in

KAKO DO BALANSA?

PIŠE: ANA STRUGAR
NASLOVNA FOTOGRAFIJA: LEIO MCLAREN  UNSPLASH.COM

Šta je balans? To je ravnoteža našeg bića u celini. Naše ostvarenje i naš mir. Kada smo u ravnoteži, u balansu sa sobom, možemo čuti naše želje i ostvariti ih. Možemo pratiti kosmičke zakone i manifestovati ono što nam je stvarno potrebno. Od hiljadu informacija čuti onu jednu pravu, onu koja je upućena samo nama.

Da bismo bili u balansu sa sobom, neophod­no je da prihvatimo sebe takve kakvi smo, sa svim vrlinama, ali i sa svim manama, pred koji­ma često zatvaramo oči. Priznajte sebi da niste uvek najbolja verzija sebe, priznajte sebi da ste često besni, da preterano brinete, da ne čuvate sebe koliko bi trebalo. Priznajte sebi sve „greške“ učinjene prema sebi i drugima, sve „loše“ izbore, sve „pogrešne“ postupke, sve „izgubljene“ prilike, priznajte ih, oprostite ih sebi i krenite napred. Od tog trenutka, sve postaje mnogo lakše.

Jednog dana ćete shvatiti da loši izbori ne post­oje, jer greška prestaje da bude greška ako iz nje naučite nešto. Jednog dana će tvoja greška ne­kome biti škola. Shvatićete da pogrešni postupci ne postoje, jer ste u tom momentu postupali naj­bolje što ste znali. Shvatićete da izgubljene prili­ke ne postoje, sve što je vaše i što vam pripada uvek će naći put do vas.

Važno je da shvatimo da smo bezbedni ovde gde smo trenutno i da se stvari uvek odvijaju za naše najviše dobro. Čovek koji je u balansu sa sobom toga je uvek svestan. Svestan je prepre­ka, ali svestan je i da će uvek naći izlaz, ukoliko ide tamo gde je oduvek trebao biti. Svestan je da negde treba da zakasni da bi na pravo mesto sti­gao na vreme. Svestan je da pogrešno mora da izgubi da bi dobio pravo.

Bitno je, možda najbitnije od svega, da imate poverenja u sebe. Uvek, u svakom trenutku, bu­dite svesni da vam je dato tačno onoliko koliko možete „izneti“. Vrlo važna stvar za postizan­je unutrašnjeg mira je da shvatite da je u redu da ponekad osetite nemir i da nema potrebe, ni svrhe, da sebi zamerate ili sebe krivite zbog toga.

Zapamtite da u vama živi kontrast, i svetlost i tama, i dobro i loše, i pobediće ono što vi gajite i negujete. Ono čemu posvećujete najviše pažnje. I to je ono čega treba da budete svesni.

Iz tog razloga, nemojte posvećivati pažnju nemi­ru. Zapitajte se zašto je došao, osvestite ga i ot­pustite. Zahvalite se na svakoj situaciji u kojoj ste uspeli da zadržite mir. Zahvalite se na vašem na­pretku.

Biti u balansu ne znači biti bezgrešan, već slušati sebe, posmatrati svoja osećanja i u svakom tre­nutku biti u skladu sa njima. Biti u kontaktu sa dušom, jer ona zna put, čak i kada ti nisi siguran u to. Biti u balansu znači biti svestan sebe, biti svestan svega što je od tebe napravilo osobu ka­kva si danas. Biti svestan i ponosan na svoj put i trag koji si ostavio u svetu. Želju da svakoga dana produbljuješ taj trag. Truditi se da budeš najbolja verzija sebe, čak i u onim danima kada si samom sebi teret.

Biti u balansu znači imati razumevanja za sve što želiš i ne želiš, živeti svoju istinu, dati sebi pros­tora da budeš ono što jesi, bez objašnjavanja i opravdanja. Biti svestan da je tvoj život u tvojim rukama, ali ne tako da ti to izaziva odgovornost, već radost. Odgovor na svako pitanje koje bi ika­da postavio je u tebi, a biti u balansu znači biti sposoban da ga čuješ.

FOTO: CHRISTOPHER RUSEV UNSPLASH.COM

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

AJURVEDA – VRAĆANJE UNUTRAŠNJEM BIĆU

SNAGOM VERE DO OZDRAVLJENJA