ŽELIM TI DA USPEŠ

PIŠE: ANIMA MUNDI
FOTOGRAFIJE: IZ PRIVATNE ARHIVE

MIMA ŠARAC, DIPL. EKONOMISTA, ŽIVI I RADI U NOVOM SADU. NLP PRAKTIČAR, BAVI SE KOU­ČINGOM, A PODSTAKNUTA SVOJIM LIČNIM PRIMEROM DA ŽIVI ONO O ČEMU GOVORI, NAPISALA JE KNJIGU „ŽELIM TI DA USPEŠ“. MNOGI OD NAS UČE NA SOPSTVENIM ŽIVOTNIM LEKCIJAMA. U PRVOM DELU KNJIGE, MIMA NAVODI SENTENCIJE, ŽIVOTNE MUDROSTI I SPOZNAJE DO KOJIH JE DOŠLA ŽIVEĆI IH. U DRUGOM DELU KNJIGE, ONA DAJE ALATE KAKO DA KROZ POSTAVLJANJE PITANJA STIGNETE DO SOPSTVENIH ODGOVORA I VIZIJA, JER NAJVREDNIJE U ŽIVOTU JE ŽIVETI SVOJU ISTINU I SEBE.

KADA SI SHVATILA DA SE NEKI DEO TEBE IZGUBIO U TEBI, PA SI KRENULA DA GA NAĐEŠ?

Oduvek sam bila vesela, nasmejana i vedra žena. Naučila sam kroz život da u svemu nađem pozitivan aspekt i da sama rešavam svoje pro­bleme. Imala sam utisak da ne postoji ništa što bi mene slomilo. Međutim, kako to život names­ti, vremenom je ta moja snaga došla na ispit… Splet događaja, odluka i ličnih izbora me stavio na probu. Tada nisam precizno znala šta želim, koji je moj put, nisam imala tačno zapisane svo­je ciljeve i ubrzo sam postala sredstvo za ost­varenje tuđih. Nezadovoljstvo u meni je raslo iz dana u dan sve više. Postala sam negativna, poslovno neispunjena, nezadovoljna žena, žena kakva nikad nisam bila.

Jednog jutra sam u ogledalu zadržala pogled na sebi, na svom licu, posebno na očima. U njima nije bilo radosti, nije bilo života. Bile su mutne od umora i bez sjaja. Gledala sam se i pitala u isto vreme ko sam postala, čiji život živim, kakav po­sao radim, kuda me to sve vodi. Oči su govorile ono što su usne ćutale. Realno sam imala sve, a osećala sam se kao da nemam ništa. Ogromna praznina. Život poput robota, od jutra do sutra. Shvatila sam da ona nasmejana vesela žena više ne stanuje u meni. Tu noć mi je pozlilo. Dok sam ležala na urgentnom odeljenju, odlučila sam da pronađem svoje “sretne oči.” Da pronađem svoj izgubljeni sjaj, da pronađem svoj prepoznatljivi osmeh, da pronađem svoju svrhu i svoj cilj. Od tog trenutka, odlučila sam da započnem novu stranicu čarobne knjige svog života.

KOLIKO JE VAŽNA SPOZNAJA SOPSTVENIH POTREBA I ŽIVOTA KAKAV TI DOLIKUJE?

Jako je važna. Sopstvene potrebe su jedna od najvažnijih stavki koje čine sretan život i život kakav čoveku dolikuje. Ako ne umemo ceniti sebe i svoje potrebe, život nas pre ili kasnije na to podseti, uglavnom na grub način. Da bismo svoje potrebe stavili na prvo mesto, moramo znati voleti sebe. Sve počinje od ljubavi prema sebi. One čiste divne ljubavi prema svom biću, svom telu, sebi. Ne možemo očekivati od dru­gih ljudi ono što sami sebi ne dajemo. Dajte sebi ljubavi da biste je imali za celi svet. Tada i po­trebe dolaze gde im je mesto, tada ne pristajete na polovične odnose, ne pristajete na neplaćene poslove, polovične ljubavi. Tada tačno znate gde je granica.

SVETLOST DANA UGLEDALA JE I TVOJA PRVA KNJIGA „ŽELIM TI DA USPEŠ“. IZ KAKVIH POBUDA JE NASTALA I KAKO SI SE ODLUČILA DA UZMEŠ PERO I ISPOLJIŠ SVETU SEBE NA TAJ NAČIN?

Knjiga, kao i sam naziv koji nosi “Želim ti da uspeš”, upravo je i nastala iz moje ogromne žel­je da pomognem ljudima da pronađu svoju svrhu, da viziju svog života pretoče u pravilno postavlje­ne ciljeve, kako bi ih ti koraci odveli ka ostvarenju onoga što priželjkuju. Nastala je iz želje da usmeri ljude da žive i rade za svoje ciljeve, svoja ostvaren­ja. Kroz knjigu sam protkala svoje iskustvo i ono sa čim sam se suočavala, način na koji sam došla do svog cilja. A kroz rad sa ljudima sam shvatila da nisam sama, da je moj primer u stvari primer mnogih ljudi. U toj knjizi su smernice i pitanja koja vode do odgovora šta zaista osoba želi.

O ČEMU JE REČ U KNJIZI?

Knjiga je iz dva dela. U prvom delu su poučne priče, a drugi deo je koncipiran tako da čitalac, prateći uputstva, može definisati svoju viziju i na pravilan način postaviti ciljeve i korake koji će ga voditi ka ostvarenju.

KOME SU PRIČE NAMENJENE? KO JE TVOJA ČITALAČKA PUBLIKA?

Knjiga je namenjena svim ljudima koji žele dati svoj maksimum za poboljšanje i unapređenje svog života.

Moja publika su ljudi koji su duboko u sebi sves­ni svojih potencijala, oni koji znaju da zaslužuju više od onoga što ih trenutno okružuje, odgo­vorni i istrajni u svojim promenama. Oni kojima je vera u sebe i svoje bolje sutra zvezda vodilja ka unapređenju života.

BAVIŠ SE I KOUČINGOM, U KONTAKTU SI SA VELIKIM BROJEM ŽENA. ŠTA ŽENE ŽELE DA PROMENE, SA ČIME SE SUSREĆU?

Žene-kraljice, kako ja umem reći. Žene su u današnje vreme veoma opterećene. Balansira­ju između raznih uloga u toku jednog dana. Od uloge supruga, majki, kuvarica, preduzetnica, radnica, direktorki, vaspitačica… sve teže prona­laze vreme za sebe i sve manje imaju vremena da misle o sebi i svojim potrebama i onome šta zaista vole i čime da se bave. Pošto sam i sama i supruga i majka i kouč i preduzetnica i spisa­teljica, razumam kako se osećaju. Susreću se sa raznim preprekama, uglavnom su to neostvare­ne želje i ciljevi. Nerazumevanje i nepodržavanje ljudi iz okruženja su još neke od stvari sa kojima se žene susreću.

KOJA JE TVOJA FORMULA USPEHA?

Verujem da posao koji se radi iz ljubavi donosi ogroman uspeh. Moja formula uspeha bi bila – zaljubi se u svoj posao, beskrajno veruj u sebe, vredno radi svaki dan. To bi značilo -pronađi svoju svrhu, šta je to što voliš da radiš, postavi to kao jasan i merljiv cilj, beskrajno veruj u sebe, bez izuzetka uradi svaki dan nešto što će te vo­diti da to i ostvariš.

TEMA MARTOVSKOG IZDANJA RYL MAGAZINA NOSI NAZIV „SVE ILI NE“. ŠTA SI ODBACILA DA BI DOBILA SVE? KAKO GLEDAŠ NA OVU ŽIVOTNU FILOZOFIJU?

Sve ili ne zaista bi mogla biti moja životna filo­zofija. Smatram i verujem da svaki čovek može ostvariti svoje snove ako ti snovi imaju dovol­jno jako svoje “zašto”. Tada smo spremni platiti i određenu cenu za to. Nekada su to stvari ko­jih moramo da se odreknemo da bismo ostvarili ono što želimo. Sećam se imala sam svesku u kojoj sam zapisivala kako bi izgledao moj dan na mom poslu iz snova. Ono što sam zapisivala i ono što sam tada radila bila su dva različita sve­ta. Dan kada sam donela odluku da pokušam ostvariti i živeti ono što sam pisala bio je jedan od najtežih i najlepših dana u mom životu. Znam da mnogi ljudi u mislima svakodnevno odlaze sa posla koji nije za njih, ali nikada ne smognu hra­brosti da stvarno odu. Nisam želela da budem jedna od tih. Ja sam skupila hrabrost i otišla. U ruci sam držala svoju svesku kao jedinog svedo­ka ispravne odluke. Da li sam se plašila? Da. Da li sam znala šta me čeka? Ne. Da li sam verova­la i bila spremna uraditi sve što je bilo potrebno da moj posao iz snova zaživi? Da. Odbacila sam tada sve sigurno što sam imala u zamenu za nadu, veru i snagu da počnem iz početka. Radila sam sve što je bilo potrebno, menjala sebe, svo­ja uverenja, svoje navike, svoje stavove, prigrlila sve što mi je koristilo, da bih danas bila ovo što jesam. Kraljica svog života i pobednica nad sa­mom sobom.

[social_share show_share_icon="yes"]