in

IGRA UŽIVO

PIŠE: ANIMA MUNDI
FOTOGRAFIJA RANKA ĐUROVIĆA: DEJAN MILORADOV

RANKO ĐUROVIĆ, U SVOJOJ 47. GODINI ŽIVOTA, NAPUSTIVŠI LEKARSKU KARIJERU, UZEO JE FOTO-APARAT I ZAPOČEO KARIJERU FOTOGRAFA. ŽIVOTNA AVANTURA SLOBODNOG UMETNIKA DONELA MU JE PUTOVANJE KROZ SVET SA OBJEKTIVOM. ČOVEK JE PORTRETA, KARAKTERA, DUŠE, ALI I ZALJUBLJENIK U STREET FOTOGRAFIJU. DO SADA JE IMAO PAR SAMOSTALNIH IZLOŽBI U NOVOM SADU, PANČEVU, BEOGRADU, RUSIJI, KAO I PEDESETAK KOLEKTIVNIH IZLOŽBI. DOBITNIK JE VIŠE MEĐUNARODIH NAGRADA. OSNIVAČ JE FESTIVALA SAVREMENE FOTOGRAFIJE 24. KADAR I PHOTOLYMPIC. SLEDEĆI PHOTOLYMPIC SE ODRŽAVA U NOVEMBRU 2018. GODINE, NA KOJI SU POZVANI LJUBITELJI FOTOGRAFIJE. WWW.PHOTOLYMPIC.COM

Kako si došao na ideju da organizuješ Festival savremene fotografije 24. Kadar?

Festival savremene fotografije 24. Kadar, afirmi­še ideju da, kao i Dunav, sa njegovim obalama i mostovima, bude shvaćen kao umetnička i geo­grafska veza i podstrek za formiranje zanimljive prezentacije fotografske umetnosti.

Inicijator i priređivač Festivala, „Foto Komuna 24. Kadar“ ima nameru da ustanovi Novi Sad kao mesto susretanja, prezentovanja i afirmi­sanja najrazličitijih fotografskih ideja i sadržaja, kao mogućnost međusobnog upoznavanja, sa­radnje, uvažavanja, tolerisanja različitosti – fo­tografskih umetnika i umetnosti .

U svetu postoje hiljade internet foto-konkursa, a jako malo (gotovo se na prstima mogu prebro­jati) foto-takmičenja gde „snage i znanje” foto­grafi odmeravaju u direktnom kontaktu.

Još manje je projekata koji za to vreme promo­višu fotografiju kroz foto-školu i vikend semina­re.

Ako u to uključimo i ljude koji nemaju osnov­ne uslove za život i neko obrazovanje (a kamoli da plate foto-školu i dobiju „zanat“ u ruke), broj projekata je sveden na minimum.

Iz tog razloga smo i rešili da okupimo fotografe gore navedenih država, koji bi se po programu i sistemu takmičenja družili, razmenjivali kulturu, fotografska znanja i iskustvo, i borili za mesto među pobednicima.

PHOTO: RASHAD MEHDIYEV

Festival fotografije 24. Kadar se i ove godine, po peti put, održao u Novom Sadu. 24 učesnika – 24 teme – 24 časa za rad – 24 člana žirija – 24 časa za izbor najboljeg fotografa i fotografija. Ko su bili ovogodišnji učesnici i kako si birao teme?

Ove godine smo imali učesnike iz pet država.

Teme sam birao tako da svi fotografi budu u rav­nopravnom položaju, tj. da nepoznavanje Novog Sada nije minus i da teme mogu biti snimljene u bilo kom gradu u svetu. Čak se dešava da foto­grafi, koji ne poznaju grad, primete nešto što ne primete oni koji su često u njemu.

Koliko su takmičenja inspirativna u fotografiji? Da se odmere snage, rad adrenalina na terenu, gladijatori u areni. Kakva su tvoja iskustva?

Kao što sam rekao, u svetu postoje hiljade in­ternet foto-konkursa, a retka su foto-takmiče­nja gde se „igra uživo” i gde fotografi direktno odmeravaju znanje, talenat i veštinu.

Da li si učestvovao na nekim sličnim festiva­lima?

Ja sam bio učesnik na pet takvih festivala, koji su se organizovali u Nišu, i posle svakog od njih sam imao neverovatan skok svog foto­grafskog umeća.

Neverovatan doživljaj i u prvom redu „bitka sa samim sobom, da budeš što bolji i da što bolje odgovoriš na sve teme“.

Kako sudije usklađuju mišljenje koje fotogra­fije su najbolje?

Sve sudije žiriraju samostalno i niko od njih ne zna kako su druge sudije ocenile fotografije. Na taj način, faktor subjektivnosti je sveden na minimum ili ga gotovo i nema.

Koji je tvoj sledeći projekat?

Kao nadogradnja 24. Kadra, rodio se Pho­tOlympic, koji po prvi put održao u maju ove godine, a sledeći će biti u novembru 2018. go­dine.

Festival u prvom momentu sličan, ali se ra­zlikuje, jer takmičari nisu dolazili u Novi Sad, nego su snimali fotografije u mestu gde su se nalazili, ali svi u istom vremenskom intervalu. Tako smo dobili takmičare sa svih kontine­nata, i isto tako imali reprezentativni svetski žiri. Ideja je da za par godina posle osnovog takmičenja pozovemo 24 prvoplasirana u su­per finale u neku od svetskih metropola i da im platimo troškove. Ove godine je planirana izložba pobedničkih fotografija u New Yorku, a kao bonus izložba i u Londonu.

PHOTO: EDIS HALIMANOVIĆ

U čemu se u fotografiji osećaš najjačim? Por­tret, pejzaž, ulična fotografija?

Ja volim kad vidim nečiju sjajnu fotografiju bilo kog žanra, ali se najbolje osećam u takozvanoj LIFE fotografiji, tj. uličnoj fotografiji, nename­štenoj, spontanoj, životnoj. Takođe, jako volim portret, jer mislim da nimalo nije jednostavno prikazati čoveka i njegov karakter u samo dve dimenzije i bez ijedne reči.

Čemu težiš u fotografiji i u životu?

Osnovna misao koja me vodi u fotografiji je da uživam u samom procesu stvaranja. Naravno da sam još zadovoljniji kad me prava fotogra­fija pronađe, jer ne mogu da se otmem utisku da one mene nađu, a ne ja njih.

Tema oktobarskog izdanja RYL magazina je „Daljinu dišem. Blizinu dišem“ – stihovi Mike Antića. Kako se osećaš na svom putu? Da li ti je laka za udisaj i izdisaj ova stvarnost?

Moj put nije nikad bio, a ni sad nije nimalo lak.

Ako čovek ne laže sebe, onda lako i udahne i izdahne.

Za sada ne lažem ni sebe, a ni one oko sebe.

PHOTO: BOJAN DŽODAN
PHOTO: DEJAN DJAKOVIĆ

PHOTOLYMPIC

Dear,

I’m excited to share the news about PhotOlympic, a real-time competition that goes, after 9 years, from local to international level this year.

It’s non-traditional, totally new photo competition concept!

PhotOlympic is real-time 48 hours photo competition. Competitors are given 24 of the same themes and 48 hours to deliver their photos. To ensure non-biased judging, we have 24 proven members of the jury.

PhotOlympic is like a real Olympic discipline!

Very challenging, interesting and demanding competition, both physically and mentally, as many of previous participants claimed so.

It’s a competition that makes you a better photographer after you sprint through the finish line, 100% proven!

So, join us and take part in this amazing photo competition that takes place on November 9th, 2018.

Please register using this link: www.photolympic.com

After the successful 1st edition of Photolym­pic, where creativity, talent and resourceful­ness collided among photographers from all continents and who were judged by our ama­zing 24 member jury from 19 countries all around the world – it is now time to announce the call for entries for the 2nd edition of Pho­tolympic in fall.

Prepare yourself for an exciting and challen­ging 48 hours, where all you need is your ca­mera and a sharp eye. We look forward to see­ing the world through your lens.

PHOTO: ZOLTAN BISAK

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

FABRIKA DOBRIH KADROVA

IGRAJMO SE!