AUTOR: ANIMA MUNDI FOTO: NATAŠA KAMALJEVIĆ Budućnost je neminovna, čeka nas. Mi smo okrenuti ka njoj. Na osnovu prošlosti i sadaš­njih okolnosti, čovek može da oživi i svoju bu­dućnost. Važno je koliko smo osvešteni, koliko shvatamo da...