in

GALERIJA SINGIDUNUM – 40. ROĐENDAN

PIŠE/FOTGRAFIJE: MIA MEDAKOVIĆ-TOPALOVIĆ

GALERIJA SINGIDUNUM, KNEZ MIHAILOVA 40, OVE GODINE PROSLAVLJA 40 GODINA PO­STOJANJA I RADA. OTVORENA 1980. GODINE, U CENTRU JE KULTURNIH, TURISTIČKIH I PO­SLOVNIH ZBIVANJA BEOGRADA. OTVARANJE OVE GALERIJE POD NAZIVOM KOJI BEOGRAD VEZUJE ZA NJEGOVU DREVNU ISTORIJU, GRAĐANI SU PRIHVATILI KAO OPLEMENJIVA­NJE JEZGRA GRADA KORISNIM SADRŽAJEM PROŽIMANJA I POVEZIVANJA LIKOVNOG STVARALAŠTVA IZ OBLASTI PRIMENJENIH UMETNOSTI I DIZAJNA SA INTERESIMA ŠI­ROKE I RAZNOVRSNE PUBLIKE.

GALERIJA SINGIDUNUM ZAMIŠLJENA JE KAO GALERIJA PRODAJNOG TIPA DELA IZ OBLASTI PRIMENJENE I LIKOVNE UMETNO­STI. U GORNJEM NIVOU STALNO IZLAŽU I PRODAJU ČLANOVI ULUPUDS-A I ULUS-A, A U DONJEM NIVOU GALERIJE ODVIJA SE IZLA­GAČKA DELATNOST – SAMOSTALNE, GRUPNE I TEMATSKE IZLOŽBE. O GALERIJI RAZGO­VARAM SA MAJOM ŠKALJAC STANOŠEVIĆ, KOJA VEĆ DVADESET SVOJIM RADOM I ZNA­NJEM SA OSTALIM KOLEGAMA DOPRINOSI I DA SINGIDUNUM PREDSTAVLJA VAŽNU KUL­TURNU TAČKU NA MAPI BEOGRADA.

ŠTA ZA VAS PREDSTAVLJA 40 GODINA RADA GALERIJE SINGIDUNUM?

Kada su kolege iz ULUPUDS-a (Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Sr­bije) osnovali galeriju pre 40 godina, verovatno nisu ni slutili kakav će njen značaj biti u budućno­sti. Sa sedam-osam godina sam sa mamom posećivala galeriju, upoznala njene koleginice koje su tu radile i od tih dana datira moja ljubav prema SINGIDUNUM-u. Tokom srednješkolskih dana, skoro sve šetnje Knez Mihailovom su se završavale svraćanjem u galeriju. Studiranje is­torije umetnosti na Filozofskom fakultetu me je još više približilo umetnosti. Moji prvi tekstovi pisani za studentski časopis „Opus magnum“ su se odnosili na predstavljanje primenjene umet­nosti i interesantnih izložbi organizovanih u SIN­GIDUNUM-u tokom devedesetih godina. Ja sam stvarno „dete“ SINGIDUNUM-a i mogu da se pohvalim da smo rasli i sazrevali zajedno. U ne­kom momentu su počela volontiranja i dežurstva na izložbama. Bila sam izuzetno počastvovana kada sam pozvana na razgovor za posao, a is­tovremeno sam osećala odgovornost pitajući se da li ću se snaći . I danas kada obeležavamo ovaj veliki jubilej i kada učestvujem u organizaciji svih aktivnosti vezanih za galeriju, osećam se ispun­jeno, jer iskreno jako volim svoj posao i radno mesto.

KAKO STE ZAMISLILI OBELEŽAVANJE JUBILEJA?

Krajem prošle godine smo koleginica Zorica Đermanov i ja osmislile kako će izgledati obe­ležavanje jubileja i nismo pomislile da se to neće ostvariti na sam dan otvaranja galerije – 30. juna. Situacija sa pandemijom nas je u martu iznena­dila i prekinula sve aktivnosti. Dogovorile smo se da ćemo u oktobru organizovati veliku izložbu i njome obeležiti četiri decenije naše kuće. Oda­brali smo 80-ak radova sa samostalnih izložbi umetnika koji su izlagali u galeriji od 1980. do 2020. godine. Bio je veliki izazov odabrati manji broj radova koji će dostojno predstaviti svih de­vet sekcija ULUPUDS-a i sve oblasti primenjenih i likovnih umetnosti (slikarstvo, keramika, vajarst­vo, tekstil, fotografija, scenografija, kostimogra­fija, dizajn, arhitektura i istorija umetnosti). Svi umetnici su se oduševili idejom o ovom načinu proslave i na vreme su dostavili materijal za ka­talog. Profesor Zoran Blažina će uraditi dizajn i pripremu štampanog i digitalnog materijala za izložbu. Sama ceremonija otvaranja će biti upriličena ispred galerije, u Knez Mihailovoj uli­ci. Prigodnim govorima će se publici obratiti Li­ dija Jovanović, predsednica ULUPUDS-a, neko od kolega koji su osnovali galeriju i nas dve kao kustosi. Naši muzički gosti bi trebali da budu Bi­sera Veletanlić i Vasil Hadžimanov, koji su bili sa nama za naš 35. rođendan i DUO MODERATO, koji su bili za 30. rođendan. U planu su bile radio­nice, predavanja i modna revija, ali za sada je sve pod znakom pitanja zbog cele situacije.

GALERIJA SA MISIJOM

Galerija je tokom četiri decenije postojanja imala misiju da promoviše primenjenu i likovnu umet­nost i da podjednako mesta za izlaganje imaju doajeni naše umetničke scene i mladi umetnici koji su tek završili Akademiju. Ponosni smo na činjenicu da postoji i četvrta generacija koja do­lazi u galeriju. Noć muzeja i slične manifestaci­je su idealna prilika da mi uz pomoć naših um­etnika organizujemo edukativne i interesantne kreativne radionice za klince. Ohrabrujemo ih da bez straha uđu u galeriju, da nauče da je svaki predmet unikatno ručno rađeno delo umetnika, da slobodno i pažljivo mogu da dodirnu ekspo­nate… Na tim radionicama oni naprave svoje prvo umetničko delo i sa ponosom ga odnesu kući i pokazuju svojim najbližima. Njihovi osme­si i radost tokom celog procesa su neprocenji­vi. Vaspitači, učitelji, nastavnici likovne kulture i profesori često dovode „svoju” decu na izložbe, pokušavajući na najbolji mogući način da im usade ljubav prema umetnosti. U ovim teškim vremenima, mi se divimo i uvek izlazimo u sus­ret tim predanim pedagozima. Iako je tokom celog perioda od osnivanja, zbog različitih ne­gativnih uticaja i okolnostima, galerija lako mog­la da sklizne u „komercijalu” podilazeći nekoj drugoj vrsti publike, ona je uz pomoć kolega iz Umetničkog saveta čvrsto ostala na principima pravih umetničkih vrednosti.

KO SU UMETNICI KOJI IZLAŽU I KAKO NEKI NOVI I MLA­DI STVARAOCI MOGU DA IZLAŽU KOD VAS?

Što se tiče prodajnog dela galerije, umetnici koji kod nas izlažu su članovi profesionalnih umetničkih udruženja (ULUPUDS,ULUS, UPIDIV, ULUV…). Umetnički savet i kustosi vrše pažljiv odabir radova koji su izloženi u galeriji. Trudimo se da ponuda bude raznovrsna i na svaki način ohrabrujemo umetnike da se igraju sa materijali­ma, formama, bojama, formatima… Publici i kup­cima je povremeno vrlo interesantno da saznaju da li je neki ekspoanat izradio stariji ili mladđ um­etnik, žena ili muškarac,da li je na početku kari­jere ili je već „ upisan” u enciklopedije umetosti…

Za izložbeni deo galerije mogu da konkurišu i um­etnici koji nisu članovi profesionalnih umetničkih udruženja i čiji radovi prođu selekciju kustosa, Umetničkog saveta i članova odbora sekcija koji organizuju tematske izložbe. Na kolektivnim iz­ložbama mogu učestvovati i umetnici po pozivu i studenti završnih godina sa naših akademija. Stručnoj javnosti, kolegama i redovnoj publici je uvek interesantno da vide radove naših budućih mladih kolega, a mi smo jako srećni što im da­jemo šansu da izlažu u profesionalnoj galeriji i vrlo često baš njima dodeljujemo nagrade za najinventivnije radove. Pre nekoliko godina smo vrata ponovo otvorili i umetnicima iz regiona i inostranstva. Te samostalne izložbe kolega iz Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Bos­ne i Hercegovine su izuzetno dobro posećene od strane naše publike. Kolege su vrlo ponosne što izlažu u galeriji sa tako dugom tradicijom, a predstavnici njihovih ambasada svojim prisust­vom na samim otvaranjima daju svečani ton.

KADA SE PRAVI IZLAGAČKI PROGRAM ZA CELU GODINU?

Jednom godišnje ULUPUDS raspisuje konkurs za svoje izlagačke prostore – galeriju SINGIDUNUM i Malu galeriju ULUPUDS. Kolege u dogovoren­om periodu podnose molbe, koncepte za izložbe i fotografije radova koji će biti izloženi. Na osn­ovu donetog materijala, Umetnički savet i kusto­si biraju umetnike koji će samostalno izlagati u galerijama.

Postoje i tradicionalne (Minijatura, Kutija, Mozaik malog formata…) i sekcijske izložbe (Aksesoar, Eksperimentom do, Mali format, Crna kutija, 3D ART…) koje se uspešno organizuju i na kojima učestvuje veliki broj umetnika različitih generaci­ja i autorskih rukopisa.

IZLOŽBE KOJE BISTE IZDVOJILI I NA KOJE STE JAKO PO­NOSNI?

Na svaku našu izložbu smo ponosni. Sa svakim umetnikom prolazimo sve faze u realizaciji same postavke: konsultacije i razgovor o radovima sa kojima bi se konkurisalo, izrada dokumentaci­je za konkurs, iščekivanje rezultata selekcio­ne komisije, sama priprema i postavka izložbe, svečano otvaranje, kontakti sa medijima, družen­ju sa izlagačima tokom trajanja postavke, reakci­je publike…

Činjenica da su kod nas svoje prve samostalne izložbe organizovali umetnici sa velikim karije­rama, koji su visoko pozicionirani na domaćoj i internacionalnoj umetničkoj sceni, čini nas po­sebno ponosnim.

U ČEMU JE PREDNOST GALERIJE SINGIDUNUM?

Pored duge tradicije i neospornog kvaliteta iz­loženih radova u prodajnom delu i odličnih sa­mostalnih, sekcijskih i kolektivnih izložbi, pred­nost naše galerije u odnosu na druge je što smo mi zaista jedinstveni. U celoj Srbiji ne postoji ga­lerija sličnog tipa i renomea. SINGIDUNUM je bio i ostao mesto gde se okupljaju umetnici iz svih oblasti. Po svoje parče pozitivne i kreativne ener­gije dolaze muzičari, glumci, reditelji, književnici, plesači, novinari…

Reči koje se redovno izgovaraju u našem pro­storu su: „poslednji biser kulture“, „oaza lepote”, „melem za dušu”, „naš raj“, „hvala Bogu da ste još uvek tu”… Predivne razgovore na različite teme vodimo sa posetiocima različitih profesija i sfera interesovanja (lekari, inženjeri, profesori, pravnici, informatičari, poslovni svet).

KO SU VAŠI KLIJENTI, LJUDI KOJI KUPUJU UMETNINE?

Na posetioce koji dolaze u galeriju i kupuju umet­nine gledamo kao na iskrene prijatelje i poštova­oce umetnosti i kulture. Sa nekima smo tokom godina razvili prave prijateljske odnose i to nas čini posebno srećnim. Kada smo saznali da za projekat „40 godina galerije SINGIDUNUM” nis­mo dobili sredstva na zvaničnim konkursima i bile „na korak” od otkazivanja svega, prijatelji galerije su „uskočili” i svojim privatnim sredstvi­ma podržali ovu izložbu.

Pored redovnih kupaca, galeriju pohodi i veliki broj stranaca i naših ljudi iz dijaspore koji se o našoj ponudi informišu preko društvenih mreža i putem preporuka svojih prijatelja i članova po­rodica. To su ljudi koji cene umetnost, ručni rad i unikate. To su ljudi koji imaju novac i koji ga ulažu u umetnine. To su ljudi koji kupuju poklone svo­jim prijateljima znajući da su kupili pravu stvar. To su ljudi koji nam puno nedostaju poslednjih meseci, jer je leto period kada nam oni najviše dolaze.

Bez svih njih naš opstanak je ozbiljno doveden u pitanje. Svima njima smo posebno zahvalni na podršci koju nam pružaju.

U KOME PRAVCU ĆE SE GALERIJA DALJE RAZVIJATI?

Situacija u kojoj se nalazi naša zemlja, a posled­njih meseci i ceo svet, onespokojava nas. Sve oblasti su ugrožene, a najteže su pogođeni umet­nost i kultura. Paradoksalna je situacija da su na­jugroženije delatnosti one koje nas čine živima, koje nam pružaju toliko radosti i koje su nam davale snagu tokom perioda karantina i izolacije.

Galerija će se truditi da i iz ove situacije izađe kao pobednik i pokušaće da prevaziđe novonastale probleme i okolnosti. U tome će nam, ubeđe­ni smo, pomoći naši umetnici, kolege, publika i Beograđani.

Naša misija mora da opstane zbog svih nas i za naredne generacije.

Trudićemo se da i u narednih 40 godina izlaže­mo najbolja umetnička dela i da organizujemo fenomenalne izložbe na koje ćemo svi biti ponos­ni.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

SAMARKAND – PUTEM SVILE DO ZVEZDA

PIROTSKI ĆILIM – ČUVAR TRADICIJE I AUTENTIČNOSTI – KORENI SU KLJUČ ZA RAZUMEVANJE UNUTRAŠNJEG SEBE