ПИШЕ: SHQIPE MEHMETI ФОТОГРАФИЈЕ: МИА МЕДАКОВИЋ Изложбата „Будење 3 (Awakening 3)“ и оваа година се организира по повод - Меѓународниот ден на жената 8 Март, со сета индивидуална и колективна борба што му претходела на овој ден...

I’m travelling and don’t stop me. I haven’t gone too far, I’ve travelled thousands of miles and those miles take me back to myself. They give me confidence. They take me back to my true...