PIŠE: MIA MEDAKOVIĆ INTREVJU: ZOLTAN TAMAŠ FOTOGRAFIJE: IZ ARHIVE ARTIST HOTELA SUBOTICA JE ODUVEK BILA GRAD SA STILOM. GRADSKA KUĆA, SINAGOGA, RAJHLOVA PALATA, PALATA SUBO­TIČKE TRGOVAČKE BANKE, PREKO 100 OBJEKATA IZ­GRAĐENIH U STILU SECESIJE. MNOGE ZGRADE SU ZA­ŠTIĆENE...