in

IZAZOVI ŽIVOT ILI ĆE ON IZAZVATI TEBE

PIŠE: DR VLADIMIR JEFTIĆ, MENADŽER U MEDICINSKOM MARKETINGU

Živimo li život života vredan?

Vodi li nas isključivo sudbina životnim putevima ili mi aktivno stvaramo nove sudbinske rute na putu kojim ide i žuri ona čuvena karoca o kojoj peva Oliver Dragojević?

Istina je negde tamo u tragu ka beskra­ju, u tragu ka beskraju naših nadanja, želja, očekivanja, potreba, ali i straho­va, tih večitih kočničara naših sudbina na putu ka sreći.

Ako prihvatimo da su strahovi samo imaginarna bojazan od nečeg nepo­znatog ili nečeg neprijatnog što se možda može desiti ili ne. Takođe, ako svaki sekund života od prvog plača, pa do odlaska na večni počinak, sma­tramo jedinim blagom koje nam je ro­đenjem dato, a što tako olako zovemo vremenom, shvatićemo da strahovima od izazova života sputavamo sudbi­nu i kajase iz svojih ruku prepuštamo nečem drugom, paradoksu tek obič­nih slučajnosti na koje imamo malo ili nimalo uticaja. Shvatićemo da je ipak bolje da skupimo hrabrosti za izazove koje nam nosi život i da je ipak lepše i bolje kajase sudbine čvrsto držati u svojim rukama i paradoks tek običnih slučajnosti zameniti onim neobičnim, neobičnim slučajnostima radosti živo­ta!

Da bismo postigli to čvrsto držanje ka­jasa na karocama (kočijama prim. au­tora) života, moramo poznavati sebe (na tome se stalno radi, a izazovi tome i služe) da bismo prihvatali kako one izazove koji su pred nama, tako i stva­rali one nove. Upoznajući sebe, ujedno se i izgrađujemo i napredujemo. Bro­jem prihvaćenih izazova ojačavamo i iskustva, ali stvaramo i nove šanse za nove raskrsnice na kojima ćemo opet mi, a ne neko drugi, potegnuti kajase u jednu stranu, onu koju želimo više, kakvi god motivi tih želja bili. Brojem prihvaćenih izazova ojačavamo i svoju hrabrost u borbi protiv straha koji nam sputava slobodu (o razlozima i uzroci­ma strahovanja pričaćemo neki drugi put, ima ih raznih).

Pitate se, naravno, treba li prihvatati sve izazove.

FOTO: ANIMA MUNDI

Naravno da treba, a pogotovo one koje svesno sami stvaramo, ali pri tome budite pa­žljivi, jer izazivamo ono što izazovemo. Svako je režiser sopstvenog filma, hoćete li režira­ti horor, komediju ili romansu, odlučujete vi! Stvaranjem i prihvatanjem izazova, izazivate život da bude onakav kakvim ga želite. Život će vas svakako stavljati na sve veće i veće izazove i izazivaće vas, stoga je lepše, lagodnije i spre­mnije da vi izazovete život, jer on će već kako god, želeli vi to ili ne, izazvati vas! Budite aktivni igrač, a ne posmatrač sopstvenog življenja!

Zbog nedostatka hrabrosti, najčešće usled ne­znanja i težnje za ostajanjem u zoni komfora (čitaj lenjosti), malo je pravih igrača, i uglav­nom se sve svodi na posmatrače bez uticaja, koji kada protraće ono bogatstvo sa početka priče, koje nam je dato u sekundama, osete prazninu sopstvenog poraza u neučestvova­nju! Ne dozvolite sebi da upadnete u zamku blasfemije sopstvenog života.

I zato budite spremni! Upoznajte sebe! Spre­mno dočekujte i stvarajte izazove!

Napustite život u Diogenovom buretu, ako ste već u njemu, za život nikada nije kasno!

Idite napred, put neće biti ni lak, ni kratak, ni ravnica. To i jeste cilj. Ne voditi kajase zapar­loženim kolotečinama dosade koja vodi ka be­znađu.

Put će ići stepenasto, poput šetnje skalama (stepeništem prim. autora), ne dozvolite da vas to obeshrabi, jer se samo postepeno, i prela­skom sa nižeg na viši nivo, može napredovati, a tu nas čekaju već toliko puta pominjani izazovi.

Izazovi u ljubavi, partnerskim odnosima, karije­ri, roditeljstvu… čemu god…

Ne držite kajase čvrsto da biste njima zauzda­vali život, već da biste njima čvrsto upravljali i odavali se bogatstvu i radosti izazovima živo­ta.

I zapamtite, stepeništem života punom nada (skalinada) može se uvek nekuda. Kuda, nije samo pameti i sudbine usud. Pravac, nagib, odmorišta, rukohvat i saputnike birajte srcem, ono ipak najbolje vidi i zato verujte u ljubav i izazovite život!

(Inspirisano morem, ljubavlju, muzikom i sti­hovima, komponovanim, napisanim i otpeva­nim od strane tri velikana muzičke scene bivše SFRJ: Zdenko Runjić, Jakša Fiumengo i Oliver Dragojević)

Kavala, Grčka, avgust, leta gospodnjeg 2018.

FOTO: PIXABAY.COM

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

MNOGO MOŽEŠ A NE ZNAŠ DA MOŽEŠ

ULOGA U IGRI ŽIVOTA