije setio.

KADA STANEŠ PRED BELO PLATNO, ŠTA UČINIŠ?

Polijem ga bojom, pa onda gledam kako to mogu da ispravim 🙂

Neke slike, naravno, podrazumevaju neku vrstu planiranja, jer ne možeš da uradiš korak nazad, ali uglavnom se vodim filozofijom da je bitno šta na kraju ispadne, tako da radim sve dok nisam zadovoljan rezultatom.

NA TVOJIM SLIKAMA IMA NEKOLIKO SLOJEVA BOJA. DA LI SVAKI SLOJ ISPOD POSLEDNJEG IMA NEKU SVOJU PRIČU ILI JE ON U SLUŽBI KONAČNOG DELA?

S obzirom na to da slike nisu izvedene planski, svaki sloj je u službi konačnog dela, mada često je baš on taj koji svojom teksturom ili podlogom unosi promenu.

Najlepše je kad se tokom rada desi neka slučaj­nost koja me nauči nečem novom. Da bi slika bila uspešna na kraju, moram se osećati lepo dok je slikam, a taj osećaj postižem upravo kroz proces učenja i eksperimentisanja.

TEMA JUNSKOG IZDANJA RYL MAGAZINA NOSI NAZIV “OD LJUBAVI SVE RASTE”. GDE SI FOKUSIRAO SVOJU LJUBAV, ŠTA RASTE U TVOM FOKUSU?

Održavanje večne harmonije i ljubavi je poželjno stanje i sve mnogo lakše ide.

Moja ljubav je uvek fokusirana na moju supru­gu, i ta ljubav mi pruža energiju i inspiraciju za stvaranje kad je umetnost u pitanju. Proleće sam proveo u pripremama za izložbu Kosmički prede­li, sad je vreme da se posvetim Uzbudljivim gra­dovima.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

INFICIRAN AFRIKOM

SLABI NA LJUBAV