PIŠE/FOTOGRAFIJE: MIA MEDAKOVIĆ „Kosovo je najskuplja srpska reč“ Nikada do sada nisam bila na Kosovu i Meto­hiji. Nikada do sada moja noga nije kročila na zemlju koju zovu kolevkom srpskog naroda. Jesam Ličanka iz kršne Like,...

PIŠE: MIA MEDAKOVIĆ INTERVJU: OCTAVIA NEDELCU FOTOGRAFIJE: IZ PRIVATNE ARHIVE OCTAVIA NEDELCU, ROĐENA 1957. GODINE, REDOVNI PROFESOR DR (EMERITUS) NA FA­KULTETU ZA STRANE JEZIKE I KNJIŽEVNO­STI UNIVERZITETA U BUKUREŠTU, ODSEK ZA SRPSKU FILOLOGIJU. PREDAJE SRPSKU KNJIŽEVNOST. OSIM OBJAVLJENIH...